ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Informatyka 1 (lab)