ITC / Studia / Studia podyplomowe / Energetyka Jądrowa

Energetyka Jądrowa

Szczegółowe informacje na stronie internetowej studium: ej.itc.pw.edu.pl

Najlepsze i najbardziej regularne studia podyplomowe z dziedziny energetyki jądrowej w Polsce!

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję w r. ak. 2023/24) 

 na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Termin składania dokumentów do 30 września 2023 r.

Jedyne studium podyplomowe z ćwiczeniami na reaktorze MARIA! W ramach każdego wydania wybitni specjaliści z zagranicy!

Najbardziej pełny i spójny program: 190 godzin wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych!

Termin: październik 2023 – czerwiec 2024.

Formuła: 12 zjazdów (średnio raz na 3 tygodnie) po 16 godzin (sobota 8 + niedziela 8).

 

Miejsce: 00-665 Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej PW, ul Nowowiejska 21/25
Kierownik studium: dr inż. Nikołaj Uzunow nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl
Sekretariat: Jadwiga Chiberska ej.itc@pw.edu.pl

tel. 22 234 5286