ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Wasik Michał / Projekty badawcze

Projekty badawcze

Zakończone oraz obecnie realizowane projekty badawcze.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 Ważniejsze ekspertyzy:

  • Analiza rozkładu temperatur spalin wypływających z kominów wylotowych turbin agregatów sprężających TUCO zlokalizowanych na terenie tłoczni gazu w kontekście ograniczenia lotów nad i w pobliżu tłoczni oraz analiza rozkładu tlenu dla kominów TUCO i kolumny wydmuchowej”, 2019