ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Prace przejściowe i dyplomowe

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

  • Modelowanie transportu ciepła i masy w materiałach o złożonej strukturze
  • Niekonwencjonalne technologie energetyczne (osmoza, mikrosilniki)
  • Radiacyjna wymiana ciepła
  • Magazynowanie energii (w tym chemiczne, PCM)
  • Wykorzystanie techniki badań w podczerwieni
  • Układy chłodzenia, układy kontroli temperatury i inne wymienniki ciepła
  • Wymiana ciepła w silnikach i urządzeniach energetycznych
  • Współczesne technologie energetyczne (pompy ciepła, odnawialne źródła energii, układy hybrydowe)
  • Metody numeryczne (modelowanie, optymalizacja i  sztuczna inteligencja z wykorzystaniem kodów własnych, ogólnodostępnych i komercyjnych)

Pełna lista tematów i prowadzących [PDF]