ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Wasik Michał / Dydaktyka

Dydaktyka

Dydaktyka:

  • Termodynamika I
  • Termodynamika II
  • Thermodynamics II
  • Metody Numeryczne w Wymianie Ciepła

CO2 - przejście przez punt krytyczny oraz punkt potrójny