ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / PIBOA

PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

PIBOA

Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną p.t.: PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH, Warszawa,   16 – 17 listopada 2017
Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów; 
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;
  • zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.  

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5. W konferencji weźmie udział około 200 – 250 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo - badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.

Pragniemy poinformować, że zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęło 35 samodzielnych pracowników naukowych z 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowo – badawczych.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Strona Konferencji: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

 

Informacji udziela sekretariat konferencji:

Telefon : 790 – 244 – 575
Email konferencji : owsimp_konferencja@wp.pl

 

Serdecznie Zapraszamy!