ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Harmonogram roku akademickiego 2012/2013

Harmonogram roku akademickiego 2012/2013

Na  podstawie  §  4  ust.  4  Regulaminu  Studiów  w  Politechnice  Warszawskiej  (zał. do uchwały nr 378/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2012 r.) zarządza się, co następuje:

1. W roku akademickim 2012/2013 ustala się następujący harmonogram zajęć dydaktycznych:

1)    uroczysta inauguracja roku akademickiego  01.10.2012 r.
2)    początek zajęć semestru zimowego  02.10.2012 r.
3)    dzień wolny od zajęć 02.11.2012 r.
4)    DZIEŃ PW – dzień wolny od zajęć  15.11.2012 r.
5)    początek wakacji zimowych  22.12.2012 r.
6)    ostatni dzień wakacji zimowych  01.01.2013 r.
7)    termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia  28.01.2013 r.
8)    ostatni dzień semestru zimowego  28.01.2013 r.
9)    egzamin uczelniany z języków obcych1 29.01.2013 r.
10)  początek zimowej sesji egzaminacyjnej  30.01.2013 r.
11)  ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2013 r.
12)  początek okresu rejestracyjnego  13.02.2013 r.
13)  początek zajęć semestru letniego  20.02.2013 r.
14)  początek wakacji wiosennych  29.03.2013 r.
15)  ostatni dzień wakacji wiosennych  02.04.2013 r.
16)  dzień wolny od zajęć 02.05.2013 r.
17)  JUVENALIA – dzień wolny od zajęć2 17.05.2013 r.
18)  ostatni dzień semestru letniego  14.06.2013 r.
19)  początek letniej sesji egzaminacyjnej  15.06.2013 r.
20)  egzamin uczelniany z języków obcych1 17.06.2013 r.
21)  ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2013 r.
22)  początek wakacji letnich 01.07.2013 r.
23)  ostatni dzień wakacji letnich  31.08.2013 r.
24)  początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  01.09.2013 r.
25)  egzamin uczelniany z języków obcych1 02.09.2013 r.
26)  termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia  09.09.2013 r.
27)  ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej  15.09.2013 r.
28)  początek okresu rejestracyjnego  16.09.2013 r.
29)  ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień roku akademickiego         30.09.2013 r.

1  egzamin uczelniany z języków obcych – na poziomie B2.
w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku JUVENALIA – dzień wolny od zajęć  – 24.05.2013 r.

2. W semestrze zimowym:

1)   14.11.2012 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek;

3. W semestrze letnim:

1)   15.05.2013 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.