ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Dydaktyka

Dydaktyka

W Zakładzie Termodynamiki prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym. Na ofertę Zakładu składa się kilkanaście pozycji stanowiących zarówno zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne a także bogata oferta zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Tematyka prowadzonych zajęć jest szeroka: od podstaw termodynamiki technicznej oraz mechanizmów wymiany ciepła poprzez transport energii i wykorzystanie metody objętości kontrolnych oraz metody elementów skończonych w numerycznym rozwiązywaniu problemów wymiany ciepła po zastosowanie poznanych mechanizmów w akumulacji energii i jej przetwarzaniu.

Zajęcia w Zakładzie Termodynamiki obejmują głównie treści przeznaczone dla studentów kierunku Energetyka jednak wiele przedmiotów jest przygotowanych i opracowanych pod kątem pozostałych kierunków: Lotnictwo i Kosmonautyka, Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Większość przedmiotów jest także w angielskiej wersji językowej w tym wszystkie podstawowe oraz wszystkie zajęcia laboratoryjne.