ITC / Badania / Podstawowe kierunki działalności naukowo-badawczej

Podstawowe kierunki działalności naukowo-badawczej

 

Do najważniejszych kierunków działalności naukowo-badawczej realizowanej w Instytucie Techniki Cieplnej należą:

 

 • chłodnictwo i klimatyzacja,
 • kriogenika,
 • badania czystych technologii węglowych,
 • badania kotłów fluidalnych,
 • badania układów gazowo-parowych,
 • rozwój metod modelowania i symulacji kotłów i turbin w zakresie badań zmienionych warunków ruchu,
 • rozwój metod modelowania i symulacji stanów nieustalonych,
 • badania struktur systemów energetycznych,
 • gospodarka energetyczna miejska i przemysłowa,
 • badania w zakresie inżynierii jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • badania przepływomierzy i ciepłomierzy (atesty, świadectwa jakości),
 • modernizacje i przebudowy turbin parowych małej i średniej mocy,
 • badania i modernizacje kotłów parowych, zwłaszcza fluidalnych,
 • symulatory bloków energetycznych i ich elementów,
 • zaawansowane układy kontroli i sterowania,
 • zagadnienia niezawodności eksploatacji układów energetycznych i niezawodności zasilania,
 • badania w zakresie pomp wirowych,
 • badania w zakresie siłowni cieplnych,
 • gospodarka energetyczna (ochrona środowiska, ciepłownictwo),
 • badania pomp,
 • badania małych turbin wodnych i pompoturbin,
 • opinie, ekspertyzy,
 • pomiary charakterystyk dużych pomp w miejscu ich zainstalowania,
 • badania procesów spalania w silnikach tłokowych (nowe systemy zapłonu i spalania, silnik tłokowy o zmiennym stopniu sprężania, alternatywne paliwa silnikowe (wodór, gaz ziemny)),
 • badania procesów spalania i detonacji (rozprzestrzenianie się płomieni i fal detonacyjnych, wybuchy w urządzeniach przemysłowych, tłumienie wybuchów, spalanie w komorach o stałej objętości, spalanie w warunkach nieważkości),
 • badanie komór spalania i palników,
 • symulacja komputerowa procesów spalania i detonacji (przepływy i spalania w silnikach tłokowych, turbinowych i rakietowych, fale detonacyjne, rozprzestrzenianie się płomieni, modelowanie spalania w palnikach i komorach),
 • pomiary właściwości cieplnych,
 • magazynowanie energii cieplnej,
 • metody numeryczne w wymianie ciepła,
 • termoelektryczna konwersja energii: chłodnictwo i generacja prądu elektrycznego,
 • badanie wymiany ciepła w ośrodkach złożonych (ośrodki porowate, izolacje, kompozyty),
 • badania wymiany ciepła przy przemianach fazowych,
 • badanie wymiany ciepła w silnikach spalinowych,
 • badanie skutków udarów laserowych na ciała stałe,
 • fototermiczna konwersja energii słonecznej,
 • fotowoltaika,
 • źródła i przetwarzanie energii,
 • pompy ciepła,
 • trójgeneracja,
 • badania procesów wymiany ciepła w ekstremalnie obciążonych łopatkach i elementach silników lotniczych,
 • fizyka plazmy niskotemperaturowej.

 

W dniu 15 maja 1999 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Laboratorium Cieplnego (ZLC) w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, pomiędzy następującymi jednostkami:

 

 • Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa,
 • Instytutem Energetyki, Warszawa,
 • Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa,
 • Instytutem Lotnictwa, Warszawa,
 • Głównym Instytutem Górnictwa, Katowice.

 

 ZLC przeznaczone jest do prowadzenia następujących zadań badawczych:

 

 • badanie nieustalonych stanów układu turbiny wodorowej;
 • badanie dynamiki wybuchów pyłów przemysłowych i metod ich tłumienia;
 • badanie kontrolowanego spalania w silnikach i palnikach;
 • doskonalenie niskoemisyjnych metod spalanie węgla w kotłach energetycznych;
 • badanie nowych wielokryterialnych metod sterowania w zastosowaniu do instalacji energetycznych;
 • doskonalenie technik wykorzystujących plazmę niskotemperaturową do tworzenia barier antyerozyjnych i cieplnych oraz utylizacji toksycznych odpadów;
 • badania własności cieplnych materiałów i ich stabilności w procesach przemian fazowych;
 • modelowanie i wizualizacja procesów przemian fazowych w układach binarnych oraz procesach wrzenia heterogenicznego;
 • badanie procesów niskotemperaturowego magazynowania energii do celów chłodnictwa i klimatyzacji.