ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Wolański Piotr

Piotr Wolański

Piotr Wolański

prof. dr hab. inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 304

e-mail Piotr.Wolanski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 90,

22 825 02 41

WYKSZTAŁCENIE

 • Mgr inż. wydz. MEiL, Politechnika Warszawska, 1966;
 • Doktorat,  wydz. MEiL, Politechnika Warszawska, 1971;
 • Dr. hab., wydz. MEiL, Politechnika Warszawska, 1979;
 • Profesor, od 1989;
 • Profesor zwyczajny od  1993.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp

 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, od1983;
 • Członek Sekcji Spalania, KTiS PAN;
 • Członek Polskiego Instytutu Spalania;
 • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego PAN „Archiwum Combustionis” 1983-2004;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • detonacje gazowe i heterogeniczne;
 • silniki detonacyjne;
 • spalanie w silnikach tłokowych i turbinach gazowych;
 • elektryczna pojemnościowa tomografia płomieni;
 • modelowanie komputerowe spalania i detonacji,
 • silniki rakietowe,
 • bezpieczeństwo przemysłowe w aspekcie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.
 • Zderzenia dużych asteroidów i komet z Ziemią I z ciałami Planetarnymi.

Dydaktyka

 • Astronautyka;
 • Astronautics;
 • Napędy kosmiczne;
 • Napęd rakietowy;
 • Konstrukcja i budowa rakiet cz. I;
 • Kosmonautyka.

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

Obecnie nie zajmuję się opieką nad pracami dyplomowymi

Ważniejsze publikacje i książki w okresie ostatnich 5 lat

  Publikacje:

 1. Wolański P., Banaszkiewicz M., Kłos Z., Ziółkowski J., Zdziarski A., „Udział Polski w badaniach kosmicznych”, Kwartalnik „Nauka”, tom 3/2008, Polska Akademia Nauk, 2008, str. 65-79.
 2. Wolański P.: “Forty years of investigation of diffusion ignition”, Proceedings of the Seventh International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Vol. I, (2008), pp. 16-22.
 3. Kobiera A., Szymczyk J., Wolański P., Kuhl A.,: „Studies of shock-induced acceleration of hexane droplets”, Shock Waves. 18 (2009), pp.475-485
 4. Hishida M., Fujiwara T. and Wolanski P.,: “Fundamentals of rotating detonation”, Shock Waves. 19 pp.1-10, (2009).
 5. Fujiwara T., Hishida M., Kindracki J., Wolanski P.,: „Stabilization of Detonation for Any Incoming Mach Numbers”; Combustion, Explosion, and Shock Waves, Vol. 45, No. 5, pp. 603–605, 2009.
 6. Yi T-H., Turangan, C., Lou J., Wolanski P., and Kindracki J., : “A Three-Dimennsional Numerical Study of Rotating Detonation in Annular Chamber”, AIAA Paper 2009-634, Aerospace Sciences Meeting, Orlando, Fl. 2009.
 7. Wolanski P.,: “Development of the continuous rotating detonation engines”, in “Progress in Pulsed and Continuous Detonations», edited by G.D. Roy and S.M. Frolov, Moscow, Torus Press, 2010, pp.395-406.
 8. Wolański P.,:” “Detonation Engines”, Paper, Journal of KONES, Vol.18 (2011), No.3  pp.515-521.
 9. Wolański P., Gut Z.,: “Flame Imaging Using 3-D Electrical Capacitance Tomography”, Combustion Science and Technology, Volume 182, Issue 11 & 12, pp.1580-1585, November 2010
 10. Wolański P., “Detonative Propulsion”, Proceedings of the Combustion Institute, 34, pp.125-158, Elsevier (2013);
 11. Wolański P.,: “Polish Contribution to Space Research”;  Pol J Aviat Med Psychol 2013; 19(3): 45-52.
 12. Wiśniowski W., Wolański P.,: „Rola Instytutu Lotnictwa w Badaniach Kosmicznych”, Prace IL, Nr 1 (234) 2014; str. 9-16.
 13. Wolański P., Kawalec M., Kalina P.,: „Zintegrowany silnik rakietowo-strumieniowy”, Prace IL, Nr 1 (234) 2014, str.104-108.
 14. Wolański P., “Research on the Application of Continuous Rotating Detonation to Gas Turbine”; JOURNAL of Polish-American Science and Technology, Vol 9, 2015, pp.15-48.
 15. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz Balicki, Artur Rowiński, Witold Perkowski, Michał Kawalec, Borys Łukasik,: „Development of gasturbine with detonation chamber”, Detonation Control for Propulsion, Pulse Detonation and Rotating Detonation Engines, Springer, 2018, pp.23-37

 Monografie, Książki, rozdziały w książkach:

 • Wolański, P.: „Dynamika zapłonu mieszanin gazowych” („Dynamics of Gas Mixture Ignition” – in Polish), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej/Mechanika, Z. 55, 1978.
 • Antas, S., Wolański, P.: „Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych” („Thermogasodynamic Calculations of Aircraft’s Turbine Engines” – in Polish), Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.
 • Kauffman, C.W., Sichel, M., Wolanski, P.: „Dust Related Detonations”, A.A. Borissov (ed.), Dynamic Structure of Detonation in Gaseous and Dispersed Media, pp. 267-311. 1991, Kluwer Academic Publisher.
 • Wolanski, P.: „Application of Pulsed Jet Combustion to Internal Combustion Engines”, in Dynamics of Exotermicity, J.Ray Bowen Ed., Gordon and Breach Publications, 1996, pp.131- 150.
 • Wolański, P., Ed.:” Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1999.
 • Wolański, P. Ed.:”Problemy spalania w silnikach spalinowych” („Problems of Combustion In Internal Combustion Engines” – in Polish), PAN, PIS, Kraków 2000.
 • Frolov S.M., Zhang R., Wolanski P., Ed.,: “Explosion Dynamics and Hazards”, TORUSS PRESS 2010, 512p. ISBN 978-5-94588-079-5.

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 10 lat

 • PECS – ESA - 2009-2016;
 • Pratt & Whitney  USA – 2005-2011;
 • Pratt & Whitney  Canada – 2011-2014;
 • Astrium - 2011-2014;
 • NCN OPUS 6  - 2014-2017;
 • NCBiR - 2008-2011;
 • NCBiR PBS - 2015-2017;

Osiągnięcia w kształceniu kadr

Wypromowani doktorzy:

  1. Bożena Boczek -1983,
  2. Grzegorz Gmurczyk – 1984,
  3. Marek Woliński 1987,
  4. Jadwiga Fangrat -1989,
  5. Tomasz Golec – 1990,
  6. Omar Dahab 1990,
  7. Atef Alef El Atroush 1991,
  8. Maciej Mroczkowski -1994,
  9. Jolanta Radziszewska-Wolińska – 1998,
  10. Zbigniew Gut – 2002,
  11. Robert Panowicz -2003,
  12. Małgorzata Helwig -2003,
  13. Arkadiusz Kobiera – 2004,
  14. Wiesław Glinka -2005,
  15. Dorota Oleszczak-Siwiec -2006,
  16. Jan Kindracki -2008,
  17. Grzegorz Rarata -2009,
  18. Tomasz  Leżański – 2011,
  19. Michał Folusiak-2014,
  20. Karol Świderski-2014,
  21. Łukasz Mężyk-2015,
  22. Paweł Surmacz – 2016,
  23. Dominik Kublik – 2017,
  24. Adam Okniński -2018.

 Inne:

 • Opieka nad czterema doktorantami;
 • Recenzje profesorskie – 15 oraz super recenzent dla CK ;
 • Recenzje habilitacji – 25;
 • Recenzje doktoratów – 46 (w tym we Francji, Singapurze i w Japonii);
 • Opiekun Studenckiego Koła Astronautycznego na wydz. MEiL PW (1994-2006);
 • Opiekun studenckiej grupy na University of Michigan budującej  śmigłowiec napędzany siłą mięśni ludzkich (1990-91).

Działalność organizacyjna

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ważniejszych konferencji naukowych:
  • ICDERS – Warszawa, 1987;
  • ICDERS – Kraków, 1997;
  • First International Colloquium on Dust Explosions, Baranów, 1984;
  • Second International Colloquium on Dust Explosions, Jadwisin, 1986;
  • Third  International Colloquium on Dust Explosions, Szczyrk, 1988;
  • Fourth  International Colloquium on Dust Explosions, Porąbka-Kozubnik,1990;
  • Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Pułtusk, 1993;
  • Sixth International Colloquium on Dust Explosions, Shenyang, Chiny, 1994.

 Przewodniczący Komitetu Naukowego ważniejszych konferencji naukowych:

  • First International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Bergen,  Norway, 1996;
  • Second International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Shamburg,  USA, 1998;
  • Third International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Tsukuba,  Japan, 2000;
  • Fourth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Nancy,  Francja, 2002;
  • Fifth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Kraków, Polska 2004;
  • Sixth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Halifax, Kanada, 2006;
  • Seventh Fourth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Sankt Petersburg, Rosja 2008;
  • Eight International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Yokohama,  Japan, 2010;
  • Ninth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Kraków,  Polska, 2012;
  • Tenth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Bergen,Norwegia, 2014;
  • Eleventh  International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Dalian, Chiny, 2016;
  • International Workshop on Detonation Propulsion, IWDP 2014, Instytut Lotnictwa, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
  • International Workshop on Detonation for Propulsion, 12-15 July, 1016, Singapore, Członek Komitetu Organizacyjnego;
  • Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego the „International Symposium on Combustion Instabilities”, 5-8 January 2017, Tsinghua University Beijing China;
  • Xth International Conference on ”Development Trends in Space Propulsion Systems”, 30 Nov.-1 Dec. 2017, Warsaw, Poland.

Najważniejsze patenty:

 1. Tobita  A.,  Fujiwara T., and  Wolanski P.,: “Detonation engine and flying object provided therewith”; Publication data: 2005-12-29; Japanese Patent, No. 2004-191793 (przyznany w  2009) Patent US 2005_0904A/AND/01983 (przyznany w 2010).
 2. Klemens R., Gieras M., Wolański P., : „Urządzenie do samoczynnego tłumienia wybuchów”, Patent nr 212055 (przyznany w 2012).
 3. - M.Gieras, R.Klemens, J. Nowaczewski,  P. Wolański patent nr P 304.626,  „Gaśnica  proszkowa”.
 4. P. Wolański, patent: nr 226756 „Kanał dolotowy z przepływem zwrotnym do komory spalania z wirującą detonacją”.
 5. P. Wolański, P. Kalina, W. Balicki, A. Rowiński, patent: nr 226757 „Gazodynamiczny zawór zwrotny do komory spalania z wirującą detonacją”

Nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia:

 1. Złoty i srebrny medal za zasługi dla Pożarnictwa - 1980, 1982;
 2. Złoty Krzyż zasługi -1987;
 3. Medal im A.K. Oppenheima -1989, USA;
 4. Doktor Honoris Causa Technicznego Uniwersytetu w Baku, 1997;
 5. Medal im. D. Smoleńskiego, KTiS PAN, 1997;
 6. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2000;
 7. Złoty Krzyż za zasługi dla Obronności – 2001;
 8. Krzyż Kawalerski – 2005;
 9. Złoty Medal za długotrwałą służbę – 2011;
 10. Medal im. W. Cybulskiego, KTiS PAN, 2012;
 11. Nagroda Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności (2012)
 12. Wpis do Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej, 2012;
 13. Doktorat Honoris Causa WAT, 2015;
 14. Medal Politechniki Warszawskiej -2015;
 15. Srebrny medal 100-lecia PW – 2015;
 16. Business Innovation Award – 2015;
 17. The Fellow of the Combustion Institute -2018;
 18. wiele nagród zespołowych i indywidualnych Ministra i Rektora PW

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Odkrycie tzw. “Zapłonu dyfuzyjnego”, procesu samozapłonu gazu podczas wypływu z instalacji wysokociśnieniowej;
 • Pionierskie prace z dziedziny laserów gazodynamicznych wykonane w Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSSR w Nowosybirsku;
 • Stworzenie „Szkoły” wybuchowości pyłów;
 • Pionierskie prace z zakresu detonacji;
 • Badania zderzeń dużych asteroid z Ziemią oraz opracowanie hipotezy powstania kontynentów;
 • Badania zapłonu strumieniowego do silników tłokowych;
 • Rozwój metod optycznych i ultraszybkiej fotografii do badania procesów spalania i wybuchów;
 • Opieka naukowa przy budowie pierwszego polskiego satelity Ziemi „PW-Sat” oraz „PW-Sat2”;
 • Prace w PW oraz w Instytucie Lotnictwa nad stworzeniem nowego silnika odrzutowego wykorzystującego proces wirującej detonacji. Dzięki zastosowaniu procesu wirującej detonacji możliwe jest zbudowanie silników odrzutowych o bardziej zwartej  budowie i lepszych osiągach. Na tego rodzaju silnik uzyskał wspólny patent z Mitsubishi Heavy Industry ( w Japonii i w USA).

Ważniejsze pełnione funkcje w PW

 • 1980-84 Prodziekan wydz. MEiL;
 • 1987-90 Dziekan wydz. MEiL;
 • 2002-05 Prorektor ds. Nauki;
 • 1999-2002 Członek Senatu PW;
 • 1981-2012 Kierownik Zakładu Silników Lotniczych ITC PW;
 • Członek Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą (1987-90 i 1999-2002);
 • Członek Komitetu Programowego Fundacji Dekabana w PW, od 2002,  w latach 2012-2016 Przewodniczący;
 • Członek Zespołu Strategicznych Doradców Rektora Politechniki Warszawskiej,  od 2012-2016;
 • Przewodniczący Rady "Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych",  2013-2016, od 2016 członek Rady.

Ważniejsze pełnione funkcje i członkostwo Komitetów, Rad Naukowych, itp. poza  PW

 • Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN (od 2003r.);
 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (1983-2015);
 • Członek Senatu Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie (2008-2012)
 • Członek Zespołu T-12 i O-13 KBN (1998-2002);
 •  Redaktor Naczelny "Archivum Combustionis", czasopisma naukowego KTiS PAN w latach 1983-2004;
 • Członek wielu Rad Naukowych (OBRSP, BOSMAL, Instytut Lotnictwa, CBK PAN)
 • Członek  Scientific Council, ASTRI Polska – 2010-2013;
 • Członek Zespołu "Innowator Mazowsza" w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” Marszałka Województwa Mazowieckiego od 2010;
 • Członek Editoraial Board „Archivum Combustionis;
 • Członek  Rady Redakcyjnej “Archiwum Spalania”;
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2016;
 • Członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, od 2015;
 • Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów do oceny  “Mechanics Program” na Beijing Institute of Technology (BIT),  2017, Beijing, China.
 • Członek Zespołu Metrologicznego ds. Pojazdów Elektrycznych GUM, od 2017.

Ważniejsze funkcje w organizacjach międzynarodowych

 • Wiceprzewodniczący  Committee of the Peaceful Uses of Other Space (COPUOS) , Narodów Zjednoczonych oraz Przewodniczący Polskiej Delegacji w COPUOS, ONZ, Wiedeń;(2012-2014);
 • Członek Rady Dyrektorów IDERS, USA (1989-2011);
 • Członek Editorial Board, "Journal of Engineering, Physics and Thermodynamics"; Minsk, Białoruś, od 2010;
 • Członek Editorial Board, "Combustion, Explosions and Shock Waves"; Nowosybirsk, Rosja;(2010-2014);

Członkostwo w Akademiach i organizacjach międzynarodowych

 • Członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (IAA), Paryż;
 • Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce;
 • Członek zwyczajny „Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”;
 • Członek – Society of Automotive Engineers;
 • Członek – AIAA.

Współpraca międzynarodowa,

 • University of Michigan  Ann Arbor, USA;
 • University of California, Berkeley, USA;
 • Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, USA;
 • Nagoya University, Nagoya, Japan; 
 • Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japan;
 • Mitsubishi Heavy Ind. Guidance and Propulsion Group, Nagoya, Japan;
 • Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, P.R. of China;
 • Northeastern University, Shenyang, P.R. of China (Northeaster University, Shenyang, China, Concurrent Professor (1999-2004);
 • IHPC ASTAR; Singapore, 2006-2010;
 • NTU, Singapore, 2008 (jeden miesiąc jako Visiting Professor);
 • Pratt and Whitney, USA (2005-2011), Canada (2011-2014).
 • Tsinghua University, Beijing, Chiny, od 2015,
 • Chair Guest Professor, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Chiny, nominacja, 2016.

Granty zagraniczne:

 • US Department of Defense (DSWA) – 1997-1998;
 • Laurence Livermore National Laboratory, USA – 2001-2003;
 • Safekinex  - 2002-2006;
 • PECS – ESA - 2009-2016;
 • Pratt & Whitney  USA – 2005-2011;
 • Pratt & Whitney  Canada – 2011;
 • Astrium - 2011-2014,
 • NCBiR - 2008-2011,
 • NCN OPUS 6  - 2014-2017;
 • NCBiR PBS - 2015-2017.