ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Kuta Jerzy

Jerzy Kuta

dr inż - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 212c, jerzy.kuta@pw.edu.pl tel. 22 234 52 46

Plan zajęć - semestr zimowy (październik 2022 - styczeń 2023)

   Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek Sobota Niedziela
08-09     Informatyka 1        
09-10            
10-11    Seminarium ITC Konsultacje        
11-12              
12-13     Pracownia informatyczna Laboratorium SE   Systemy informatyczne w energetyce      
13-14        
14-15            
15-16              
16-17              
17-18              
18-19              
19-20              

Plan zajęć - semestr letni (luty - czerwiec 2023)

   Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek Sobota Niedziela
08-09              
09-10              
10-11   Information Systems in Management   Zebr. Zakł.        
11-12            
12-13   Konsultacje    Systemy Informatyczne Zarządzania      
13-14            
14-15              Systemy Informatyczne Zarządzania
15-16            
16-17              
17-18              
 
 
Materiały dydaktyczne: http://estudia.meil.pw.edu.pl/
 
bank.xls 333,00 kB

Ogłoszenia i wyniki

 (dostępne po zalogowaniu się, login i hasło jak do WD)

Publikacje:

  1. J. Kuta, J. Milewski. Źródła energii elektrycznej przeznaczone do pracy w systemie energetyki rozproszonej. Systems 14 (2010), pp. 149–157
  2. Ł. Szabłowski, J. Milewski, J. Kuta, K. Badyda. Strategia sterowania silnika tłokowego zasilanego gazem ziemnym pracującego w systemie energetyki rozproszonej. Rynek Energii. 3(94)/2011. pp. 33–40.  
  3. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Control strategy for an Internal Combustion engine fuelled by Natural Gas operating in Distributed Generation. Energy Procedia, Vol 14, 2012, pp. 1478–1483
  4. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Internal Combustion Engine controlled by Artificial Neural Network. ICCES’12: International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences, April 30–May 4 2012, Crete, Grece
  5. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Optimal control strategy of NG piston engine as a DG unit obtained by an utilization of Artificial Neural Network. Proceedings of the 2012 Mechanical Engibeering Annual Conference on Sustainable Research and Innovation, Vol 4, 3rd–4th May 2012, Nairobi, Kenya, pp. 52–58
  6. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. ANN-based Control Strategy for IC Engine to operate in DG. Proceeding of 5th International Mechanical Engineering Forum 2012, 20th–22nd June 2012, Prague, Czech Republic, pp. 683–699
  7. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Control strategy for a Solid Oxide Fuel Cell fuelled by Natural Gas operating in Distributed Generation. World Hydrogen Energy Conference 2012, June 3–7, 2012, Toronto Centre Sheraton, Toronto, Canada
  8. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. OPTIMAL CONTROL STRATEGY OF µ−TURBINE AS A DG UNIT OBTAINED BY AN UTILIZATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK, 3rd  International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2012
  9. Ł. Szabłowski, J. Milewski, J. Kuta WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ DO PRZEWIDYWA-NIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC ELEKTRYCZNĄ

starsze:

W. Szwarc, P. Krawczyk, J. Kuta, J. Szczygieł. Technologia słonecznego suszenia osadów ściekowych. Pilotażowa instalacja badawcza w MPWiK Skarżysko-Kamienna - Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje, 289-300. 2005

J. Kuta J, W. Szwarc. Cyfrowy symulator kotła z obiegiem naturalnym, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, seria Konferencje, XIV Konferencja Kotłowa, Szczyrk 2002

W. Bujalski, J. Kuta, J. Lewandowski. Optymalizacja rozkładu obciążeń w elektrociepłowni zawodowej z wykorzystaniem uproszczonych charakterystyk - Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje 1 (22), 161-168,. 2002

K. Badyda, J. Kuta, J. Lewandowski, N. Uzunov. Symulator bloku energetycznego-koncepcja, struktura i przykładowe wyniki symulacji - Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska. 2001

K. Badyda, J. Kuta, J. Lewandowski, A Miller, W Szwarc. Investigation of General and Dynamic Properties of Pressurized Fluidised Bed  - The Archive of Energetics 29 (1-2), 75-88. 2000

W Dobrzański, J Kuta, W Szwarc Układ kontrolno-pomiarowy do wyznaczania końca strefy odparowania w kotle przepływowym Bensona - Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje, 47-53. 1999

A Miller, K Badyda, J Kuta, W Szwarc, K Miller Badanie dynamiki stanowiska z ciśnieniowym paleniskiem fluidalnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 174-184. 1999

http://scholar.google.pl/citations?user=3dnKdtgAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Projekty badawczo- naukowe

Kierownik grantu KBN Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej 2010-2012

Działalność organizacyjna:

Kierownik Pracowni Zastosowań Informatyki ITC

Członek komitetu organizacyjnego konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej (PBEC)

Członek komitetu redakcyjnego Journal of Power Technologies

 

<iframe src="/estudia.meil.pw.edu.pl"> width="100%" height="300"> <p> no support for iframe</p> </iframe>
<embed src="https://estudia.meil.pw.edu.pl" type="text/html" style= "width:500px; height:300px;">