ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”

X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”

X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Instytut Lotnictwa oraz Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na dziesiątą, międzynarodową konferencję naukową: ”Development Trends in Space Propulsion Systems”.

Wydarzenie jest kontynuacją serii konferencji, w poprzednich latach odbywających się w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Lotnictwa. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na to szczególne wydarzenie do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja jest skierowana do naukowców, badaczy oraz przedstawicieli przemysłu zaangażowanych w tematykę związana z technikami kosmicznymi – w szczególności układami napędowymi. Jest to również doskonała okazja dla studentów oraz młodych naukowców dopiero rozpoczynających przygodę z nauką, do spotkania i poznania bardziej doświadczonych badaczy a także do propagowania swoich pomysłów, badań i osiągnięć.

Forum konferencyjne stanowi doskonałe miejsce do zapoznania się z prowadzonymi badaniami, projektami  oraz ze stanem rozwoju technik kosmicznych w Polsce i na świecie. Głównym celem konferencji jest propagowanie prac o tematyce kosmicznej a także motywacja do dalszego rozwoju i badań w tym niezwykle ciekawym kierunku.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 30 XI oraz 01 XII do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w Warszawie.

Rejestracja i więcej informacji o konferencji dostępne na stronie: www.spacetrends.itc.pw.edu.pl

 

Institute of Heat Engineering of Warsaw University of Technology, Institute of Aviation and The Committee on Space and Satellite Research of Polish Academy of Sciences have a pleasure to invite you to 10th Development Trends in Space Propulsion Systems conference.

It is continuation of the series of successful conferences from previous years, organized in Space Research Center of Polish Academy of Sciences and Institute of Aviation. This year we have a pleasure to invite you to Center fot Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology to share your knowledge and experience during this magnificent event.

The conference is addressed to scientists, researchers and industry representatives involved in the subject of space technologies – especially in propulsion systems. It is also a great opportunity for students and young scientists to meet more experienced researchers and to promote their research, ideas and achievements.

Conference forum is a perfect place to get familiar with ongoing projects and state of the art in Polish and international space industry. The main purpose is to promote the research in space area and motivation to solve problems in this interesting field.

In the name of organizers we have a pleasure to invite you  to Institute of Heat Engineering of Warsaw University of Technology on November 30th and December 01st 2017 to this magnificent event.

Registration and more info about conference: www.spacetrends.itc.pw.edu.pl

spacetrends