ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ

XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji PBEC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10–13 grudnia 2013r., pod Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, 2013

Szczegóły na stronie http://www.pbec.itc.pw.edu.pl

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska organizuje w Warszawie w dniach 10–13 grudnia 2013 r. XI Konferencję „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”. Ta organizowana w cyklu dwuletnim Konferencja stanowi uznane forum wymiany poglądów między pracownikami energetyki i nauki oraz prezentacji ofert nauki dla przemysłu energetycznego.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce
  • zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych
  • naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
  • problemy energetyki i ciepłownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  • problemy energetyki jądrowej

 

Czas i miejsce:

10–13 grudnia 2013 r.

Warszawa, Hotel Golden Tulip Warsaw Centre*** przy ulicy Towarowej 2. MAPA

 

Opłata:

  • 980 zł dla wpłat do 15 października 2013 r.
  • 1100 zł dla wpłat dokonywanych w późniejszym terminie

Opłata obejmuje udział w Konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, koszt obiadów i koszt udziału w imprezach towarzyszących. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Lista hoteli z miejscami dla uczestników Konferencji z obniżonymi cenami (wynegocjowanymi przez Komitet Organizacyjny) znajduje się tutaj.

 

Tradycyjnie oczekujemy referatów przedstawiających wyniki prac dotyczących:

  • badań eksploatacyjnych wdrożonych już przedsięwzięć modernizacyjnych
  • technologii pozwalających ograniczyć emisje zanieczyszczeń
  • racjonalnego przedłużania okresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
  • optymalizacji ruchu elektrowni i elektrociepłowni
  • rynku energii
  • nowych technologii energetycznych
  • zagadnień związanych z dostosowaniem energetyki i ciepłownictwa do wymagań UE
  • modelowania matematycznego procesów fizycznych w energetyce, urządzeń
  • technologicznych energetyki oraz systemów i układów energetycznych i energotechnologicznych

 

Nadesłane prace zostaną, zgodnie ze wskazaniem autora, opublikowane w czasopiśmie:

  • Journal of Power Technologies (tylko język angielski),
  • Archives of Thermodynamics (tylko język angielski),
  • Rynek Energii (język polski lub angielski),
  • Energetyka (język polski lub angielski),
  • Instal (tylko język polski).

 

Terminarz przygotowań do konferencji:

15.06.2013 – rejestracja on-line i zgłoszenie streszczeń referatów,

15.07.2013 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i referatu,

15.09.2013 – nadesłanie pełnych tekstów referatów,

30.09.2013 – akceptacja publikacji przez Komitet Naukowy PBEC oraz skierowanie do recenzji w czasopismach. Rejestracja przynajmniej jednego z autorów referatu jest warunkiem skierowania do recenzji.