ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Działalność organizacyjna

Działalność organizacyjna

 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów MEiL (rok 2024);
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (2022-2026);
 • Członek Komisji Oceny Śródokresowej nr 1 w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Szkole Doktorskiej nr 4 PW (od 2022 r.)
 • Przewodniczący Komisji ds selekcji czasopism Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (2021);
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Zjazdu Termodynamików, Warszawa-Białobrzegi (2020);
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (od 2020);
 • Członek Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (od 2020 r.);
 • Członek Komitetu Naukowego 11th International Conference “Environmental Engineering” (Wilno, 2020);
 • Sekretarz czasopisma Szkło i Ceramika (2020-2022);
 • Pełnomocnik dziekana ds RODO (od 2020 r.);
 • Pełnomocnik dziekana ds BHP (od 2020 r.);
 • Moderator panelu dyskusyjnego pt.: Natural Refrigerants in Central & Eastern Europe, na konferencji ATMOSphere Europe 2019 (16-17 .10 . 2019)
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA III (Warszawa, 2019)
 • Moderator Panelu dyskusyjnego: Jak zastosować rozwiązania chłodu w polskim ciepłownictwie? podczas seminarium “Perspektywy dla Chłodu Sieciowego”, Chorzów, 12 czerwca 2019 r.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (od 2019);
 • Redaktor naczelny czasopisma Modern Engineering (od 2019 roku), https://mengineering.eu/
 • Członek Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji Dyscypliny IŚGiE (od 2019);
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej (od 2018);
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Oddziału SIMP (2018-2022);
 • Opiekun Koła Naukowego Chłodników (od 2017 r.);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA II (Warszawa, 2017)
 • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
 • Członek Rady Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej - kadencja 2016-2020.
 • Członek Komisji ds Kadr wydziału MEiL, lata 2016-2020;
 • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 do 2018 roku), http://abid.cobrabid.pl/
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
 • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/
 • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku do 2022 roku);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
 • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
 • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
 • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
 • członek SIMP;