ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Silników Lotniczych / Publikacje

Publikacje

Książki, podręczniki i monografie

Lp. Książka Rok wydania
1. Wójcicki S.: Silniki pulsacyjne, strumieniowe, rakietowe, Wydawnictwo MON 1962
2. Wójcicki S.: Zasady eksperymentu, Wydawnictwo MON 1964
3. Wójcicki S.: Spalanie, WNT 1969
4. Smoleński D.: Spalanie materiałów wybuchowych, Wydawnictwo MON 1979
5. Smoleński D.: Detonacja materiałów wybuchowych, Wydawnictwo MON 1981
6. Antas S., Wolański P.: Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1989
7. Rychter T., Teodorczyk A.: Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego, PWN 1990
8. Rychter T., Teodorczyk A.: Obliczenia wybuchów gazowych w przestrzeniach zamkniętych i wentylowanych. Program komputerowy VEX, PWN 2002
9. Nagórski Z., Teodorczyk A., Bernhardt M.: Regeneracja samochodowych filtrów spalin – tendencje rozwojowe, modelowanie, badania symulacyjne. Politechnika Warszawska 2003
10. Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKiŁ 2006
11. Gieras M.: Komory spalania silników turbinowych. Organizacja procesu spalania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010
12. Gieras M.: Spalanie: wybrane zagadnienia w zadaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2011
13. Gieras M.: Obliczenia parametrów użytkowych lotniczych silników turbinowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013
14. Gieras M.: Miniaturowe silniki turboodrzutowe, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-552-3, 176 s. 2016
15. Porowski Rafał, Gieras Marian: Laboratorium Spalania,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-706-0, 95 s. 2018

Rozdziały w książkach

Lp. Książka Rok wydania
1. Wolański P.: Silniki rakietowe, strumieniowe i inne niekonwencjonalne spalinowe napędy lotnicze i kosmiczne, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
2. Rychter T., Teodorczyk A.: Modelowanie matematyczne procesów spalania w silnikach tłokowych i turbinowych, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
3. Jarosiński J., Oppenheim A.K., Wolański P.: Problemy kontrolowanego spalania w silnikach, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
4. Teodorczyk A.: Deflagration to detonation transition, rozdział w książce Combustion Phenomena, J.Jarosinski & B.Veyssiere Eds. CRC Press Taylor & Francis Group 2009
5 Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z., Folusiak M.,Świderski K.: Experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation Engine in Hydrogen-air Mixtures, w: Advances in Propulsion  Physics 2011, Edited by S. Frolov, Torus Press, pp. 35-62 2011
6 Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z.,Folusiak M., Swiderski K.: Experimental and numerical study of the rotating detonation engine in hydrogen-air mixtures, EUCASS Proceedings Series, vol. 2, 2011, pp. 555-582 2011
7 Kindracki J.: Experimental study of initiation detonation in liquid kerosene – gaseous oxidizer mixture, in: Nonequilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena, Edited by A.M. Starik, S.M. Frolov, Torus Press 2012, pp.379-388 2012
8 Kindracki J.: Pomiar hałasu, jako metoda pomiaru prędkości propagacji wirującej detonacji gazowej, w: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych / Smusz Robert (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-949-6, ss. 211-223 2014
9 Kindracki J.:Problem pomiaru temperatury w detonacyjnych komorach spalania, w: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych / Smusz Robert (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-949-6, ss. 225-237 2014
10 Szczeciński M., Mazuro P., Kalke J. : Biofuels and reciprocating engines - important factors for distributed energy development Keywords: internal combustion engines; distributed energy; biomass, w: PhD Interdisciplinary Journal / Czubenko Michał (red.), 2015, ISBN 978-83-60779-29-3, ss. 207-216 2015
11 Klemens R., Gieras M.: Techniki badania i zwalczania wybuchów pyłowych, w: Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia / Michał Górny (red.), vol. Cz.2, 2015, Główny Instytut Górnictwa, ISBN 978-83-61126-88-1, ss. 147-168 2015
12 Gieras M., Chmielewski M.: Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej, w: Rynek Gazu 2015, / Kaproń Henryk (red.), 2015, Wydawnictwo Kaprint, ISBN 978-83-937928-8-7, ss. 81-91 2015
13 Kaliszewski Marcin, Mazuro Paweł: Analysis of optimisation method for a two-stroke piston ring using the Finite Element Method and the Simulated Annealing Method , w: Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) / Brzezanski Marek, Mitianiec Wladyslaw (red.), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISBN 9781510830547, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012069 2016
14 Oleś Jakub, Kindracki Jan, Rybus Tomasz, Seweryn Karol, Wolański Piotr: Stanowisko testowe do walidacji algorytmów sterowania robotem kosmicznym, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 265-278 2016
15 Pyszczek Rafał, Mazuro Paweł, Teodorczyk Andrzej: Numerical investigation of CAI Combustion in the Opposed-Piston Engine with Direct and Indirect Water Injection, w: Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) / Brzezanski Marek, Mitianiec Wladyslaw (red.),IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISBN 9781510830547, ss. 0-12083, DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012083 2016
16 Bachanek Jakub, Rogóż Rafał, Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: CFD spray model calibration for urea water solution injection in SCR systems, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 148-148 2017
17 Boruc Łukasz, Rogóż Rafał, Jaworski Piotr, Bachanek Jakub: Comparison on One Phase Flow Numerical Simulation for Compression Ignition Piston Engine After-Treatment System, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 152-152 2017
18 Jach Agnieszka, Cieślak Ilona, Rudy Wojciech, Pękalski Andrzej, Teodorczyk Andrzej: Comparison of the performance of several hydrocarbon combustion mechanisms in reproduction of ignition delay times of C1-C4 hydrocarbons, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 1513-1518 , DOI:10.13140/RG.2.2.12790.29763/2 2017
19 Kapusta Łukasz, Grab-Rogaliński K., Löfholm P., Sundell J.: Rate of Heat Release and Flame Speed in Premixed Charge Combustion in a Rapid Compression Machine with and without Prechamber, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 1553-1558 2017
20 Kapusta Łukasz: Structured Laser Illumination Planar Imaging of Water Sprays from SCR System Injector, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 1541-1546 2017
21 Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław: Badania eksperymentalne grzałki silnika rakietowego typu resistojet, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej (red.), Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 1195-1208 2017
22 Kindracki Jan: Problem pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika detonacyjnego RDE, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej (red.), Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 1181-1193 2017
23 Rogóż Rafał, Jaworski Piotr, Bachanek Jakub, Teodorczyk Andrzej: The influence of the CFD simulations flow conditions for the urea selective catalytic reduction technology in case of results quality and reliability, w: Proceedings of 8th European Combustion Meeting / Duic Neven (red.), ISBN 978-953-59504-0-0, ss. 165-165 2017
24 Uwarowa Inna , Ciechowska Katarzyna, Gajc Kamil, Gawin Maksymilian, Kania Maciej, Kuligowski Piotr, Łukasik Artur, Pączkowska Daria, Perczyński Filip, Ryszawa Ewelina: Deorbit Sail for the PW-Sat2 satellite mission - a low energy consumption and high efficiency system, w: Innovative Ideas on Micro/Nano-Satellite Missions and Systems. Report on - Deorbit Device Competition (DDC) - Mission Idea Contest (MIC4) / Sandau Rainer [i in.] (red.), IAA Book Series, vol. 1, nr 7, International Academy Of Astronautics, ISBN 978-2-917761-55-7, ss. 13-27, łączna liczba autorów: 13 2017
25 Fabicki Rafał, Jach Agnieszka, Teodorczyk Andrzej: Comparative study of mechanisms’ performance in predicting laminar burning velocities of dual-fuel mixtures of hydrogen and C1-C3 hydrocarbons with air, w: Book of Abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute / Nowak Wojciech, Magdziarz Aneta (red.), AKNET-PRess, ISBN 978-83-951253-1-7, ss. 57-59 2018
26 Jach Agnieszka, Rudy Wojciech, Teodorczyk Andrzej: Assessment of detailed chemical kinetics mechanisms performance in reproduction of ignitron delay Times of C1-C5 hydrocarbons according to the Curve Matching method, w: Book of Abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute / Nowak Wojciech, Magdziarz Aneta (red.),  AKNET-PRess, ISBN 978-83-951253-1-7, ss. 42-44 2018
27 Kapusta Łukasz: Spray measurements in SCR systems development, w: DIPSI Workshop 2018. Droplet Impact Phenomena & Spray Investigations / Cossali GE, Tonini S., Universita Degli Studi di Bergamo, ISBN 9788897413271, ss. 13-16, DOI:10.6092/DIPSI2018_pp-13-16 2018
28 Pyszczek Rafał, Mazuro Paweł, Teodorczyk Andrzej: Experimental and Numerical Investigation of a 2-stroke Opposed-Piston Engine, w: Book of Abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute / Nowak Wojciech, Magdziarz Aneta (red.), AKNET-PRess, ISBN 978-83-951253-1-7, ss. 192-194 2018
29 Rudy Wojciech, Dądela Piotr, Teodorczyk Andrzej: Detonability limits in hydrogen-air mixtures in tube filled with obstacles, w: Book of Abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute / Nowak Wojciech, Magdziarz Aneta (red.), AKNET-PRess, ISBN 978-83-951253-1-7, ss. 120-122 2018

Artykuły ZSL w czasopismach naukowych w latach 2011 - 2019

Lp. Artykuł Rok Punkty
  Gieras M.,Jasiński D.: Analysis of possibility of Fluent code application for simulation of combustion process in piston engines, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 1-2, 2011, pp. 29-42 2011 5
  Gieras M.:Studies on Process of Dust Explosion Suppression by Water Spray, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 1-2, 2011, ss. 63-77 2011 5
  Jaworski P., Teodorczyk A.: Numerical investigation of stretch effect for n-heptane/air mixture combustion process in constant volume chamber with the use of gradient method combustion model in LES, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3, pp.114-121 2011 4
  Jaworski P., Ćwikowski P., Teodorczyk A.: Influence of Breakup Models on Simulation Results of Mixture Formation and Combustion in Direct Injection Spark Ignition Engine, Archiwum Combustionis 31 (2011), no 1-2, pp.43-54 2011 5
  Jordan T., Adams P., Azkarate I., Baraldi D., Barthelemy H., Bauwens L., Bengaouer A., Brennan S., Carcassi M., Dahoe A., Eisenreich N., Engebo A., Funnemark E., Gallego E., Gavrikov A., Haland E., Hansen A. M., Haugom G. P., Hawksworth S., Jedicke O., Kessler A., Kotchourko A., Kumar S., Langer G., Ledin S., Lelyakin A., Makarov D., Marangon A., Markert F., Middha P., Molkov V., Nilsen S., Papanikolaou E., Perrette L., Reinecke E., Schmidtchen U., Serre-Combe P., Stocklin M., Sully A., Teodorczyk A., Tigreat D., Venetsanos A., Verfondern K., Versloot N., Vetere A., Wilms M., Zaretskiy N.: Achievements of the EC network of excellence HySafe, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2656-2665 2011 35
  Kapusta Ł., Drabik M., Teodorczyk A.:Symulacje numeryczne spalania n-heptanu w komorze o stałej objętości, Archiwum Spalania, vol. 11, nr 1-2, 2011 2011  
  Kindracki J., Wolański P., Gut Z.:Experimental research on the rotating detonation in gaseous fuels–oxygen mixtures, Shock Waves, vol. 21, 2011, pp. 75-84 2011 20
  Oleszczak P., Wolański P.,Wei Shyy: Influence of geometrical configuration on spontaneous hydrogen ignition process, Science and Technology of Energetic Materials, vol. 72, nr 5, 2011, pp.127-130 2011 15
  Oleszczak P., Wolański P., Gut Z.: Monitoring of combustion process in industrial burners using electrical capacitance tomography, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp. 117-121 2011 7
  Oleszczak P.,Babut T.: Production of Coatings with Use of Gas Detonation. Engine Parts production and Regeneration Applications, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp. 9-17 2011 7
  Porowski R., Teodorczyk A.:Zjawisko detonacji w przemysłowych rurociągach gazów palnych, Ochrona Przeciwpożarowa, nr 1, 2011, pp. 12-15 2011  
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 03/2011 2011 7
  Porowski R., Teodorczyk A.: Some comments on shock tube measurements of gaseous detonations, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 02/2011. 2011 7
  Reinecke E., Huebert T., Tkatschenko I., Kessler A., Kuznetsov M., Wilkins M., Hedley D., Azkarate I., Proust C., Acosta-Iborra B., Gavrikov A., De Bruijn P.C.J., Marangon A., Teodorczyk A., Grafwallner A.: Integration of experimental facilities: A joint effort for establishing a common knowledge base in experimental work on hydrogen safety,  International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2700-2710 2011 35
  Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A.: Modelowanie temperatury zapłonu ciekłych substancji palnych i ich mieszaniny, Archiwum Spalania 11, vol 1-2, 2011. 2011  
  Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A.: Propagation of hydrogen-air detonation in tube with obstacles, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3 2011 4
  Teodorczyk A., Porowski R.: Cellular Structure of Detonation Wave in Hydrogen-Methane-Air Mixtures, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3 2011 4
  Venetsanos A.G, Adams P., Azkarate I., Bengaouer A., Brett L.,  Carcassi M., Engebø A., Gallego E., Gavrikov A., Hansen O., Hawksworth S., Jordan T., Kessler A., Kumar S., Molkov V., Nilsen S., Reinecke E., Stocklin M., Schmidtchen U., Teodorczyk A., Tigreat D.,  Versloot N.: On the use of hydrogen in confined spaces: Results from the internal project InsHyde, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2693-2699 2011 35
  Wolański P.:A.K. Oppenheim Contribution to Combustion Research in Poland, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 3, 2011, pp.159-166 2011 5
  Wolański P.:Detonation Engines, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp.515-521 2011 7
 
  Gieras M.: Computational study of an aerodynamic flow through a micro-turbine engine combustor, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 2, 2012, pp. 68-79 2012 10
  Gieras M., Klemens R.:Effectiveness of an active dust and gas explosion suppression system, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 1, 2012, pp. 1-11 2012 10
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical Simulations of a Simultaneous Direct Injection of a Liquid and Gaseous Fuel into Constant Volume Chamber, Journal of Power Technologies 92 (2012) no.1, pp.12-19 2012 10
  Kindracki J.:Experimental studies of kerosene injection into a model of a detonation chamber, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 2, 2012, pp. 80-89 2012 10
  Kuznetsov M., Grune J., Jordan T., Rudy W., Teodorczyk A.:Hydrogen Detonation in a Flat Semi-confined Layer, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power - Transactions of the ASME, 2012 2012 25
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04/2010, 63-70 2012 7
 
  Chmielewski M., Gieras M.:Three-zonal wall function for k-" turbulence models, Computational Methods in Science and Technology, vol. 19, nr 2, 2013, pp. 107-114 2013 9
  Dziubanii K, Rudy W., Teodorczyk A.: The influence of nitrogen doping on self-ignition of hydrogen during high-pressure released into air – numerical investigation, Archvum Combustionis, Vol.33 (2013) no. 4, pp.215-225 2013 7
  Gieras M.:Computational study of a combustion process in a turbine engine combustor, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 1, 2013, pp. 11-26 2013 7
  Gieras M.:Computational study of an aerodynamic flow through a turbine engine combustor, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 1, 2013, pp. 27-40 2013 7
  Gieras M.,Jasiński D.: Numerical simulation of flow and combustion in spark-ignition piston engine, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 4, 2013, pp. 207-214 2013 7
  Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w podwyższonych temperaturach, Przemysł Chemiczny, vol. 92, nr 11, 2013, pp. 1000-1002, 2013 15
  Jach A., Rudy W., Dąbkowski A., Teodorczyk A.: Numerical and Experimental Investigations on Self-ignition Process of Hydrogen Gas Release, Journal of KONES, Vol.20, no 3, 2013 2013 6
  Jaworski J., Bobrowski K., Boruc Ł., Gedroyć K.,Macioszek K., Rybus T.: New Low-Cost Video Camera Pointing Mechanism for Stratospheric Balloons: Design and operational Tests, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2013, pp. 95-10 2013 10
  Kindracki J.: Analysis of the experimental results of the initiation of detonation in short tubes with kerosene oxidizer mixtures, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 26, nr 6, 2013, pp. 1515-1523 2013 25
  Klemens R., Oleszczak P.,Zydak P.: Experimental and numerical investigation into the dynamics of dust lifting up from the layer behind the propagating shock wave, Shock Waves, Springer, vol. 23, nr 3, 2013, pp. 263-270 2013 20
  Porowski R., Lesiak P., Teodorczyk A., Analiza zjawiska boilover podczas pożarów cieczy naftopochodnych magazynowanych w zbiornikach, Przemysł Chemiczny, vol. 92, nr 4, 2013, ss. 518-521 2013 15
  Porowski R., Lesiak P., Rudy W., Strzyżewska M., Zjawisko ciągu wstecznego Backdraft, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2/2013, 41-50 2013 9
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 92, nr 1, 2013, ss. 76-81 2013 15
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery, Przemysł Chemiczny, 92/1 (2013) 2013 15
  Porowski R., Teodorczyk A., Experimental study on DDT for hydrogen-methane-air mixtures in tube with obstacles, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(2013), pp.374-379 2013 25
  Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, 34(2013), pp.1965-1972 2013 40
  Teodorczyk Andrzej, Jaworski Piotr, Priesching P., Tatschl R.: A LES Numerical Approach for Investigating the Cycle-to-Cycle Combustion Pressure Variability in a Direct Injection Gasoline Engine, Combustion Engines, nr 145, 2013 2013 7
  Wolański P.: Detonative propulsion, Proceedings of the Combustion Institute, vol. 34, no 1, 2013, pp.125-158 2013 40
 
  Gieras M.:Computational study of the impact of chosen geometry parameters on stability of recirculation zone in GTD-350 gas turbine combustor, Archivum Combustionis, vol. 34, nr 2, 2014, pp. 101-110 2014 7
  Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A.: Flammability characteristics of butanol fuel blends at various initial temperatures, Archivum Combustionis, 2014, vol. 34, no 1, 49-70 2014 7
  Jaworski P., Kowalski J., 3D mesh model for RANS numerical research on marine 4-stroke engine, Journal of Polish CIMAC Vol. 9, 2014 2014 5
  Kercheva B., Kapusta Ł., Teodorczyk A.:LES numerical study on n-hexane injection in a compression ignition engine, Archivum Combustionis, vol. 34, 2014, pp. 155-167 2014 7
  Kindracki J.: Study of detonation initiation in kerosene–oxidizer mixtures in short tubes, Shock Waves, (2014), 24, 603–618 2014 20
  Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł., Wolański P., Biczel P.: Resistojet Thruster with apower System Based on Supercapacitors, Challenges of Modern Technology, 2014, Vol. 5, No 3, p.13-21 2014 6
  Porowski R., Alternative ignition source for testing dust explosion characteristics in closed vessel, Archivum Combustionis, 2014, vol. 34, no 1 2014 7
  Rudy W., Dabkowski A., Teodorczyk A.: Experimental and numerical study on spontaneous ignition of hydrogen and hydrogen-methane jets in air, International Journal of hydrogen energy 39 (2014), pp.20388-20395 2014 30
  Szkudlarek Z., Klemens R., Gieras M.,: Tłumienie wybuchu metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy, Przegląd Górniczy, 2014, T. 70, str. 74-80 2014 6
 
  Chmielewski M., Gieras M.: Planck Mean Absorption Coefficients of H2O, CO2, CO and NO for radiation numerical modeling in combusting flows, Journal of Power Technologies, vol. 95, no. 2, 2015, pp. 97-104 2015 12
  Chmielewski M., Gieras M.: Small gas turbine GTM-120 bench testing with emission measurements, Journal of KONES, vol. 22, nr 1, 2015, pp. 47-54 2015 14
  Chmielewski M., Gieras M.:Study of combustion efficiency and pollutant emissions in a miniature gas turbine with the combustion chamber of variable geometry, Rynek Energii, nr 4 (119), 2015, pp. 103-109 2015 11
  Cieślik W., Pielecha I., Kapusta Ł.: The concept of combustion system with use of recirculated exhaust gas in the spark ignition engine, Combustion Engines, vol. 162, 2015, pp. 257-263 2015 13
  Jaworski P., Kapusta Ł.,Jarosiński S., Ziółkowski A., Capetillo A. C., Grzywnowicz R.: SCR Systems for NOx Reduction in Heavy Duty Vehicles, Journal of KONES, vol. 22, nr 4, 2015, pp.139-146 2015 14
  Kalke J., Mazuro P., Sulikowski P.: Development of the numerical scavenging process analysis in opposed-piston engines, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, pp. 511-519 2015 13
  Kapusta Ł., Jaworski P., Kowalski J.: Jet and Droplet Breakup Modeling Approaches, Journal of KONES, vol. 22, nr 3, 2015, pp. 83-90 2015 14
  Kapusta Ł., Jaworski P., Kowalski J., Teodorczyk A. : Laser Based Diagnostic System for Spray Measurements, Journal of KONES, vol. 22, nr 3, 2015, pp. 91-98 2015 14
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical simulations of dual fuel combustion in a heavy duty compression ignition engine, Combustion Engines, vol. 163, 2015, pp. 36-43 2015 13
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical Study On In-cylinder Blending by Means of a Simultaneous Direct Injection of Two Liquid Fuels in a Heavy Duty Compression Ignition Engine, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, vol. 128, 2015, pp. 5-18 2015 7
  Kindracki J.: Experimental research on rotating detonation in liquid fuel–gaseous air mixtures, Aerospace Science and Technology, nr 43, 2015, pp. 445-453 2015 40
  Mężyk Ł., Boruc Ł., Kobiera A., Kindracki J., Seweryn K., Rybus T.: Innovative Resistojet Propulsion System - Use in Robotic Space Platforms, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2015, pp. 49-58 2015 10
  Okniński A., Marciniak B., Bartkowiak B., Kaniewski D., Matyszewski J., Kindracki J., Wolański P.:Development of the Polish Small Sounding Rocket Program, Acta Astronautica, vol. 108, 2015, pp. 46-56 2015 35
  Opaliński M., Mazuro P., Wyszyński M.: Comparison of flow performance in one- and three-dimensional software for modelling opposed piston engines, Archivum Combustionis, vol.35 (2015) no 1, pp.29-40 2015 12
  Pyszczek R., Schmalhorst C., Teodorczyk A.: Numerical investigation on diesel combustion and emissions with a standard combustion model and detailed chemistry, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, pp. 19-33 2015 13
  Szczeciński M., Mazuro P., Skrobek W.: Scavenging process CFD computations in a two stroke opposed-piston engine, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, ss. 563-569 2015 13
 
  Kapusta Ł., Pielecha I., Wisłocki K., Teodorczyk A.: Injection of n-hexane spray in subcritical and supercritical environments, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, no. 123, 2016, pp. 819-828 2016 20
  Ma Hu, Wu Xiaosong, Jan Kindracki, Yang Chenglong, Deng Li, Three-Dimensional Numerical Simulation of Rotating Detonation Engine with Separate Injection, Journal of Combustion Science and Technology, Vol.22, No.1, 2016 pp. 9-14 (in Chinese) 2016  
  Jach A., Teodorczyk A.: Numerical analysis of detonation propensity of hydrogen-air mixtures with addition of methane, ethane or propane, Archivum Combustionis, vol.36 (2016), pp.47-58 2016 12
  Jach A., Teodorczyk A.: Influence of exhaust gas on detonation propensity of a mixture of carbon monoxide, hydrogen and air, Journal of KONES, vol. 23 (2), 2016, pp. 155-162 2016 14
  Rudy W., Żbikowski M., Teodorczyk A.: Detonations in hydrogen-methane-air mixtures in semi confined flat channels, Energy, 116 (2016), pp.1479-1483 2016 45
  Grabarczyk M., Teodorczyk A.: Wpływ temperatury na ciśnienie wybuchu mieszanin izooktanu i izomerów alkoholu butylowego, BiTP Vol. 42 Issue 2, 2016, pp. 65–79 2016 13
  Grabarczyk M., Teodorczyk A., Di Sarli V., Di Benedetto A.: Effect of initial temperature on the explosion pressure of various liquid fuels and their blends, Journal of Loss Prevention in the Process Industry, Vol.44, November 2016, pp.775-779 2016 25
  Pyszczek R., Mazuro P., Teodorczyk A.: Numerical investigation of CAI Combustion in the Opposed- Piston Engine with Direct and Indirect Water Injection, 2016 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 148 012083 2016  
  Malik Konrad, Żbikowski Mateusz, Lesiak Piotr, Teodorczyk Andrzej: Numerical and experimental investigation of methane-oxygen detonation  in a 9 m long tube, Journal of KONES, vol. 23 (2), 2016 2016 14
  Rudy W., Teodorczyk A., Wen J.: Self-ignition of hydrogen–nitrogen mixtures during high-pressure release into air, International Journal of Hydrogen Energy 2016 30
  Chmielewski M., Fulara S., Gieras M.: Theoretical studies of variable geometry - hot section of miniature jet engine, Journal of KONES, vol. 23, nr 2, 2016, ss. 69-80, DOI:10.5604/12314005.1213559 2016 14
  Pyszczek R., Kalke J., Mazuro P.: Numerical investigation of the swirl combustion chamber for the Opposed-Piston Compression-Ignition engine, Archivum Combustionis 36(2016), pp.83-104 2016 12
  Wrożyna Z., Mazuro P.: Review of unconventional gaseous fuels and related problems of reciprocating engines operation, Archivum Combustionis 36(2016), pp.105-120 2016 12
  Cieślak I., Rudy W., Teodorczyk A.: The influence of methane addition on the propagation of hydrogen-methane-air detonation in partially confined geometry, Archivum Combustionis 36(2016), pp.121-130 2016 12
  Emberson David, Lovas Terese, Szczeciński Mateusz, Mazuro Paweł: Stochastic Reactor Model Aiding Experimental HCCI Engine Operating on Surrogate Bio-Producer Gas, w: SAE Technical Papers, SAE International, 2016, ss. 2016-01-2296, DOI:10.4271/2016-01-2296 2016  
  Grabarczyk Marcin, Żbikowski Mateusz, Mężyk Łukasz, Teodorczyk Andrzej: Temperature effect on explosion parameters of hydrogen-air deflagrations in presence of water vapor, w: Challenges of Modern Technology, Foundation for Young Scientists, vol. 7, nr 3, 2016, ss. 39-44, DOI:10.5604/01.3001.0009.5449 2016 13
  Idzikowska Teresa, Porowski Rafał: Bezpieczeństwo lotów losmicznych - Przegląd stanu normalizacji w Europie, w: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, nr 114, 2016, ss. 139-148 2016 7
  Jaworski Piotr, Jarosiński Józef, Capetillo Azael, Kapusta Łukasz, Ziółkowski Adam, Grzywnowicz Robert: SCR systems for NOx reduction in heavy and light duty vehicles, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, nr 164 (1), 2016, ss. 32-36 2016 13
  Jędrowiak Bartosz , Trzeciak Adrian: Projekt eksperymentalnego dwuprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego wykorzystującego silnik GTM-120 jako wytwornicę spalin, w: Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe -Turbomachinery / Politechnika Łódzka, nr 150, 2016, ss. 25-36 2016 5
  Kaliszewski Marcin, Mazuro Paweł: Alternative FEM Algorithm of Determining Piston Ring Pressure Distribution on a Cylinder to a Contact Simulation, w: TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. 16, nr 4, 2016, ss. 19-22 2016 8
  Kalke Jakub , Szczeciński Mateusz, Mazuro Paweł: Unsteady conjugated heat transfer in cylinder of highly loaded opposed-piston engine, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 167, nr 4, 2016, ss. 64-72, DOI:10.19206/CE-2016-407 2016 13
  Kapusta Łukasz, Pielecha Ireneusz, Wisłocki Krzysztof, Teodorczyk Andrzej: Autoignition and combustion of n-hexane spray in subcritical and supercritical environments, w: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Akademiai Kiado Rt., vol. 123, 2016, ss. 819-828, DOI:10.1007/s10973-015-4927-z 2016 25
  Kindracki Jan: Recent research on the rotating detonation at Warsaw University of Technology, w: Prace Instytutu Lotnictwa, Instytut Lotnictwa, nr 4 (245), 2016, ss. 37-45, DOI:10.5604/05096669.1226351 2016 9
  Klemens Rudolf, Gieras Marian: Pasywne i aktywne systemy tłumienia wybuchów pyłów przemysłowych. Część II. Aktywne metody tłumienia wybuchów przemysłowych, w: Magazyn Ex, Automatic Systems Engineering, vol. 1, nr 35, 2016 2016  
  Leżański Tomasz, Sęczyk Janusz, Wolański Piotr: Research of Combustion System with Semi-open Combustion Chamber in a Commercial Spark Ignition Engine, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, nr 4, 2016, ss. 283-290, DOI:10.5604/12314005.1217237 2016 14
  Mevel Remy , Niedzielska Urszula, Melguizo-Gavilanes Josue, Coronel Stephanie, Shepherd Joseph E.: Chemical Kinetics of n-Hexane-Air Atmospheres in the Boundary Layer of a Moving Hot Sphere, w: Combustion Science and Technology, Taylor & Francis Inc., vol. 188, nr 11-12, 2016, ss. 2267-2283 , DOI:10.1080/00102202.2016.1211886 2016 25
  Mężyk Łukasz, Gut Zbigniew, Wolański Piotr, Rarata Grzegorz: Research on Thermal Decomposition of 98%+ Hydrogen Peroxide of HTP Class, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 96, nr 5, 2016, ss. 321-327 2016 12
  Okniński Adam, Kindracki Jan, Wolański Piotr: Rocket rotating detonation engine flight demonstrator, w: Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 88, nr 4, 2016, ss. 480-491, DOI:10.1108/AEAT-07-2014-0106 2016 20
  Opaliński Marcin, Mazuro Paweł, Klasik Adam, Rostek Ewa: Tribological examination of different steel materials after special heat treatment and salt bath nitriding, w: Archives of Metallurgy and Materials, Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, vol. 61, nr 4, 2016, ss. 1881-1888, DOI:10.1515/amm-2016-0303 2016 30
 
  Savard B., Lapointe S., Teodorczyk A.: Numerical investigation of the effect of pressure on heat release rate in iso-octane premixed turbulent flames under conditions relevant to SI engines, Proceedings of the Combustion Institute 36(2017) 3543-3549 2017 40
  Rudy W., Dziubanii K., Zbikowski M., Teodorczyk A.: Experimental determination of critical conditions for hydrogen-air detonation propagation in partially confined geometry, International Journal of Hydrogen Energy 2017 30
  Żydak P., Oleszczak P., Klemens R.: Experimental research on dust lifting by propagating shock wave: Shock Waves, vol. 26, 2016, DOI:10.1007/s00193-016-0661-0 2017 20
  Chmielewski Maciej, Gieras Marian: Impact of variable geometry combustor on performance and emissions from miniature gas turbine engine, w: Journal of the Energy Institute, vol. 90, nr 2, 2017, ss. 257-264, DOI:10.1016/j.joei.2016.01.004 2017 20
  Chmielewski Maciej, Fulara Szymon, Gieras Marian: Numerical Prediction of GTD-350 Turboshaft Engine Combustor Deterioration , w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 24, nr 2, 2017, ss. 47-58, DOI:10.5604/01.3001.0010.2899 2017 14
  Fulara Szymon, Gieras Marian, Chmielewski Maciej: Miniature gas turbine with variable area nozzle, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 37, nr 2, 2017, ss. 127-138 2017 12
  Jach Agnieszka, Cieślak Ilona, Teodorczyk Andrzej: Investigation of glycerol doping on ignition delay times and laminar burning velocities of gasoline and diesel fuel, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 169, nr 2, 2017, ss. 167-175, DOI:10.19206/CE-2017-230 2017 13
  Kalke Jakub , Opaliński Marcin, Mazuro Paweł: Experimental test stand for development of an opposed-piston engine and initial results, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 169, nr 2, 2017, ss. 76-82, DOI:10.19206/CE-2017-213 2017 13
  Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: Laser diagnostics for urea-water solution spray characterization, w: MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 118, 2017, ss. 1-6, DOI:10.1051/matecconf/201711800029 2017 5
  Kindracki Jan, Tur Karolina, Paszkiewicz Przemysław, Mężyk Łukasz, Boruc Łukasz, Wolański Piotr: Experimental research on low-cost cold gas propulsion for a space robot platform, w: Aerospace Science and Technology, vol. 62, 2017, ss. 148-157, DOI:10.1016/j.ast.2016.12.001 2017 40
  Kindracki Jan: Temperature measurements in the detonation chamber supplied by air from centrifugal compressor and gaseous hydrogen, w: Prace Instytutu Lotnictwa, Instytut Lotnictwa, vol. 3, nr 248, 2017, ss. 7-23 2017 9
  Lewińska Joanna, Kapusta Łukasz: Analysis of the microstructure of the fuel spray atomized by marine injector, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 169, 2017, ss. 120-124, DOI:10.19206/CE-2017-221 2017 13
  Marcinkiewicz K., Żbikowski Mateusz, Lesiak P., Teodorczyk Andrzej: Prediction of gas mixture reactivity based on detonation pipe vibration, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 37, nr 1, 2017, ss. 42-77 2017 12
  Niedzielska Urszula, Kapusta Łukasz, Savard Bruno, Teodorczyk Andrzej: Influence of water droplets on propagating detonations, w: Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier Ltd, vol. 50, 2017, ss. 229-236, DOI:10.1016/j.jlp.2017.10.003 2017 25
  Oleś Jakub, Kindracki Jan, Rybus Tomasz, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław, Moczydłowski Radosław, Barciński Tomasz, Seweryn Karol, Wolański Piotr: 2D Microgravity Test-Bed for the Validation of Space Robot Control Algorithms, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Industrial Research Institute for Automation and Measurements "PIAP", vol. 11, nr 2, 2017, ss. 95-104, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/21 2017 12
  Opaliński Marcin, Teodorczyk Andrzej, Kalke Jakub : The closed-cycle model numerical analysis of the impact of crank mechanism design on engine efficiency, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 168, nr 1, 2017, ss. 153-160, DOI:10.19206/CE-2017-125 2017 13
  Porowski Rafał, Zieziula Dorota: Aktywne metody tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, vol. 2, nr 62, 2017, ss. 83-97 2017 7
  Pyszczek Rafał, Mazuro Paweł, Jach Agnieszka, Teodorczyk Andrzej: A Numerical investigation on low calorific syngas combustion in the opposed-piston engine, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 169, nr 2, 2017, ss. 53-63, DOI:10.19206/CE-2017-210 2017 13
  Pyszczek Rafał, Mazuro Paweł, Teodorczyk Andrzej: Compression Auto-Ignition Control in a 2-stroke Barrel-type Opposed-Piston Engine, Archivum Combustionis, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 37, nr 1, 2017, ss. 25-42 2017 12
  Pyszczek Rafał, Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: LES numerical study on in–injector cavitating flow, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 97, nr 1, 2017, ss. 52-60 2017 12
  Qiaofeng Xie, Haocheng Wen, Zhaoxin Ren, Haixu Liu, Bing Wang, Wolański Piotr: Effects of silicone rubber and aerogel blanket-walled tubes on H2/Air gaseous detonation, w: Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier Ltd, vol. 49, 2017, ss. 753-761, DOI:10.1016/j.jlp.2017.01.003 2017 25
  Rogóż Rafał, Jaworski Piotr, Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: The influence of the injection frequency on the selective catalytic reduction systems performance, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 170, nr 3, 2017, ss. 73-77, DOI:10.19206/CE-2017-311 2017 13
  Rudy Wojciech, Teodorczyk Andrzej, Wen J.: Self-ignition of hydrogen–nitrogen mixtures during high-pressure release into air, w: International Journal of Hydrogen Energy, vol. 42, nr 11, 2017, ss. 7340-7352, DOI:10.1016/j.ijhydene.2016.06.051 2017 35
  Shi Zhenda, Kindracki Jan: Numerical calculation of rotating detonation chamber, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 97, nr 4, 2017, ss. 314-326 2017 12
  Smuga Wojciech, Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: Numerical simulations of n–heptane spray in high pressure and temperature Environments, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 97, nr 1, 2017, ss. 1-6 2017 12
  Żbikowski Mateusz, Dąbkowski Andrzej, Lesiak P., Bąk D., Dziechciarz A., Teodorczyk Andrzej: Badania eksperymentalne i numeryczne detonacji mieszaniny wodorowo-powietrznej, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 4, 2017, ss. 858-862 2017 15
 
  Bachanek Jakub, Rogóż Rafał, Teodorczyk Andrzej: Numerical Analysis of Heat Conduction Influence on SCR Aftertreatment Systems Efficiency, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 3, 2018, ss. 51-58, DOI:10.5604/01.3001.0012.4313 2018 14
  Chachurski R., Trzeciak Adrian, Jędrowiak B.: Comparison of the results of mathematical modeling of a GTM 120 miniature turbine jet engine with the research results, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 173, nr 2, 2018, ss. 30-33, DOI:10.19206/CE-2018-205 2018 13
  Gieras Marian, Rodzewicz Roman: Numerical investigation of heat transfer in fuel-water emulsion droplet, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 38, nr 1, 2018, ss. 1-10 2018 12
  Jach Agnieszka, Pyszczek Rafał, Kapusta Łukasz, Teodorczyk Andrzej: CFD Simulations as a Support of Experimental Research in a Rapid Compression Expansion Machine Facility, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 4, 2018, ss. 141-148 2018 14
  Jach Agnieszka, Żbikowski Mateusz, Teodorczyk Andrzej: Laminar Burning Velocity Predictions of Single Fuel Mixtures of C1-C7 Normal Hydrocarbon and Air, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 3, 2018, ss. 227-236, DOI:10.56/04/01.3001.0012.4337, 14 punktów 2018 14
  Kaliszewski Marcin, Mazuro Paweł: Analysis of Thermal and Mechanical Stresses of Renault Premium DXI11 430 460 EEV Four-stroke Piston, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 2, 2018, ss. 169-176, DOI:10.5604/01.3001.0012.2796 2018 14
  Kaliszewski Marcin, Mazuro Paweł: Mechanical and Thermal Stresses Issues Related to a Size of a Four-stroke Piston Based on a Renault Premium DXI11 430 460 EEV Engine, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 3, 2018, ss. 257-282, DOI:10.5604/01.3001.0012.4342 2018 14
  Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław: Experimental research on the resistojet thruster heater, w: Archives of Thermodynamics, The Committee on Thermodynamics and Combustion, vol. 39, nr 3, 2018, ss. 29-43, DOI:10.1515/aoter-2018-0018 2018 13
  Krzesicki Maciej, Boruc Łukasz, Kapusta Łukasz: Evaluation of the possibilities of adapting a constant volume combustion chamber for research on ignition of hypergolic propellants under low and high - pressure conditions, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 173, nr 2, 2018, ss. 9-13, DOI:10.19206/CE-2018-202 2018 13
  Malik Konrad, Żbikowski Mateusz, Teodorczyk Andrzej: Detonation cell size model based on deep neural network for hydrogen, methane and propane mixtures with air and oxygen, w: Nuclear Engineering and Technology, 2018, DOI:10.1016/j.net.2018.11.004 2018 25
  Malik Konrad, Żbikowski Mateusz, Bąk Damian, Lesiak P., Teodorczyk Andrzej: Numerical and Experimental Investigation Of H2-Air and H2-O2 Detonation Parameters in a 9 m Long Tube, Introduction of a New Detonation Model, w: International Journal of Hydrogen Energy, 2018, DOI:10.1016/j.ijhydene.2018.04.161 2018 35
  Mężyk Łukasz, Kobiera Arkadiusz, Karliński Grzegorz, Brojek Wiesław: Investigation on Performance of a Cryosurgical Probe in Various Feeding and Environmental Conditions, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 98, nr 1, 2018, ss. 89-96 2018 12
  Okniński Adam, Kindracki Jan, Wolański Piotr: Multidisciplinary optimisation of bipropellant rocket engines using H2O2 as oxidiser, w: Aerospace Science and Technology, nr 82-83, 2018, ss. 284-293, DOI:10.1016/j.ast.2018.08.036 2018 40
  Rogóż Rafał, Bachanek Jakub, Boruc Łukasz, Teodorczyk Andrzej: Numerical Investigation of the Back Pressure Influence on Urea-Water-Solution Mixing Performance in Close Coupled SCR System, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 3, 2018, ss. 377-384, DOI:10.5604/01.3001.0012.4355 2018 14
  Savard Bruno, Wang H, Teodorczyk Andrzej, Hawkes E.R.: Low-temperature chemistry in n-heptane/air premixed turbulent flames, w: Combustion and Flame, vol. 196, 2018, ss. 71-84, DOI:10.1016/j.combustflame.2018.05.029, 45 punktów, IF(4,494) 2018 45
  Shuang Chen, Kapusta Łukasz, Wubin Weng, Tie Su, Xiaobo Tu, Li Zhongshan: Simultaneous multi-species PLIF diagnostic on CH4-Air inverse diffusion jet flame, w: Shiyan Liuti Lixue/Journal of Experiments in Fluid Mechanics, China Aerodynamics R & D Center, vol. 1, nr 32, 2018, ss. 26-32 2018 15
  Szwaja M., Mazuro Paweł, Szwaja S.: Thermodynamic Analysis of Combustion Events in the Natural Gas Fueled SI Engine with VVT, w: Journal of KONES, Institute of Aviation, vol. 25, nr 4, 2018, ss. 421-428 2018 14
 
  Al Hemeary Nawar, Jaworski Maciej, Kindracki Jan, Szederkeny Gabor: ThermalL Model Development for a Cubesat, w: Hungarian Journal of Industry and Chemistry, University of Pannonia, vol. 47, nr 1, 2019, ss. 25-32, DOI:10.33927/hjic-2019-05 2019 20
  Fulara Szymon, Chmielewski Maciej, Gieras Marian: Experimental research of the small gas turbine with variable area nozzle, w: Journal of Aerospace Engineering, vol. 233, nr 15, 2019, ss. 5650-5659, DOI:10.1177/0954410019853977 2019 70
  Jach Agnieszka, Rudy Wojciech, Pękalski Andrzej, Teodorczyk Andrzej: Assessment of detailed reaction mechanisms for reproduction of ignition delay times of C2–C6 alkenes and acetylene, w: Combustion and Flame, vol. 206, 2019, ss. 37-50, DOI:10.1016/j.combustflame.2019.04.022 2019 140
  Kapusta Łukasz, Sutkowski Marek, Rogóż Rafał, Zommara Mohamed, Teodorczyk Andrzej: Characteristics of Water and Urea–Water Solution Sprays, w: Catalysts, vol. 9, nr 750, 2019, ss. 1-22, DOI:10.3390/catal9090750 2019 100
  Kindracki Jan, Paszkiewicz Przemysław, Mężyk Łukasz: Resistojet thruster with supercapacitor power source – design and experimental research, w: Aerospace Science and Technology, vol. 92, 2019, ss. 847-857, DOI:10.1016/j.ast.2019.07.010 2019 100
  Kublik Dominik, Kindracki Jan, Wolański Piotr: Evaluation of wall heat loads in the region of detonation propagation of detonative propulsion combustion chambers, w: Applied Thermal Engineering, nr 156, 2019, ss. 606-618, DOI:10.1016/j.applthermaleng.2019.04.084 2019 140
  Malik Konrad, Żbikowski Mateusz, Teodorczyk Andrzej: Detonation cell size model based on deep neural network for hydrogen, methane and propane mixtures with air and oxygen, w: Nuclear Engineering and Technology, vol. 51, nr 2, 2019, ss. 424-431, DOI:10.1016/j.net.2018.11.004. 2019 100
  Rybus Tomasz, Sewryn Karol, Oleś Jakub, Basmandji Fatina Liliana, Tarenko Kamil, Moczydłowski Radosław, Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław, Wolański Piotr: Application of a planar air-bearing microgravity simulator for demonstration of operations required for an orbital capture with a manipulator, w: Acta Astronomica, vol. 155, 2019, ss. 211-229, łączna liczba autorów: 11 2019 140