ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Pracownicy

Pracownicy

Pion administracyjno-techniczny

Osoba Telefon Pokój  Adres e-mail

mgr Ewa Stefaniak

st. specjalista

22 234 5167 405 C ewa.stefaniak@pw.edu.pl 

mgr inż. Janusz Buchoski

konstruktor

22 234 5291 406 jbuchos@itc.pw.edu.pl

Kadra naukowo-dydaktyczna

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail

dr inż. Sławomir Bielecki

adiunkt

22 234 5231 405 A slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl

prof. dr hab. Henryk Kaproń

profesor PW

22 234 5291 406 henryk.kapron@itc.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz

adiunkt

22 234 5285 407 A krzysztof.karaskiewicz@itc.pw.edu.pl

mgr inż. Janusz Lipka

st. wykładowca

22 234 5205 405 E janusz.lipka@itc.pw.edu.pl

mgr inż. Tadeusz Palimąka

st.wykładowca

22 234 5202 405 B tadeusz.palimaka@itc.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

profesor PW

22 234 5215 305 F tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

dr inż. Adam Smyk

adiunkt

22 234 5294 302 adam.smyk@itc.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Szymczyk

st. wykładowca

22 234 5285 407 A jacek.szymczyk@itc.pw.edu.pl

dr inż. Daniel Ząbek

adiunkt

22 234  5231 405 A daniel.zabek@itc.pw.edu.pl 

Doktoranci

Osoba Pokój Adres e-mail
mgr inż. Krzysztof Falkowski    
mgr inż. Maksymilian Kochański    
mgr inż. Katarzyna Korczak    
mgr inż. Iwona Kowal   iwona.kowal@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Pavlo Shalamaha    
mgr inż. Marek Szlaga 408  marek.szlaga@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Anna Wronka   5767@pw.edu.pl 
mgr inż. Łukasz Złoty 408 lukasz.zloty@itc.pw.edu.pl 

Osoby współpracujące

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral 22 234 52 85 407 waldemar.jedral@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Kamil Nowiński-Antoniewicz   405 A kamil.antoniewicz@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Józef Portacha 22 234 52 40 402 jozef.portacha@itc.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Rafał   405 A krzysztof.rafal@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jan Szymczyk 22 234 52 02 405 A jan.szymczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Tadeusz Tomborowski 22 234 52 05 405 E tadeusz.tomborowski@itc.pw.edu.pl
       

Konsultacje pracowników ZRUE prowadzących zajęcia w obecnym semestrze