ITC / Ogłoszenia ITC / Oferty pracy / Propozycja staży w CEA Grenoble dla studentów studiów magisterskich na kierunku Energetyka

Propozycja staży w CEA Grenoble dla studentów studiów magisterskich na kierunku Energetyka

Propozycja staży w CEA Grenoble dla studentów studiów magisterskich na kierunku Energetyka

5-6 months internship in CEA Grenoble, France

Length: 5-6months, starting from February/March 2019
Application deadline: mid -November 2018

contact: jakub.tkaczuk@cea.fr