ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Silników Lotniczych / Publikacje

Publikacje

Książki, podręczniki i monografie

Lp. Książka Rok wydania
1. Wójcicki S.: Silniki pulsacyjne, strumieniowe, rakietowe, Wydawnictwo MON 1962
2. Wójcicki S.: Zasady eksperymentu, Wydawnictwo MON 1964
3. Wójcicki S.: Spalanie, WNT 1969
4. Smoleński D.: Spalanie materiałów wybuchowych, Wydawnictwo MON 1979
5. Smoleński D.: Detonacja materiałów wybuchowych, Wydawnictwo MON 1981
6. Antas S., Wolański P.: Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1989
7. Rychter T., Teodorczyk A.: Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego, PWN 1990
8. Rychter T., Teodorczyk A.: Obliczenia wybuchów gazowych w przestrzeniach zamkniętych i wentylowanych. Program komputerowy VEX, PWN 2002
9. Nagórski Z., Teodorczyk A., Bernhardt M.: Regeneracja samochodowych filtrów spalin – tendencje rozwojowe, modelowanie, badania symulacyjne. Politechnika Warszawska 2003
10. Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKiŁ 2006
11. Gieras M.: Komory spalania silników turbinowych. Organizacja procesu spalania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie 2010
12. Gieras M.: Spalanie: wybrane zagadnienia w zadaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2011
13. Gieras M.: Obliczenia parametrów użytkowych lotniczych silników turbinowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013
14. Gieras M.: Miniaturowe silniki turboodrzutowe, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-552-3, 176 s. 2016

Rozdziały w książkach

Lp. Książka Rok wydania
1. Wolański P.: Silniki rakietowe, strumieniowe i inne niekonwencjonalne spalinowe napędy lotnicze i kosmiczne, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
2. Rychter T., Teodorczyk A.: Modelowanie matematyczne procesów spalania w silnikach tłokowych i turbinowych, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
3. Jarosiński J., Oppenheim A.K., Wolański P.: Problemy kontrolowanego spalania w silnikach, rozdział w książce Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych, EKSPERTYZA, Polska Akademia Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, red.P.Wolański 2000
4. Teodorczyk A.: Deflagration to detonation transition, rozdział w książce Combustion Phenomena, J.Jarosinski & B.Veyssiere Eds. CRC Press Taylor & Francis Group 2009
5 Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z., Folusiak M.,Świderski K.: Experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation Engine in Hydrogen-air Mixtures, w: Advances in Propulsion  Physics 2011, Edited by S. Frolov, Torus Press, pp. 35-62 2011
6 Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z.,Folusiak M., Swiderski K.: Experimental and numerical study of the rotating detonation engine in hydrogen-air mixtures, EUCASS Proceedings Series, vol. 2, 2011, pp. 555-582 2011
7 Kindracki J.: Experimental study of initiation detonation in liquid kerosene – gaseous oxidizer mixture, in: Nonequilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena, Edited by A.M. Starik, S.M. Frolov, Torus Press 2012, pp.379-388 2012
8 Kindracki J.: Pomiar hałasu, jako metoda pomiaru prędkości propagacji wirującej detonacji gazowej, w: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych / Smusz Robert (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-949-6, ss. 211-223 2014
9 Kindracki J.:Problem pomiaru temperatury w detonacyjnych komorach spalania, w: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych / Smusz Robert (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-949-6, ss. 225-237 2014
10 Szczeciński M., Mazuro P., Kalke J. : Biofuels and reciprocating engines - important factors for distributed energy development Keywords: internal combustion engines; distributed energy; biomass, w: PhD Interdisciplinary Journal / Czubenko Michał (red.), 2015, ISBN 978-83-60779-29-3, ss. 207-216 2015
11 Klemens R., Gieras M.: Techniki badania i zwalczania wybuchów pyłowych, w: Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - wybrane zagadnienia / Michał Górny (red.), vol. Cz.2, 2015, Główny Instytut Górnictwa, ISBN 978-83-61126-88-1, ss. 147-168 2015
12 Gieras M., Chmielewski M.: Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej, w: Rynek Gazu 2015, / Kaproń Henryk (red.), 2015, Wydawnictwo Kaprint, ISBN 978-83-937928-8-7, ss. 81-91 2015

Artykuły ZSL w czasopismach naukowych w latach 2011 - 2017

Lp. Artykuł Rok Punkty
  Gieras M.,Jasiński D.: Analysis of possibility of Fluent code application for simulation of combustion process in piston engines, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 1-2, 2011, pp. 29-42 2011 5
  Gieras M.:Studies on Process of Dust Explosion Suppression by Water Spray, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 1-2, 2011, ss. 63-77 2011 5
  Jaworski P., Teodorczyk A.: Numerical investigation of stretch effect for n-heptane/air mixture combustion process in constant volume chamber with the use of gradient method combustion model in LES, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3, pp.114-121 2011 4
  Jaworski P., Ćwikowski P., Teodorczyk A.: Influence of Breakup Models on Simulation Results of Mixture Formation and Combustion in Direct Injection Spark Ignition Engine, Archiwum Combustionis 31 (2011), no 1-2, pp.43-54 2011 5
  Jordan T., Adams P., Azkarate I., Baraldi D., Barthelemy H., Bauwens L., Bengaouer A., Brennan S., Carcassi M., Dahoe A., Eisenreich N., Engebo A., Funnemark E., Gallego E., Gavrikov A., Haland E., Hansen A. M., Haugom G. P., Hawksworth S., Jedicke O., Kessler A., Kotchourko A., Kumar S., Langer G., Ledin S., Lelyakin A., Makarov D., Marangon A., Markert F., Middha P., Molkov V., Nilsen S., Papanikolaou E., Perrette L., Reinecke E., Schmidtchen U., Serre-Combe P., Stocklin M., Sully A., Teodorczyk A., Tigreat D., Venetsanos A., Verfondern K., Versloot N., Vetere A., Wilms M., Zaretskiy N.: Achievements of the EC network of excellence HySafe, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2656-2665 2011 35
  Kapusta Ł., Drabik M., Teodorczyk A.:Symulacje numeryczne spalania n-heptanu w komorze o stałej objętości, Archiwum Spalania, vol. 11, nr 1-2, 2011 2011  
  Kindracki J., Wolański P., Gut Z.:Experimental research on the rotating detonation in gaseous fuels–oxygen mixtures, Shock Waves, vol. 21, 2011, pp. 75-84 2011 20
  Oleszczak P., Wolański P.,Wei Shyy: Influence of geometrical configuration on spontaneous hydrogen ignition process, Science and Technology of Energetic Materials, vol. 72, nr 5, 2011, pp.127-130 2011 15
  Oleszczak P., Wolański P., Gut Z.: Monitoring of combustion process in industrial burners using electrical capacitance tomography, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp. 117-121 2011 7
  Oleszczak P.,Babut T.: Production of Coatings with Use of Gas Detonation. Engine Parts production and Regeneration Applications, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp. 9-17 2011 7
  Porowski R., Teodorczyk A.:Zjawisko detonacji w przemysłowych rurociągach gazów palnych, Ochrona Przeciwpożarowa, nr 1, 2011, pp. 12-15 2011  
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 03/2011 2011 7
  Porowski R., Teodorczyk A.: Some comments on shock tube measurements of gaseous detonations, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 02/2011. 2011 7
  Reinecke E., Huebert T., Tkatschenko I., Kessler A., Kuznetsov M., Wilkins M., Hedley D., Azkarate I., Proust C., Acosta-Iborra B., Gavrikov A., De Bruijn P.C.J., Marangon A., Teodorczyk A., Grafwallner A.: Integration of experimental facilities: A joint effort for establishing a common knowledge base in experimental work on hydrogen safety,  International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2700-2710 2011 35
  Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A.: Modelowanie temperatury zapłonu ciekłych substancji palnych i ich mieszaniny, Archiwum Spalania 11, vol 1-2, 2011. 2011  
  Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A.: Propagation of hydrogen-air detonation in tube with obstacles, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3 2011 4
  Teodorczyk A., Porowski R.: Cellular Structure of Detonation Wave in Hydrogen-Methane-Air Mixtures, Journal of Power Technologies 91 (2011) no. 3 2011 4
  Venetsanos A.G, Adams P., Azkarate I., Bengaouer A., Brett L.,  Carcassi M., Engebø A., Gallego E., Gavrikov A., Hansen O., Hawksworth S., Jordan T., Kessler A., Kumar S., Molkov V., Nilsen S., Reinecke E., Stocklin M., Schmidtchen U., Teodorczyk A., Tigreat D.,  Versloot N.: On the use of hydrogen in confined spaces: Results from the internal project InsHyde, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2693-2699 2011 35
  Wolański P.:A.K. Oppenheim Contribution to Combustion Research in Poland, Archivum Combustionis, vol. 31, nr 3, 2011, pp.159-166 2011 5
  Wolański P.:Detonation Engines, Journal of KONES, vol. 18, nr 3, 2011, pp.515-521 2011 7
 
  Gieras M.: Computational study of an aerodynamic flow through a micro-turbine engine combustor, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 2, 2012, pp. 68-79 2012 10
  Gieras M., Klemens R.:Effectiveness of an active dust and gas explosion suppression system, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 1, 2012, pp. 1-11 2012 10
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical Simulations of a Simultaneous Direct Injection of a Liquid and Gaseous Fuel into Constant Volume Chamber, Journal of Power Technologies 92 (2012) no.1, pp.12-19 2012 10
  Kindracki J.:Experimental studies of kerosene injection into a model of a detonation chamber, Journal of Power Technologies, vol. 92, nr 2, 2012, pp. 80-89 2012 10
  Kuznetsov M., Grune J., Jordan T., Rudy W., Teodorczyk A.:Hydrogen Detonation in a Flat Semi-confined Layer, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power - Transactions of the ASME, 2012 2012 25
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04/2010, 63-70 2012 7
 
  Chmielewski M., Gieras M.:Three-zonal wall function for k-" turbulence models, Computational Methods in Science and Technology, vol. 19, nr 2, 2013, pp. 107-114 2013 9
  Dziubanii K, Rudy W., Teodorczyk A.: The influence of nitrogen doping on self-ignition of hydrogen during high-pressure released into air – numerical investigation, Archvum Combustionis, Vol.33 (2013) no. 4, pp.215-225 2013 7
  Gieras M.:Computational study of a combustion process in a turbine engine combustor, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 1, 2013, pp. 11-26 2013 7
  Gieras M.:Computational study of an aerodynamic flow through a turbine engine combustor, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 1, 2013, pp. 27-40 2013 7
  Gieras M.,Jasiński D.: Numerical simulation of flow and combustion in spark-ignition piston engine, Archivum Combustionis, vol. 33, nr 4, 2013, pp. 207-214 2013 7
  Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w podwyższonych temperaturach, Przemysł Chemiczny, vol. 92, nr 11, 2013, pp. 1000-1002, 2013 15
  Jach A., Rudy W., Dąbkowski A., Teodorczyk A.: Numerical and Experimental Investigations on Self-ignition Process of Hydrogen Gas Release, Journal of KONES, Vol.20, no 3, 2013 2013 6
  Jaworski J., Bobrowski K., Boruc Ł., Gedroyć K.,Macioszek K., Rybus T.: New Low-Cost Video Camera Pointing Mechanism for Stratospheric Balloons: Design and operational Tests, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2013, pp. 95-10 2013 10
  Kindracki J.: Analysis of the experimental results of the initiation of detonation in short tubes with kerosene oxidizer mixtures, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 26, nr 6, 2013, pp. 1515-1523 2013 25
  Klemens R., Oleszczak P.,Zydak P.: Experimental and numerical investigation into the dynamics of dust lifting up from the layer behind the propagating shock wave, Shock Waves, Springer, vol. 23, nr 3, 2013, pp. 263-270 2013 20
  Porowski R., Lesiak P., Teodorczyk A., Analiza zjawiska boilover podczas pożarów cieczy naftopochodnych magazynowanych w zbiornikach, Przemysł Chemiczny, vol. 92, nr 4, 2013, ss. 518-521 2013 15
  Porowski R., Lesiak P., Rudy W., Strzyżewska M., Zjawisko ciągu wstecznego Backdraft, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2/2013, 41-50 2013 9
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 92, nr 1, 2013, ss. 76-81 2013 15
  Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A.: Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery, Przemysł Chemiczny, 92/1 (2013) 2013 15
  Porowski R., Teodorczyk A., Experimental study on DDT for hydrogen-methane-air mixtures in tube with obstacles, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(2013), pp.374-379 2013 25
  Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, 34(2013), pp.1965-1972 2013 40
  Teodorczyk Andrzej, Jaworski Piotr, Priesching P., Tatschl R.: A LES Numerical Approach for Investigating the Cycle-to-Cycle Combustion Pressure Variability in a Direct Injection Gasoline Engine, Combustion Engines, nr 145, 2013 2013 7
  Wolański P.: Detonative propulsion, Proceedings of the Combustion Institute, vol. 34, no 1, 2013, pp.125-158 2013 40
 
  Gieras M.:Computational study of the impact of chosen geometry parameters on stability of recirculation zone in GTD-350 gas turbine combustor, Archivum Combustionis, vol. 34, nr 2, 2014, pp. 101-110 2014 7
  Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A.: Flammability characteristics of butanol fuel blends at various initial temperatures, Archivum Combustionis, 2014, vol. 34, no 1, 49-70 2014 7
  Jaworski P., Kowalski J., 3D mesh model for RANS numerical research on marine 4-stroke engine, Journal of Polish CIMAC Vol. 9, 2014 2014 5
  Kercheva B., Kapusta Ł., Teodorczyk A.:LES numerical study on n-hexane injection in a compression ignition engine, Archivum Combustionis, vol. 34, 2014, pp. 155-167 2014 7
  Kindracki J.: Study of detonation initiation in kerosene–oxidizer mixtures in short tubes, Shock Waves, (2014), 24, 603–618 2014 20
  Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł., Wolański P., Biczel P.: Resistojet Thruster with apower System Based on Supercapacitors, Challenges of Modern Technology, 2014, Vol. 5, No 3, p.13-21 2014 6
  Porowski R., Alternative ignition source for testing dust explosion characteristics in closed vessel, Archivum Combustionis, 2014, vol. 34, no 1 2014 7
  Rudy W., Dabkowski A., Teodorczyk A.: Experimental and numerical study on spontaneous ignition of hydrogen and hydrogen-methane jets in air, International Journal of hydrogen energy 39 (2014), pp.20388-20395 2014 30
  Szkudlarek Z., Klemens R., Gieras M.,: Tłumienie wybuchu metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy, Przegląd Górniczy, 2014, T. 70, str. 74-80 2014 6
 
  Chmielewski M., Gieras M.: Planck Mean Absorption Coefficients of H2O, CO2, CO and NO for radiation numerical modeling in combusting flows, Journal of Power Technologies, vol. 95, no. 2, 2015, pp. 97-104 2015 12
  Chmielewski M., Gieras M.: Small gas turbine GTM-120 bench testing with emission measurements, Journal of KONES, vol. 22, nr 1, 2015, pp. 47-54 2015 14
  Chmielewski M., Gieras M.:Study of combustion efficiency and pollutant emissions in a miniature gas turbine with the combustion chamber of variable geometry, Rynek Energii, nr 4 (119), 2015, pp. 103-109 2015 11
  Cieślik W., Pielecha I., Kapusta Ł.: The concept of combustion system with use of recirculated exhaust gas in the spark ignition engine, Combustion Engines, vol. 162, 2015, pp. 257-263 2015 13
  Jaworski P., Kapusta Ł.,Jarosiński S., Ziółkowski A., Capetillo A. C., Grzywnowicz R.: SCR Systems for NOx Reduction in Heavy Duty Vehicles, Journal of KONES, vol. 22, nr 4, 2015, pp.139-146 2015 14
  Kalke J., Mazuro P., Sulikowski P.: Development of the numerical scavenging process analysis in opposed-piston engines, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, pp. 511-519 2015 13
  Kapusta Ł., Jaworski P., Kowalski J.: Jet and Droplet Breakup Modeling Approaches, Journal of KONES, vol. 22, nr 3, 2015, pp. 83-90 2015 14
  Kapusta Ł., Jaworski P., Kowalski J., Teodorczyk A. : Laser Based Diagnostic System for Spray Measurements, Journal of KONES, vol. 22, nr 3, 2015, pp. 91-98 2015 14
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical simulations of dual fuel combustion in a heavy duty compression ignition engine, Combustion Engines, vol. 163, 2015, pp. 36-43 2015 13
  Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical Study On In-cylinder Blending by Means of a Simultaneous Direct Injection of Two Liquid Fuels in a Heavy Duty Compression Ignition Engine, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, vol. 128, 2015, pp. 5-18 2015 7
  Kindracki J.: Experimental research on rotating detonation in liquid fuel–gaseous air mixtures, Aerospace Science and Technology, nr 43, 2015, pp. 445-453 2015 40
  Mężyk Ł., Boruc Ł., Kobiera A., Kindracki J., Seweryn K., Rybus T.: Innovative Resistojet Propulsion System - Use in Robotic Space Platforms, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2015, pp. 49-58 2015 10
  Okniński A., Marciniak B., Bartkowiak B., Kaniewski D., Matyszewski J., Kindracki J., Wolański P.:Development of the Polish Small Sounding Rocket Program, Acta Astronautica, vol. 108, 2015, pp. 46-56 2015 35
  Opaliński M., Mazuro P., Wyszyński M.: Comparison of flow performance in one- and three-dimensional software for modelling opposed piston engines, Archivum Combustionis, vol.35 (2015) no 1, pp.29-40 2015 12
  Pyszczek R., Schmalhorst C., Teodorczyk A.: Numerical investigation on diesel combustion and emissions with a standard combustion model and detailed chemistry, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, pp. 19-33 2015 13
  Szczeciński M., Mazuro P., Skrobek W.: Scavenging process CFD computations in a two stroke opposed-piston engine, Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, ss. 563-569 2015 13
 
  Kapusta Ł., Pielecha I., Wisłocki K., Teodorczyk A.: Injection of n-hexane spray in subcritical and supercritical environments, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, no. 123, 2016, pp. 819-828 2016 20
  Ma Hu, Wu Xiaosong, Jan Kindracki, Yang Chenglong, Deng Li, Three-Dimensional Numerical Simulation of Rotating Detonation Engine with Separate Injection, Journal of Combustion Science and Technology, Vol.22, No.1, 2016 pp. 9-14 (in Chinese) 2016  
  Jach A., Teodorczyk A.: Numerical analysis of detonation propensity of hydrogen-air mixtures with addition of methane, ethane or propane, Archivum Combustionis, vol.36 (2016), pp.47-58 2016 12
  Jach A., Teodorczyk A.: Influence of exhaust gas on detonation propensity of a mixture of carbon monoxide, hydrogen and air, Journal of KONES, vol. 23 (2), 2016, pp. 155-162 2016 14
  Rudy W., Żbikowski M., Teodorczyk A.: Detonations in hydrogen-methane-air mixtures in semi confined flat channels, Energy, 116 (2016), pp.1479-1483 2016 45
  Grabarczyk M., Teodorczyk A.: Wpływ temperatury na ciśnienie wybuchu mieszanin izooktanu i izomerów alkoholu butylowego, BiTP Vol. 42 Issue 2, 2016, pp. 65–79 2016 13
  Grabarczyk M., Teodorczyk A., Di Sarli V., Di Benedetto A.: Effect of initial temperature on the explosion pressure of various liquid fuels and their blends, Journal of Loss Prevention in the Process Industry, Vol.44, November 2016, pp.775-779 2016 25
  Pyszczek R., Mazuro P., Teodorczyk A.: Numerical investigation of CAI Combustion in the Opposed- Piston Engine with Direct and Indirect Water Injection, 2016 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 148 012083 2016  
  Lesiak P., Malik K., Żbikowski M., Teodorczyk A.: Numerical and experimental investigation of methane-oxygen detonation  in a 9 m long tube, Journal of KONES, vol. 23 (2), 2016 2016 14
  Rudy W., Teodorczyk A., Wen J.: Self-ignition of hydrogen–nitrogen mixtures during high-pressure release into air, International Journal of Hydrogen Energy 2016 30
  Rudy W., Dziubanii K., Zbikowski M., Teodorczyk A.: Experimental determination of critical conditions for hydrogen-air detonation propagation in partially confined geometry, International Journal of Hydrogen Energy 2016 30
  Chmielewski M., Fulara S., Gieras M.: Theoretical studies of variable geometry - hot section of miniature jet engine, Journal of KONES, vol. 23, nr 2, 2016, ss. 69-80, DOI:10.5604/12314005.1213559 2016 14
  Żydak P., Oleszczak P., Klemens R.: Experimental research on dust lifting by propagating shock wave: Shock Waves, vol. 26, 2016, DOI:10.1007/s00193-016-0661-0 2016  
  Pyszczek R., Kalke J., Mazuro P.: Numerical investigation of the swirl combustion chamber for the Opposed-Piston Compression-Ignition engine, Archivum Combustionis 36(2016), pp.83-104 2016 12
  Wrożyna Z., Mazuro P.: Review of unconventional gaseous fuels and related problems of reciprocating engines operation, Archivum Combustionis 36(2016), pp.105-120 2016 12
  Cieślak I., Rudy W., Teodorczyk A.: The influence of methane addition on the propagation of hydrogen-methane-air detonation in partially confined geometry, Archivum Combustionis 36(2016), pp.121-130 2016 12
 
  Savard B., Lapointe S., Teodorczyk A.: Numerical investigation of the effect of pressure on heat release rate in iso-octane premixed turbulent flames under conditions relevant to SI engines, Proceedings of the Combustion Institute 36(2017) 3543-3549 2017 40