ITC / Archiwum / Publikacje / 2002

2002

 

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 2002

 

 

 

 

 

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

 

 

 

Trans. ASME-Journ. of Fluids Energineering

 

Jędral W., Karaśkiewicz K.J., Ahmad H.Said

 

Dimensionless characteristics of Pumps with Specyfic Speed nq= 20...80, 2002, 124, nr2, s.546-50

 

 

 

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym:

 

 

 

Journal of Applied Mechanics and Engineering

 

Gac K., Jach K., Mroczkowski M., Wolański P.

 

One- and Two-Dimensional Numerical Modelling od Shock Induced Transition to Detonation in the Condensed Explosives, 2002, Vol. 6, No 1, pp.221-226

 

 

 

Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej

 

Szwarc W., Kuta J.

 

Cyfrowy Symulator kotła parowego z obiegiem naturalnym, z. 10 tom. IV str. 77-88

 

 

 

Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej

 

Domański P.D., Świrski K., Lewandowski J.

 

Wykorzystanie sieci neuronowych i optymalizacji w energetyce: porównanie doświadczeń Polski i USA, 2002, Tom 1, str. 143-164

 

 

 

Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej

 

Uzunow N., Lewandowski J.

 

Model Dynamiki Turbiny Parowej do zastosowań w symulatorach czasu rzeczywistego, 2002, z.8, str. 265-276

 

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej

 

Adamski J., Miller A.

 

Jądrowe reaktory prędkie mnożące – źródła czystej energii dla XXI wieku, 2002, seria Elektryka Nr kol. 280/2002Z51 str.729-746

 

 

 

Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej

 

Badyda K., Uzunow N.

 

Model matematyczny turbiny parowej do optymalizacji rozkładu obciążeń w elektrociepłowni kolektorowej, 2002, z. 18, str. 15-20

 

 

 

Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechnika Śląska

 

Miller A Kiryk S

 

Modelowanie matematyczne w projektowaniu układu wodorowej turbiny gazowej, 2002, Z. 18 str. 291-297.

 

 

 

SAE Paper

 

Jarnicki R., Rychter T.J.

 

Theoretical Study of Combustion Intensification in SI Piston Engines , 2002, Nr 2002-01-1742

 

 

 

Prace Naukowe PW- Konferencje 2002

 

Milewski J., Miller A.

 

Ogniwa paliwowe – możliwości zastosowań w energetyce, 2002, Z. 22 str. 793-801

 

 

 

Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej

 

Badyda K., Kuta J., Lewandowski J., Miller A.

 

Możliwości wykorzystania rozproszonych systemów sterowania (DCS) do symulacji cyfrowej przebiegu procesu technologicznego w siłowni parowej, 2002, z. 8, str. 69-80

 

 

 

Pompy-Pompownie

 

Jędral W.

 

Ocena gwarantowanych parametrów pracy pomp, 2002, nr 2, s. 39-42

 

 

 

Pompy-pompownie

 

Jędral W., Karaśkiewicz K.

 

Rozruch pompy śmigłowej przy początkowym przepływie wstecznym, 2002, Nr 4 s.30-34

 

 

 

Journal of KONES

 

ELSHNAWI M., TEODORCZYK A

 

Validation of Detailed Reaction Mechanism for Simulations of Combustion Systems with Gas Injection, 2002, Vol.9, No.1-2, pp.80-88

 

 

 

Journal of KONES

 

KAWAKAMI T., OKAJIMA S., TEODORCZYK A.

 

Some New Observations on Combustion Characteristics in a Tube Near Lean limit Under Microgravity, 2002, Vol.9, No.1-2, pp.110-116

 

 

 

Journal of KONES

 

KAWAKAMI T., OKAJIMA S., TEODORCZYK A

 

Influence of Exchaust Gas Recirculation on Combustion Characteristics under High Temperature and Pressure using Opposed Rapid Compression Machine, 2002, Vol.9, No.1-2, pp.104-109

 

 

 

J. Phys. IV, EDP Sciences, Les Ulis, France

 

Korobeinkov V.P., Semenov I.V, Menshov I.S., Klemens R., Wolanski P., Kosinski P.,

 

Modelling of Flow and Combustion Behind Shock Waves Propagating along Dust Layers in Long Duct, 2002, 12, pp. Pr 7-113-120

 

 

 

Journal de Physique IV

 

ZHONG S., TEODORCZYK A., DENG X., DANG J.

 

Modeling and Simulation of Coal Dust Explosions, 2002, Vol.12, pp.Pr7: 11-17

 

 

 

J. Phys. IV, EDP Sciences, Les Ulis, France

 

Kosinski P., Klemens R., Wolanski P.

 

Potential of Mathematical Modelling in Large Scale Dust Explosions, 2002, 12, pp. Pr 7-125-132

 

 

 

J. Phys. IV, EDP Sciences, Les Ulis, France

 

Gieras M., Klemens R.,

 

Studies of Dust Explosion Suppression by Water Spray and Extinguishing Powders, 2002, 12, pp. Pr 7-149-156

 

 

 

Informacja INSTAL

 

Jędral W.

 

Wpływ regulatorów pogodowych na współdziałanie źródła ciepła z miejską siecią ciepłowniczą, 2002, nr 2, s. 16-18

 

 

 

Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery

 

Badyda K.

 

Digital Simulator of Steam Turbine Set Designed to Cooperate with DCS System, 2002, 122 str. 399-406

 

 

 

Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery

 

Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Kiryk S., Milewski J.

 

Hydrogen Fuelled Combustion Turbine Cycle - a Realisation Possibility of HP Part, 2002, 122 str. 399-406

 

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja

 

Rusowicz A.

 

Chłodziwa-ergolidy. , 2002, Nr 3, s.14-15

 

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja

 

Rusowicz A., Ruciński A.:

 

Destrukcja freonu HCFC-22 w swobodnej strudze plazmy argonowej., 2002, Nr 6, s.14-16

 

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja

 

Rusowicz A.

 

Pompy ciepła w pierścieniu wodnym. , 2002, Nr 1-2, s.28-31

 

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja

 

Rusowicz A., Ruciński A.

 

Kryteria oceny przepustnic wielopłaszczyznowych., 2002, Nr 5, s.16-19

 

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja

 

Rusowicz A., Ruciński A

 

Problemy prawne i techniczne związane z destrukcją HCFC-22., 2002, Nr 10, s.14-18.

 

 

 

Archiwum Motoryzacji

 

SUTKOWSKI M., KLIMKIEWICZ D., JANUŁA J., TEODORCZYK A.

 

Lean Burn Natural Gas Engine – Preliminary Analysis of Combustion System by KIVA3V Simulations, 2002, 2-3, pp.121-136

 

 

 

Archivum Combustionis

 

Gieras Marian

 

Interaction of water sprays with gaseous flames, 2002, Vol. 21, No. 4, pp. 245-259.

 

 

 

Archives of Thermodynamics

 

Furmański P., Banaszek J.

 

A Novel Numerical Model for Simultaneous Radiative and Conductive Heat transfer in Emitting Absorbing and Scattering Media, 2002, Vol.23, No.1-2, str. 5-22

 

 

 

Applied Thermal Engineering, vol. 23

 

K. Nagano, T. Mochida, S. Takeda , R. Domanski, M. Rebow

 

Thermal characteristics of manganese (II) nitrate hexahydrate as a phase change material for cooling systems, 2002, 2003, pp. 229–241

 

 

 

Wykazy monografii

 

 

 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim:

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: ITC PW

 

Furmański Piotr,Wiśniewski Tomasz

 

Thermal Contact Resistance and Other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface, Warszawa, 2002

 

 

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim:

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: Co-Editors: Kenneth K. Kuo, Luigi De Luca, Begell House, Inc.

 

Klemens R., Gieras M., Szatan B., Wolanski P., Nowaczewski J., Maranda A., Paszula J.,

 

Energetic Materials as Gas Generators in Explosions Suppression Systems", chapter in the book "Combustion of Energetic Materials, New York, 2002, pp. 949-959

 

 

 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim:

 

Wydawca monografii lub podręcznika: PWN

 

RYCHTER T., TEODORCZYK A.

 

Obliczenia wybuchów gazowych w przestrzeniach zamkniętych i wentylowanych - Program komputerowy VEX, 2002

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: ITC PW

 

TEODORCZYK A

 

Spalanie, Materiały pomocnicze do wykładu na studiach podyplomowych „Współczesne technologie energetyczne”, 2002

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: WSiP

 

Rychter T.

 

Mechanik Pojazdów Samochodowych, Warszawa, 2002, ark 30, wydanie IX uzupelnione

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: Oficyna Wydawnicza PW

 

Furmański Piotr, Domański Roman

 

Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania, Warszawa, 2002,

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: Oficyna Wydawnicza PW

 

Domański Roman, Jaworski Maciej, Wiśniewski Tomasz

 

Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne, Warszawa, 2002,

 

 

 

Wydawca monografii lub podręcznika: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

 

Portacha Józef

 

Badania energetyczne układów cieplnych elektrowni i elektrociepłowni, Warszawa 2002, 198 str.

 

 

 

Wydawnictwa własne

 

Tytuł: BIULETYN INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ

 

Język: polski i angielski

 

Nakład: 200

 

Typ: periodyczne