ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Lewandowski Janusz

Janusz Lewandowski

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych budynek CZIiTT p.416, e-mail: janusz.lewandowski@pw.edu.pl tel. 22 234 52 93


Profesor Janusz Lewandowski

 


Materiały Dydaktyczne

dostępne po zalogowaniu, login i hasło takie jak do Wirtualnego Dziekanatu