ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Lewandowski Janusz