ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Pracownicy

Pracownicy

Administracja

Osoba Telefon Pokój  Adres e-mail

mgr Ewa Stefaniak

st. specjalista

22 234 5167 405 C ewa.stefaniak@pw.edu.pl 

Kadra naukowo-dydaktyczna

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail

dr hab. inż. Sławomir Bielecki

adiunkt

22 234 5285 407 A slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl

dr inż. Janusz Buchoski

adiunkt dyd.

22 234 5231 405 A janusz.buchoski@itc.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz

adiunkt

22 234 5291 406 krzysztof.karaskiewicz@itc.pw.edu.pl

mgr inż. Janusz Lipka

st. wykładowca

22 234 5205 405 E janusz.lipka@itc.pw.edu.pl

mgr inż. Sławomir Niespodziany

asystent

22 234 5231 405 A slawomir.niespodziany@pw.edu.pl

mgr inż. Tadeusz Palimąka

st.wykładowca

22 234 5202 405 B tadeusz.palimaka@itc.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

profesor PW

22 234 5215 305 F tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

dr inż. Adam Smyk

adiunkt

22 234 5294 302 adam.smyk@itc.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Szymczyk

adiunkt dyd.

22 234 5231 405 A jacek.szymczyk@itc.pw.edu.pl

dr inż. Marcin Wołowicz

adiunkt

22 234 5231 405 A marcin.wolowicz@pw.edu.pl

Doktoranci

Osoba Pokój Adres e-mail
mgr inż. Krzysztof Falkowski    
mgr inż. Maksymilian Kochański    
mgr inż. Katarzyna Korczak    
mgr inż. Iwona Kowal   iwona.kowal@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Marek Szlaga 408 marek.szlaga@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Łukasz Złoty 408 lukasz.zloty@itc.pw.edu.pl 

Osoby współpracujące

Osoba Telefon Pokój Adres e-mail
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral 22 234 52 85 407 waldemar.jedral@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Józef Portacha 22 234 52 40 402 jozef.portacha@itc.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Rafał   405 A krzysztofrafal@gmail.com
dr inż. Jan Szymczyk      
dr inż. Tadeusz Tomborowski 22 234 52 05 405 E tadeusz.tomborowski@itc.pw.edu.pl

Konsultacje pracowników ZRUE prowadzących zajęcia w obecnym semestrze