ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Niewiński Grzegorz / Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Opracowane technologie

1. System Optymalizacji Pracy Zasobnika Ciepła dla Vattenfall Heat Poland S.A.

Celem całego projektu było zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie u Zamawiającego oprogramowania doradczego do sterowania pracą zasobnika ciepła przy Elektrociepłowni Siekierki, należącej do VHP Oprogramowanie (System) dostarcza informacje służące do optymalnego sterowania pracą zasobnika ciepła, w celu maksymalizacji korzyści finansowych płynących z jego wykorzystania w procesie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Siekierki.

2. Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni

Żerań drogą zabudowy instalacji dochładzania wody sieciowej.

Celem projektu było przeanalizowanie możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań w okresie poza sezonem grzewczym. W tym celu zaproponowano rozwiązanie polegające na zabudowie wymienników ciepła odpowiedzialnych za schłodzenie wody sieciowej, dokonano obliczenia sprawdzające możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Żerań.

Najważniejsze projekty badawcze

 
  1. Projekt Zamawiany 105/T10/2003 - Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych. GT8: Opracowanie prototypu wirtualnej elektrowni i zaplecza do testowania przetworników inteligentnych, 2005-2008; 360 000,00 zł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wykonawca
  2. Badanie własności dynamicznych turbozespołu parowego dużej mocy (promotorski), 2006-2007; 48 000,00 zł; KBN projekt N153 008 31/1382; Wykonawca
  3. Badanie nowego układu wodno-parowego ze szczytową turbiną wodorową do zastosowania w jądrowym bloku energetycznym z reaktorem gazowym, 2006-2007; 90 220,00 zł; KBN, projekt nr 3 T10B 036 30; Wykonawca