ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 208, e-mail: karol.pietrak@pw.edu.pl tel. 22 234 52 23

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela

13-15

Informatyka 1 (lab), 112

14-15

konsultacje

 12-16

Lab Zintegrowane AiR, (lab), stołówka lub ITC205, od 17 XI

 

10-12

Informatyka 1 (lab), 112

 

 8-10

Termodynamika 

AK 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Adiunkt w Zakładzie Termodynamiki
 • Redaktor Bazy Wiedzy PW

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Metody numeryczne
 • Przewodzenie ciepła w materiałach o złożonej strukturze
 • Transport ciepła przez granicę fazową
 • Metody pomiaru właściwości cieplnych
 • Problemy odwrotne, źle uwarunkowane, optymalizacja

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych (przykłady):

 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w wymianie ciepła i energetyce
 • Obliczenia układów chłodzenia elektroniki i innych wymienników ciepła (Chłodzenie chipów, komputerów, smartfonów, serwerowni itp. - obliczenia analityczne i numeryczne)
 • Obliczenia cieplno- przepływowe w oprogramowaniu ANSYS Fluent, MATLAB itp.

 Dydaktyka:

 • Termodynamika 
 • Laboratorium Zintegrowane 
 • Informatyka 1 (lab) 
 • Termodynamika 1 

Ważniejsze ublikacje:

 • Kubiś M., Pietrak K., Cieślikiewicz Ł., Furmański P., Wasik M et al.: On the anisotropy of thermal conductivity in ceramic bricks, w: Journal of Building Engineering, Elsevier BV, vol. 31, 2020, DOI:10.1016/j.jobe.2020.101418
 • Łapka P., Pietrak K., Kujawińska M., Malesa M.: Development and validation of an inverse method for identification of thermal characteristics of a short laser pulse, w: International Journal of Thermal Sciences, vol. 150, 2020, DOI:10.1016/j.ijthermalsci.2019.106240
 • Pietrak K., Łapka P., Kujawińska M.: Inverse analysis for the identification of temporal and spatial characteristics of a short super-Gaussian laser pulse interacting with a solid plate, w: International Journal of Thermal Sciences, vol. 134, 2018, ss. 585-593, DOI:10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.040
 • Pietrak K.: The foundations of socionics – A review, w: Cognitive Systems Research, vol. 47, 2018, ss. 1-11, DOI:10.1016/j.cogsys.2017.07.001
 • Pietrak K., Wiśniewski T., Kubiś M.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, w: Thermochimica Acta, nr 654, 2017, ss. 54-64, DOI:10.1016/j.tca.2017.05.007
 • Pietrak K., Kubiś M., Langowski M., Kropielnicki M., Wultański P.: Effect of particle shape and imperfect filler-matrix interface on effective thermal conductivity of epoxy-aluminum composite, w: Composites, Theory and Practice, PTMK, nr 17:4, 2017, ss. 183-188
 • Pietrak K., Kubiś M., Wiśniewski T.: Badania właściwości cieplnych materiałów ochron osobistych, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, vol. 58 (t. 2), nr 2, 2016, ss. 173-192
 • Pietrak K., Wiśniewski T.: A review of models for effective thermal conductivity of composite materials, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 95, nr 1, 2015, ss. 14-24
 • Jarzębowska E., Pietrak K.: Constrained Mechanical Systems Modeling and Control: a Free-Floating Space Manipulator Case as a Multi-Constrained System, w: Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, vol. 62, nr 10, 2014, ss. 1353-1360, DOI:10.1016/j.robot.2014.04.004.
 • Pietrak K., Wiśniewski T.: Methods for experimental determination of solid-solid interfacial thermal resistance with application to composite materials, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, vol. 94, nr 4, 2014, ss. 270-285
 • pełna lista - Baza Wiedzy PW

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

Ważniejsze zlecenia:

 • Analiza możliwości wyznaczania parametrów wiązki laserowej na podstawie pomiarów termowizyjnych i mikromechanicznych ciała oddziałującego z wiązką, 2018
 • Badanie właściwości cieplnych materiałów spiekanych dla Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, 2015
 • pomiary dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pt. Określenie izotropowości, dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego grafitu będącego częścią składową kalorymetru KAROLINA w zakresie 25-300 st. C, 2014

Działalność organizacyjna:

 • od 2018 r. redaktor stron internetowych Zakładu Termodynamiki
 • Członek komitetu organizacyjnego XXIV Zjazdu Termodynamików (ZT2020)
 • Recenzje artykułów do czasopism: Thermochimica Acta, Acta Physica Polonica, International Journal of Solids and Structures, International Journal of Materials Research, eXPRESS Polymer Letters, Buildings, Journal of Composite Materials, Scienfific Reports

Inne:

 • hobby: gra na instrumentach, komponowanie muzyki, socjonika

Materiały dla studentów: