ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.

Student Wydziału MEiL Artur Szymczak za pracę inżynierską p.t.„Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego” zdobył  pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa S.A. i Politechnikę Warszawską. Opiekunem pracy ze strony Wydziału MEiL PW był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii ITC

Laureatami Konkursu w roku 2021 zostali  studenci Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej:

1. miejsce Artur Szymczak
Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego.
Opiekun pracy - dr inż. Adam Smyk

2. miejsce Izabela Gęśla
Analiza techniczno-ekonomiczna zakładu ciepłowniczego, na przykładzie wybranych wariantów, w celu dostosowania go do systemu efektywnego.
Opiekun pracy - prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski

3. miejsce Jakub Strzelczyk
Analiza techniczno – ekonomiczna rozbudowy ciepłowni miejskiej w Grajewie o blok kogeneracyjny.
Opiekun pracy - dr inż. Adam Smyk

4. miejsce Rafał Kakareka

Analiza opłacalności przejścia ma kogeneracyjny model wytwarzania energii z gazu ziemnego w przypadku małej ciepłowni miejskiej opartej na węglu kamiennym.
Opiekun pracy -  dr inż. Marek Sutkowski

2021-06-25 14_12_53-plakat PW_Nagrody_Veolia_VI_2021

Na zdjęciu budynek, którego dotyczyła nagrodzona praca pt. „Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego

veolia