ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka

Dydaktyka

Pod opieką pracowników Zakładu RUE Studenci MEiL mogą wykonywać prace dyplomowe i przejściowe w obszarach tematycznych obejmujących zagadnienia:

 • elektrotechniki
 • elektroenergetyki
 • energoelektroniki i elektroniki
 • systemów, sieci i instalacji elektrycznych, w tym sterowania i regulacji
 • energetyki prosumenckiej i Smart Gridu
 • efektywności energetycznej
 • pomp i układów pompowych
 • sieci i systemów ciepłowniczych
 • rynków energii i gospodarowania energią

Propozycje tematyki prac dyplomowych i przejściowych dla Studentów znajdują się na stronach pracowników zakładu.

 

Prace dyplomowe obronione  w Zakładzie RUE, które zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach:

Konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych ZRUE (link) 

 

Studenci Wydziału MEiL, zapisani na 1. lub 2. semestr stacjonarnych studiów II-go stopnia mogą realizować

przedmiot pt. „Projekt obliczeniowy” (NK 380) w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii.

 

Nauczanie przedmiotów z grupy elektryczno-elektronicznej jest wspomagane profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym:

 • NI Multisim®
 • PowerWorld®
 • MATLAB®

W Zakładzie prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:

Przedmioty w języku polskim

      Przedmiot Kierownik przedmiotu
   
 • Elektronika – ZNW 121
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Elektronika I – NW 135
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Elektronika II – NK 316
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Elektrotechnika (zaoczne) – ZNW 113
dr inż. Sławomir Bielecki
dr inż. Sławomir Bielecki
mgr inż. Janusz Lipka
 • Efektywność energetyczna - NS689
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
dr inż. Jacek Szymczyk
 • Fizyka inżynierska I - ZNW104
dr inż. Zbigniew Jankowski
 • Inteligentne Sieci Przesyłowe  - NK 712
prof. dr hab. Henryk Kaproń
mgr inż. Janusz Lipka
mgr inż. Janusz Lipka
 • Maszyny elektryczne I –  NK 333
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Podstawy elektroenergetyki - NK 716
prof. dr hab. Henryk Kaproń
 • Podstawy efektywności energetycznej - NS 729
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Pompy – NS 539
dr inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Pompy i układy pompowe  – ZNS 539
dr inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Pompy wirowe – NS 541
 
 • Projekt obliczeniowy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • Siłownie cieplne – NS 550
dr inż Adam Smyk
 • Systemy ciepłownicze – NS 557
dr inż. Adam Smyk
 • Technika mikroprocesorowa ‑ II NK 397
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Technika mikroprocesorowa I ‑ NK 396
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Układy cieplne siłowni – NS 580
prof. dr hab. inż. Józef Portacha
   

 

Przedmioty w języku angielskim

  Kierownik przedmiotu
   
 • Chemistry of Water  – ANS 510
dr inż. Jacek Szymczyk
 • Electric Circuits – ANK113
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electric Circuits II
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Electric Power Systems 1 – ANK 381
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electric Power Systems 2 – ANK 329
dr inż. Sławomir Bielecki
 • Electrical Machines ‑  ANK 333
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electrical Machines II
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Electronics I – ANW 135
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Electronics II
dr inż. Krzysztof Rafał
 • Energy Efficiency – ANK 500
prof.dr hab.inż. Tadeusz Skoczowski
 • Energy Policy and Law – ANK 487
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Engineering Project – ANK382
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Rotodynamic Pumps and Pumping Systems – ANS 539
dr inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Thermal Power Stations – AN 540
prof. dr hab. Henryk Kaproń

Zakład posiada własną bazę laboratoryjną, składającą się z wielu jednostek dydaktycznych, zgrupowanych w merytoryczne bloki:

 

Zakład proponuje szereg przedmiotów obieralnych stanowiących rozszerzenie lub bezpośrednio związanych z przedmiotami kierunkowymi, m. in.:

 • efektywność energetyczna układów pompowych w przemyśle i gospodarce komunalnej,
 • elektroenergetyczne układy zasilania, metody regulacji i sterowania Odnawialnymi Źródłami Energii,
 • elektryczne energooszczędne układy napędowe urządzeń przemysłowych,
 • EMC, zagrożenia radiacyjne i elektryczne,
 • maszyny i urządzenia elektryczne,
 • ochrona środowiska w sektorze elektroenergetycznym,
 • racjonalne użytkowanie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych i komunalnych,
 • systemy termoenergetyczne,
 • technika cyfrowa i mikroprocesorowa (w tym wprowadzenie do systemów operacyjnych),
 • trójgeneracja – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • urządzenia elektroenergetyczne,
 • zastosowanie inżynierskie rozległych sieci komputerowych,
 • zastosowanie urządzeń energoelektronicznych,
 • zrównoważona polityka energetyczna Unii Europejskiej.

Wybór wykładów obieralnych pozwala studentom na:

 • pełniejsze zrozumienie zagadnień związanych z analizą i zastosowaniem numerycznych metod obliczania układów elektrycznych,
 • uzupełnienie wiedzy na temat cyfrowych układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroprocesorowej,
 • pogłębienie wiedzy na temat energoelektronicznych układów zasilania napędów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem układów o regulowanej prędkości obrotowej,
 • poszerzenie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych stosowanych w energetyce, przemyśle i lotnictwie,
 • poszerzenie wiedzy na temat układów elektroenergetycznych, metod sterowania i regulacji Odnawialnych Źródeł Energii,
 • uzupełnienie wiedzy na temat działania liberalizowanych rynków energii elektrycznej, handlu pozwoleniami na emisję CO2 i zagadnieniami ochrony środowiska istotnymi dla sektora energetyki i przemysłu.