ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Szabłowski Łukasz

Łukasz Szabłowski

dr hab. inż. Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 213   e-mail: lukasz.szablowski@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 15 44

received_212476280647436
 

Plan zajęć:

--

Tematy prac dyplomowych, przejściowych i projektów obliczeniowych:

 • Modelowanie turbin gazowych zasilanych wodorem;
 • Modelowanie układów gazowo-parowych;
 • Modelowanie układów do magazynowania energii: CAES (Compressed Air Energy Storage) i LAES (Liquid Air Energy Storage);
 • Modelowanie procesu produkcji wodoru metodą reformingu parowego (dla różnych paliw);
 • Wykorzystanie wodoru w gospodarce energetycznej;
 • Prace analityczne i prognostyczne (przewidywanie zapotrzebowania na energię elektryczną, obliczenia kosztów LCOE, LCOS, prognozy kosztów LCOS);
 • Analiza egzergetyczna układów energetycznych (preferowany program: Aspen HYSYS);
 • Modelowanie maszyn i urządzeń energetycznych lub przebiegu różnego rodzaju procesów przy użyciu sztucznych sieci neuronowych;
 • Temat zaproponowany przez studenta;
 • Stosowane programy: GateCycle, Aspen HYSYS, Matlab, MS Excel + PPIE.

 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Energetyka rozproszona
 • Magazynowanie energii
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 

Ważniejsze publikacje:

  1. Łukasz Szabłowski, Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego oraz oceny pod kątem energetycznym i egzergetycznym układów magazynujących energię przy pomocy sprężonego powietrza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 (monografia habilitacyjna)
  2. Ł. Szabłowski. Strategia sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa 2013 (obroniona 28 kwietnia 2014)
  3. K. Kubiński, Ł. Szabłowski, Dynamic model of solar heating plant with seasonal thermal energy storage, Renewable Energy, Vol. 145, 2020, pp 2025-2033
  4. L. Szablowski, P. Krawczyk, K. Badyda, S. Karellas, E. Kakaras, W. Bujalski. Energy and exergy analysis of adiabatic compressed air energy storage system. Energy, Vol. 138, 2017, pp. 12-18
  5. Szablowski, L., Kupecki, J., Milewski, J., Motylinski, K. (2019). Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether. International Journal of Energy Research, 43(7), 2930-2939.
  6. Milewski, J., Szczęśniak, A., Szablowski, L. (2019). A discussion on mathematical models of proton conducting Solid Oxide Fuel Cells. International Journal of Hydrogen Energy, 44(21), 10925-10932.
  7. P. Krawczyk, Ł. Szabłowski, S. Karellas, E. Kakaras, K. Badyda. Comparative thermodynamic analysis of compressed air and liquid air energy storage systems. Energy, Vol. 142, 2018, pp. 46-54
  8. J. Milewski, T. Wejrzanowski, K.-Z. Fung, Ł. Szabłowski, R. Baron, J.-Y. Tang, A. Szczęsniak, Ch.-T. Ni. Temperature influence on six layers samaria doped ceria matrix impregnated by lithium/potassium electrolyte for Molten Carbonate Fuel Cells, International Journal of Hydrogen Energy, 43(1), 2018, 474-482.
  9. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda, J. Kupecki. ANN-supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand for a public utility building, International Journal of Hydrogen Energy, 43(6), 2018, 3555-3565.
  10. Baron, R., Wejrzanowski, T., Szabłowski, Ł., Szczęśniak, A., Milewski, J., Fung, K. Z. (2018). Dual ionic conductive membrane for molten carbonate fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, 43(16), 8100-8104.
  11. Baron, R., Wejrzanowski, T., Milewski, J., Szabłowski, Ł., Szczęśniak, A., Fung, K. Z. (2018). Manufacturing of γ-LiAlO2 matrix for molten carbonate fuel cell by high-energy milling. International Journal of Hydrogen Energy, 43(13), 6696-6700.
  12. P. Krawczyk, Ł. Szabłowski, K. Badyda, S. Karellas, E. Kakaras. Impact of selected parameters on performance of the Adiabatic Liquid Air Energy Storage system. Journal of Power Technologies, Vol 96(4), 2016, pp. 238-244
  13. J. Milewski, K. Badyda, Ł. Szabłowski. Compressed Air Energy Storage Systems. Journal of Power Technologies, Vol 96(4), 2016, pp. 245-260
  14. Ł. Szabłowski, J. Milewski, J. Kuta, K. Badyda. Strategia sterowania silnika tłokowego zasilanego gazem ziemnym pracującego w systemie energetyki rozproszonej. Rynek Energii. 3(94)/2011. pp. 33-40.
  15. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski, K. Badyda. Polimerowe ogniwo paliwowe - nowe podejście do modelowania. Rynek Energii. 1(98)/2012. pp. 136-144
  16. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski, A. Miller. Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego. Rynek Energii 2(117)/2015. pp. 99-106
  17. K. Badyda, P. Kołodziejak, Ł. Szabłowski. Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego. Rynek Energii 5(132)/2017. pp. 3-14
  18. J. Milewski, Ł. Szabłowski, K. Badyda. Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza, Rynek Energii 3(130)/2017, pp. 45-59
  19. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda. Cooperation of energy sources in distributed generation. Rynek Energii. 6(115)/2014. pp 120-131.
  20. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Control strategy for an Internal Combustion engine fuelled by Natural Gas operating in Distributed Generation. Energy Procedia, Vol 14, 2012, pp. 1478-1483
  21. Ł. Szabłowski, J. Milewski, J. Kuta. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną. Rynek Energii. 1(104)/2013. pp. 26-31
  22. J. Milewski, M. Wołowicz, R. Bernat, Ł. Szabłowski, J. Lewandowski. Variant analysis of the structure and parameters of SOFC hybrid systems, Applied Mechanics and Materials Vol. 437 (2013) pp 306-312, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.437.306
  23. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Control strategy for a Solid Oxide Fuel Cell fuelled by Natural Gas operating in Distributed Generation. Energy Procedia, Vol 29, 2012, pp. 676-682
  24. J. Milewski, Ł. Szabłowski, W. Bujalski. Identification Of The Objective Function For Optimization Of A Seasonal Thermal Energy Storage System. In: Heat Transfer XIII, Simulation and Experiments in Heat and Mass Transfer, Edited By: B. Sundén and C.A. Brebbia, WIT PRESS, 2014
  25. Ł. Szabłowski, J. Milewski. Dynamic analysis of compressed air energy storage in the car. Journal of Power Technologies. Vol 91, No 2 (2011). pp. 23-36.
  26. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Optimal control strategy of NG piston engine as a DG unit obtained by an utilization of Artificial Neural Network, Proceedings of the 2012 Mechanical Engibeering Annual Conference on Sustainable Research and Innovation, Vol 4, 3rd-4th May 2012, Nairobi, Kenya, pp. 52-58
  27. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. ANN-based Control Strategy for IC Engine to operate in DG, Proceeding of 5th International Mechanical Engineering Forum 2012, 20th-22nd June 2012, Prague, Czech Republic, pp. 683-699
  28. Ł. Szabłowski, J. Milewski, J. Kuta. Optimal control strategy of µ−turbine as a DG unit obtained by an utilization of Artificial Neural Network, Proceedings of 3rd International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE2012,  18-20 September 2012, Gliwice, Silesia, Poland, pp. 259-260
  29. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Internal Combustion Engine controlled by Artificial Neural Network. ICCES'12: International Conference on Computational and Experimental Engineering and Sciences, April 30-May 4 2012, Crete, Greece
  30. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda. Silnik tłokowy na gaz ziemny jako sposób na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło dla budynku użyteczności publicznej [Piston engine fueled by natural gas as a way to meet the demand for electricity and heat for public building], Instal, 2/2014, pp. 44-49
  31. Ł. Szabłowski, A. Beyene. Pyrolysis of multi-phase media with thermal energy recovery, Proceedings of ecos 2014 - the 27th international conference on efficiency, cost, optimization, simulation and environmental impact of energy systems, June 15-19, 2014, Turku, Finland
  32. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda. Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym, Rynek Ciepła 2014, Materiały i studia, Nałęczów 6-8 października 2014, pp. 25-48
  33. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Optimal control strategy of NG piston engine as a DG unit obtained by an utilization of Artificial Neural Network, Journal of Sustainable Research in Engineering, 1(1)2014, 1-7
  34. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda. Utilisation of a set of distributed generation sources controlled by artificial neural network to meet electricity demand of public utility buildings, Proceedings of ECOS 2015 - The 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, June 30-July 3, 2015, Pau, France
  35. Ł. Szabłowski, J. Milewski, K. Badyda. ANN-supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand of public utility building. Proceedings of EFC2015, European Fuel Cell Technology & Applications Conference - Piero Lunghi Conference, December 16-18, 2015, Naples, Italy
  36. P. Krawczyk, Ł. Szabłowski, S. Karellas, E. Kakaras, K. Badyda. Comparative energy and exergy analysis of compressed air energy storage and liquid air energy storage systems. Proceedings of ECOS 2016 - The 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, June 19-23, 2016, Portorož, Slovenia
  37. J. Milewski, Ł. Szabłowski, J. Kuta. Artificial neural network supported control strategy of µ−turbine working as a distributed generation unit. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej Energetyka Gazowa 2016, Tom I, pp. 367-379
  38. Ł. Szabłowski, P. Krawczyk, K. Badyda. Analiza energetyczna układu do magazynowania energii w oparciu o sprężone powietrze. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej Energetyka Gazowa 2016, Tom II, pp. 95-104
  39. P. Krawczyk, Ł. Szabłowski, K. Badyda. Analiza energetyczna instalacji magazynowania energii przy pomocy skroplonego powietrza. Wpływ ciśnienia w układzie skraplania na efektywność procesu. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej Energetyka Gazowa 2016, Tom II, pp. 47-58