ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Mazgaj Piotr

Piotr Mazgaj

Tematyka prac badawczo-naukowych

  • bezpieczeństwo reaktorów jądrowych,
  • zagadnienia cieplno-przepływowe w reaktorach jądrowych,
  • modelowanie reaktorów jądrowych IV generacji.