ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Linki/Links (AI & numerical methods)

Linki/Links (AI & numerical methods)

General numerical methods:

Deep learning in general:

Neural networks:

Software: