ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Pracownicy

Pracownicy

Administracja

Osoba Telefon Pokój  Adres e-mail

mgr Ewa Stefaniak

st. specjalista

22 234 5167 405 C ewa.stefaniak@pw.edu.pl 

Kadra naukowo-dydaktyczna

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail

dr hab. inż. Sławomir Bielecki

profesor uczelni

22 234 5285 407 A slawomir.bielecki@pw.edu.pl

dr inż. Janusz Buchoski

adiunkt dyd.

22 234 5231 405 A janusz.buchoski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz

adiunkt

22 234 5291 406 krzysztof.karaskiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Janusz Lipka

asystent dyd.

22 234 5205 405 E janusz.lipka@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Manujło

asystent dyd.

22 234 5231 405 A andrzej.manujlo@pw.edu.pl

mgr inż. Tadeusz Palimąka

asystent dyd.

22 234 5202 405 B tadeusz.palimaka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

profesor

22 234 5215 305 F tadeusz.skoczkowski@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Szymczyk

adiunkt dyd.

22 234 5240 402 jacek.szymczyk@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Wołowicz

adiunkt

22 234 5231 405 A marcin.wolowicz@pw.edu.pl

Doktoranci

Osoba Pokój Adres e-mail
mgr inż. Przemysław Wiśniewski    

Osoby współpracujące

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral 22 234 52 85 407  
dr inż. Adam Smyk     adam.smyk@pw.edu.pl
dr inż. Tadeusz Tomborowski 22 234 52 05 405 E tadeusz.tomborowski@pw.edu.pl

Konsultacje pracowników ZRUE prowadzących zajęcia w obecnym semestrze