ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Rajewski Adam / Energy Sources & Conversion