ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka / Fizyka inżynierska

Fizyka inżynierska

kierownik przedmiotu:  dr inż. Jacek Szymczyk

LITERATURA DO PRZEDMIOTU

1.      Piotrowski J. (pr. zb) Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. WNT, Warszawa, 2013

2.      R.P. Faynman, R.B. Leightington, M.Sands – Faynmana wykłady z fizyki - PWN, Warszawa

3.      Halliday D., Resnick R.: Fizyka. PWN, Warszawa

4.      Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków: Praca zbiorowa, WNT, Warszawa

5.      Laboratorium elektrotechniki dla mechaników: Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PW

6.      K.Karaśkiewicz – Pompy i układy pompowe, laboratorium - OWPW, Warszawa

7.      Pomiary cieplne i elektryczne , WNT Warszawa

8.      E.F. Alton, P. Ken C. - Podręcznik akustyki - Sonia Braga, Warszawa

9.      Pomiary dźwięków - Bruel & Kjaer, DK-2850, NAERUM, DENMARK

10.  Wibracje i wstrząsy - Bruel & Kjaer, DK-2850, NAERUM, DENMARK

11.  Świt A., Pułtorak J.: Przyrządy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa

12.  Laboratorium elektrotechniki dla mechaników: Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PW