ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Darnowski Piotr

Piotr Darnowski

dr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 113, e-mail: piotr.darnowski[at]pw.edu.plpiotr.darnowski[at]itc.pw.edu.pl tel. brak

SLK_9895

Profile internetowe i strony:

Repozytorium PW

ORCID

Scopus

Google Scholar

Research Gate

LinkedIn

GitLab

Nuclear ITC

Lista Publikacji

Plan zajęć - semestr zimowy 2019/2020:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100

Konsultacje  

113

       
1115 - 1200      

 Konsultacje

113

1215 - 1300          
1315 - 1400  

ANS666 Nuclear Reactor

Physics (Ćwiczenia)

T410A

     
1415 - 1500        
1515 - 1600        
1615 - 1700          
1715 - 1800          
1815 - 1900          
1915 - 2000          

Konsultacje możliwe w innym terminie ustalonym mailowo.

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Adiunkt w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Energetyka jądrowa i inżynieria jądrowa
 • Zagadnienia bezpieczenstwa reaktorów jądrowych
 • Modelowanie ciężkich awarii reaktorów jądrowych z zastosowaniem zintegrowanych kodów systemowych
 • Fizyka reaktorów jądrowych
 • Modelowanie transportu neutronów z zastosowaniem metody Monte Carlo oraz metod dyfuzyjnych i transportowych
 • Reaktory jądrowe IV generacji

Dydaktyka:

Nr Nazwa przedmiotu
ANS666 Nuclear Reactor Physics (Ćwiczenia)
ANS670 Generation IV Nuclear Reactors (Laboratorium)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Modelowanie zagadnień cieplno-przepływowych w reaktorach jądrowych
 • Modelowanie transportu neutronów w reaktorach jądrowych
 • Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
 • Szeroka gama temtów do uzgodnienia z dyplomantem

Ważniejsze publikacje:

Lp. Publikacja
1. P. DARNOWSKI, M. PAWLUCZYK, “ANALYSIS OF THE BEAVRS BENCHMARK WITH SCALE AND PARCS”, NUKLEONIKA, VOL. 60 NO. 3, 2019, 87-96. DOI: 10.2478/NUKA-2019-0011
2. P. DARNOWSKI, P. FURMAŃSKI, R. DOMAŃSKI, “RELATION BETWEEN TRANSVERSE THERMAL CONDUCTIVITY AND THE COORDINATION NUMBER FOR FIBER-REINFORCED COMPOSITES WITH RANDOM DISTRIBUTION OF FIBRES”, ARCHIVES OF THERMODYNAMICS VOL. 40(2019) NO. 1, 21-48, DOI:  10.24425/ATHER.2019.128288
3. P. DARNOWSKI, P. IGNACZAK, P. OBRĘBSKI, M. STĘPIEŃ, G. NIEWIŃSKI, „SIMULATIONS OF THE AP1000-BASED REACTOR CORE WITH SERPENT COMPUTER CODE”, ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING, NO. 3, VOL. LXV, 2018, DOI: 10.24425/124484
4. M. GRODZKI, P. DARNOWSKI, G. NIEWIŃSKI, “MONTE CARLO ANALYSIS OF THE BATTERY-TYPE HIGH-TEMPERATURE GAS COOLED REACTOR”, ARCHIVES OF THERMODYNAMICS, VOL. 38, NO. 4, 2017, DOI: 10.1515/AOTER-2017-0032
5. P. DARNOWSKI, P. FURMAŃSKI, R. DOMAŃSKI, “COORDINATION NUMBER FOR RANDOM DISTRIBUTION OF HARD DISKS”, ARCHIVES OF THERMODYNAMICS VOL. 38(2017) NO. 1, 3-26, DOI: 10.1515/AOTER-2017-0001
6. P. DARNOWSKI, G. NIEWIŃSKI, M. PAWLUCZYK, J. PILICHOWSKA, “ANALYSIS OF EFFECTS OF FORMATION OF NON-CONDENSABLE GASES AND WATER VAPOR DURING A SEVERE ACCIDENT IN A BOILING WATER NUCLEAR REACTOR”, (IN POLISH), PRZEMYSL CHEMICZNY, 3, 2017, DOI: 10.15199/62.2017.2.5
7. P. DARNOWSKI, K. POTAPCZYK, K. ŚWIRSKI, “INVESTIGATION OF THE RECRITICALITY POTENTIAL DURING REFLOODING PHASE OF FUKUSHIMA DAIICHI UNIT-3 ACCIDENT”, ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, 99 (2017), 495-509, DOI: 10.1016/J.ANUCENE.2016.10.004
8. P. DARNOWSKI, E. GRODZICKA, P. MAZGAJ, K. ŚWIRSKI, P. GANDRILLE, “TOTAL LOSS OF AC POWER ANALYSIS FOR EPR REACTOR”, NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN 289 (2015), 8-18, DOI: 10.1016/J.NUCENGDES.2015.03.020
9. P. DARNOWSKI, N. UZUNOW, “MINOR ACTINIDES IMPACT ON THE BASIC SAFETY PARAMETERS OF MEDIUM SIZED SODIUM-COOLED FAST REACTOR”, NUKLEONIKA, 2015, 60(1), 171-179, DOI: 10.1515/NUKA-2015-0034

Pełna lista publikacji i osiągnięć: Link

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 • 2017-2021: Grant Horyzont 2020 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvments (Link)  
 • 2019: Grant Horyzont 2020 Gemini+ (Link
 • 2019: Grant dziekański 2019: „Badania poza-zbiornikowej retencji stopionego rdzenia dla dużego ciśnieniowego reaktora wodnego”
 • 2017: Grant dziekański 2017: „Rozwój nowej metody wyznaczania przestrzennego składu izotopowego rdzenia reaktora jądrowego typu PWR”
 • 2015: Grant dziekański 2015: „Studia nad ryzykiem wystąpienia zjawiska powtórnej krytyczności podczas zalewania rdzenia reaktora jądrowego typu BWR w warunkach ciężkiej awarii.”
 • 2014-2015: Grant INSPE
 • 2013-2014: Grant SARWUT NCBiR
 • 2011-2013: Grant TERMET

 

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:

 • P. DARNOWSKI, M. STĘPIEŃ, G. NIEWIŃSKI, „METODOLOGIA OCENY OBUDOWY BEZPIECZEŃSTWA Z PUNKTU WIDZENIA ZACHOWANIA PRODUKTÓW ROZSZCZEPIENIA NA PODSTAWIE WYBRANYCH DANYCH EKSPERYMENTALNYCH”, Raport dla Państwowej Agencji Atomistyki, 26.11.2018.
 • P. DARNOWSKI, P. MAZGAJ, M. STĘPIEŃ, G. NIEWIŃSKI, K. ŚWIRSKI, “OCENA PRZEBIEGU AWARII ROZERWANIA GŁÓWNEGO RUROCIĄGU PAROWEGO BLOKU ELEKTROWNI JĄDROWEJ Z REAKTOREM EPR”, Raport dla Państwowej Agencji Atomistyki, 09.12.2016.
 • P. DARNOWSKI, M. STĘPIEŃ, G. NIEWIŃSKI, KONRAD ŚWIRSKI, ET. AL. „ZACHOWANIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W REAKTORZE JĄDROWYM PODCZAS CIĘŻKIEJ AWARII”, Raport dla Państwowej Agencji Atomistyki, 14.11.2016.
 • P. DARNOWSKI, M. PAWLUCZYK, P. MAZGAJ, S. GURGACZ, M. GATKOWSKI, “OBLICZENIA GĘSTOŚCI ATOMOWYCH, MASY ORAZ AKTYWNOŚCI PROMIENIOTWÓRCZEJ PRODUKTÓW ROZSZCZEPIENIA DLA WYBRANEGO REAKTORA ENERGETYCZNEGO PRZY UŻYCIU SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW OBLICZENIOWYCH”, Raport dla Państwowej Agencji Atomistyki, 21.11.2015.
 • S. GURGACZ, M. PAWLUCZYK, P. MAZGAJ, P. DARNOWSKI, K. SAMUL, M. SKRZYPEK, EPR MEDIUM BREAK LOCA BENCHMARKING EXERCISE USING RELAP5 AND CATHARE, 2016, NUREG/IA-0459. Raport wykonany na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki i opublikowany przez Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (U. S. Nuclear Regulatory Comission).

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda I stopnia za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu energetyki jądrowej w roku akademickim 2018/2019, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN).
 • Nagroda czwartego stopnia dla doktoranta za najwyższą liczbę punktów za publikacje naukowe w 2017 r. Przyznana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, 2018.
 • Nagroda I stopnia dla doktoranta za najwyższą liczbę punktów za publikacje naukowe w latach 2013-2016, przyznana przez dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, 19.12.2017.
 • Nagroda pierwszego stopnia za najlepszą pracę magisterską z zakresu energetyki jądrowej w roku akademickim 2012/2013, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN).
 • Współautor pracy nagrodzonej w konkursie na najlepsze polskie publikacje z dziedziny energetyki jądrowej organizowanym przez PGE EJ 1 SP. Z.O.O w 2013 r.
 • Stypendium PW dla najlepszych doktorantów 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Stypendium INSPE dla doktorantów 2014-2015
 • Współtwórca nagrody I stopnia za najlepszą pracę licencjacką z zakresu energetyki jądrowej w roku akademickim 2016-2017, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne(PTN)
 • Współtwórca nagrody III stopnia za najlepszą pracę magisterską z zakresu energetyki jądrowej w roku akademickim 2016/2017, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne(PTN)
 • Współtwórca nagrody II stopnia za najlepszą pracę magisterską z zakresu energetyki jądrowej w roku akademickim 2017/2018, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN)

 

Członkostwo w organizacjach i działalność organizacyjna:

 • 2016-2017 Członek rady doktorantów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 • od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • od 2016 członek Europejskiego Towarzystwa Jądrowego
 • od 2013 członek organizacji SEREN
 • 2010 - 2012 Członek Koła Naukowego Energetyków
 • 2009 - 2010 Członek Teatru Politechniki Warszawskiej
 • Recenzent artykułów w czasopismach Annals of Nuclear Energy (2 artykuły), Reliability Engineering and System Safety (1 artykuł)
 • Recenzent licznych materiałów konferencyjnych

Rozprawy i prace dyplomowe:

2019 - Praca Doktorska: "New methods in the assessment of re-criticality potential in severe accidents" (Link). Obroniona z wyróżnieniem dnia 10.05.2019

2013 - Praca magisterska:  "Obliczenia neutronowo-fizyczne zmodyfikowanego rdzenia reaktora prędkiego BN-600 z dodatkiem aktynowców mniejszościowych"

2011 - Praca inżynierska: "Rola reaktorów prędkich powielających w systemie energetycznym przyszłości"

 

 

Materiały dydatkyczne i inne: