ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych / Badania

Badania

Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczych

Projekty badawczo-rozwojowe

 LP Projekt  typ Instytucja  rozpoczęcie  zakończenie 
1

Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii
  
 Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii
  

badawczy,

grant strategiczny

NCBiR październik 2012 2014 sierpień
2 „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” fundusze strukturalne  PO KL 2011 2015
3 "Energetyka - absolwent XXI wieku"  kierunek zamawiany PO KL 2012 październik 2013
4 Badanie rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych  badawczy NCN 2011 2014
5 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej---Projekt badawczy własny, nr N N513 330938 badawczy NCN N513 330938 2011 2012
6 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badan strukturalnych i optymalizacji układów energetycznych---badawczy własny, N N513 358937 badawczy NCN N N513 358937 2011 2013
7 Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i automatycznej identyfikacji obiektu badawczy NCN  N N513 331538 2010 2013
8 Zaawansowane technologie pozyskiwanie energii. zadanie 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin---strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych nr SP/E/1/67484/10 badawczy (grant strategiczny NCBiR) NCBiR SP/E/1/67484/10 2010 2014
9 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej. badawczy  NCN    N513 330938. 2010 2013
10 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badan strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr Nr 2011/01/B/ST8/04926 badawczy NCN 2012 2013
11 Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych---Projekt badawczy nr N N513 331438 badawczy NCN N513 331438 2010 2013
12 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy własny nr N N513 358937 badawczy N513 358937 2010 2013
13 Budowa i badanie modelu dynamicznego ogniwa paliwowego SOFC---Projekt badawczy własny nr N N513 331138 badawczy N513 331138 2010 2013
14 Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) oraz stałotlenkowy elektrolizer (SOEC)---projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Nr 2012/05/B/ST8/02849 badawczy  2012/05/B/ST8/02849 2013 2013
15 Budowa modelu polimerowego ogniwa paliwowego na potrzeby symulacji i sterowania---grant dziekański MEiL grant dziekański   2013 2013
16 Badanie i  wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW grant badawczy    od września 2013  2015

 

 • rozwój metod symulacji i optymalizacji parametrów pracy złożonych systemów energetycznych i technologicznych;
 • badanie struktur systemów energetycznych, w tym skojarzonych układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
 • rozwój metod modelowania i symulacji stanów nieustalonych;
 • rozwój metod modelowania i symulacji kotłów oraz turbin w zakresie badań zmienionych warunków ruchu;
 • badania czystych technologii węglowych, zwłaszcza z ciśnieniowymi kotłami fluidalnymi;
 • badania kotłów fluidalnych, w tym ciśnieniowych;
 • badania układów gazowo - parowych, przede wszystkim na paliwo stałe;
 • badanie możliwości oraz uwarunkowań technicznych i ekonomicznych modernizacji instalacji energetycznych;
 • gospodarka energetyczna - miejska i przemysłowa, problemy zarządzania popytem i rozwój systemów zasilania;
 • badania w zakresie inżynierii jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni nowej generacji;
 • badania w zakresie modelowania instalacji energetycznych z nowymi źródłami energii (ogniwa paliwowe, ORC itp.).
 • badania w zakresie systemów informatycznych w energetyce
 • optymalizacja procesów energetyczncych – m.in. poprzez wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i systemów immunologicznych

 

 

Zakres prac projektowych i użytkowych

 

 • modernizacje i przebudowy turbin parowych małej i średniej mocy (projekty, obliczenia, dokumentacja i nadzór nad wykonaniem i montażem);
 • badania i modernizacja kotłów parowych, zwłaszcza fluidalnych;
 • wszelkie analizy techniczno - ekonomiczne (master plany) w zakresie ogólnie rozumianej gospodarki cieplno - energetycznej;
 • symulatory bloków energetycznych i ich elementów;
 • zaawansowane układy kontroli i sterowania, m. in. oparte o sieci neuronowe;
 • zagadnienia niezawodności eksploatacji układów energetycznych i niezawodności zasilania;
 • układy trójgeneracji oparte na ogniwach paliwowych;
 • symulatory układów z wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi;
 • badania modeli opartych sztucznych sieciach energetycznych;
 • metody ograniczania emisji CO2;
 • analizy techniczno-ekonomiczne źródeł energetyki rozproszonej