ITC / Pracownicy

Pracownicy

pracownicy

Badawczo - dydaktyczni

 

Profesorowie

prof. dr Henryk Anglart +46 73 776 2491   henryk.anglart@pw.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda 22 234 52 81 pokój 413 krzysztof.badyda@itc.pw.edu.pl środa 09-10
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek 22 234 52 34 103 jerzy.banaszek@itc.pw.edu.pl czwartek 16-17, piątek 12-13
prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk 22 234 52 27 211 a dorota.chwieduk@pw.edu.pl wtorek 12-14
prof. dr hab. inż. Marian Gieras 22 234 52 22 312 marian.gieras@pw.edu.pl środa 10:15-11
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 22 234 52 76 210 piotr.furmanski@itc.pw.edu.pl wtorek 12-14
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 22 234 52 93 214 janusz.lewandowski@itc.pw.edu.pl poniedziałek 10-12 budynek CZIiTT p.416
prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski 22 234 52 07 412 b milewski@itc.pw.edu.pl środa 12-13
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski 22 234 52 15 305 f tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl środa 09-10
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski 22 234 52 14 412 a konrad.swirski@itc.pw.edu.pl środa 8-10
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 22 234 52 26 307 a andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl wtorek 09:15-10
prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski 22 234 52 50 203 a tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl wtorek 14-15, czwartek 15-16

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni 22 234 52 13 404 wojciech.bujalski@pw.edu.pl poniedziałek 08-10
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni 22 234 52 28 205A maciej.jaworski@itc.pw.edu.pl wtorek 14:15-15, środa 14:15-15
dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni 22 234 52 17 306 jan.kindracki@pw.edu.pl czwartek 14:15-15
dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni 22 234 52 93 214 piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl czwartek 10-12
dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni 22 234 52 18 416 rafal.laskowski@itc.pw.edu.pl środa 12-14
dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni 22 234 52 51 203 piotr.lapka@itc.pw.edu.pl poniedziałek 16-17, piątek 12-13
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni 22 234 52 21 211 c artur.rusowicz@pw.edu.pl poniedziałek 11-12, czwartek 11-12
dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni 22 234 52 51 203 miroslaw.seredynski@itc.pw.edu.pl środa 14-15, piątek 12-13

Docenci

doc. dr inż. Paweł Skowroński 22 234 52 13 403 pawel.skowronski@itc.pw.edu.pl piątek 15-16
 

Adiunkci

dr hab. inż. Sławomir Bielecki 22 234 52 91 pokój 408 slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl czwartek 10-11
dr inż. Łukasz Boruc 22 234 52 68 230 hala C lukasz.boruc@itc.pw.edu.pl  
dr inż. Marcin Bugaj 22 234 52 53 209a marcin.bugaj@itc.pw.edu.pl poniedziałek 09-10, wtorek 16-17
dr inż. Piotr Darnowski 22 234 52 86 113 piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl poniedziałek 10-12, piątek 11-12
dr inż. Szymon Fulara 22 234 52 77 306 szymon.fulara@pw.edu.pl  
dr inż. Kamil Futyma 22 234 52 13 404 kamil.futyma@pw.edu.pl poniedziałek 08-09
dr inż. Andrzej Grzebielec 22 234 52 32 212 b andrzej.grzebielec@pw.edu.pl wtorek 11-12, środa 10-11
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk 22 234 72 57 211 b hanna.jedrzejuk@pw.edu.pl poniedziałek 19-20, czwartek: 14-15
dr inż. Łukasz Kapusta 22 234 52 41 309 lukasz.kapusta@pw.edu.pl środa 10:15-11
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz 22 234 52 85 407 a krzysztof.karaskiewicz@itc.pw.edu.pl czwartek 10:15-11
dr inż. Michał Kubiś 22 234 52 23 208 michal.kubis@pw.edu.pl poniedziałek 14-15, środa 12-13
dr inż. Paweł Mazuro 22 234 52 77  307b pawel.mazuro@pw.edu.pl środa 08-10
dr inż. Łukasz Mężyk 22 234 52 68 303 lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl środa 10-11
dr inż. Grzegorz Niewiński 22 234 52 84 416 grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl czwartek 12-14, sobota* 14-15
dr inż. Karol Pietrak 22 234 52 23 208 karol.pietrak@itc.pw.edu.pl poniedziałek 12-14
dr inż. Wojciech Rudy 22 234 52 41 309 wojciech.rudy@pw.edu.pl poniedziałek 12-13, środa 10-11
dr inż. Adam Smyk 22 234 52 94 302 adam.smyk@itc.pw.edu.pl środa 11:15-12
dr inż. Łukasz Szabłowski 22 234 15 44 213 lukasz.szablowski@itc.pw.edu.pl czwartek 14-16
dr inż. Arkadiusz Szczęśniak 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@pw.edu.pl poniedziałek 14-15
dr inż. Konrad Wojdan 22 234 15 44 213 konrad.wojdan@itc.pw.edu.pl piątek 16-18
dr inż. Marcin Wołowicz 22 234 52 84 416 marcin.wolowicz@pw.edu.pl poniedziałek 10-12
dr inż. Mateusz Żbikowski 22 234 52 41 309 mateusz.zbikowski@pw.edu.pl czwartek 17-18

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Karolina Błogowska 22 234 52 89 110 karolina.blogowska@itc.pw.edu.pl środa 13:30-14:30, sobota 13:30-14:30
dr inż. Janusz Buchoski 22 234 52 31 405 a janusz.buchoski@itc.pw.edu.pl środa 11-13
dr inż. Jerzy Kuta 22 234 52 46 212 c jerzy.kuta@itc.pw.edu.pl środa 12-13
dr inż. Mirosław Muszyński 22 234 52 77 306 miroslaw.muszynski@pw.edu.pl środa 18-19
dr inż. Adam Ruciński 22 234 52 21 212 a adam.rucinski@pw.edu.pl czwartek 13-14
dr inż. Jacek Szymczyk 22 234 52 91 408 jacek.szymczyk@itc.pw.edu.pl środa 11-12
doc. dr inż. Wojciech Szwarc 22 234 52 46 212 c wojciech.szwarc@itc.pw.edu.pl wtorek 11-13, środa 11-13
dr inż. Nikołaj Uzunow 22 234 52 97 415 nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl środa 08-10
 

Starsi wykładowcy

mgr inż. Janusz Lipka 22 234 52 05 405 a janusz.lipka@itc.pw.edu.pl środa 11-12
mgr inż. Tadeusz Palimąka 22 234 52 02 405 b tadeusz.palimaka@itc.pw.edu.pl wtorek 10-11
 

Asystenci

mgr inż. Jakub Bachanek 22 234 52 41   jakub.bachanek@itc.pw.edu.pl  
mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz 22 234 52 53 209A lukasz.cieslikiewicz@itc.pw.edu.pl poniedziałek 14-15, wtorek 10-11
mgr inż. Olaf Dybiński 22 234 15 44 213 olaf.dybinski@itc.pw.edu.pl czwartek 14-16
mgr inż. Michał Guzek 22 234 52 86 400 michal.guzek@pw.edu.pl wtorek 13-15
mgr inż. Piotr Lis 22 234 52 86 113 piotr.lis@iitc.pw.edu.pl  
mgr inż. Sławomir Niespodziany 22 234 52 31 405A slawomir.niespodziany@pw.edu.pl środa 09–10
mgr inż. Adam Szelągowski 22 234 15 45 hala D, II p. adam.szelagowski@pw.edu.pl poniedziałek 17-18
mgr inż. Adam Rajewski 22 234 52 89 110 adam.rajewski@itc.pw.edu.pl wtorek 16.15-17
mgr inż. Rafał Rogóż 22 234 52 41   rafal.rogoz@itc.pw.edu.pl  
mgr inż. Michał Wasik 22 234 52 44 209 michal.wasik@itc.pw.edu.pl wtorek 11-12, piątek 11-12

Administracyjno-ekonomiczni

Sekretariaty

mgr Izabela Kraszewska 22 234 52 77
22 825 0241
313 zsl@itc.pw.edu.pl
Katarzyna Langiewicz 22 234 52 86
22 825 2901
414 b katarzyna.langiewicz@pw.edu.pl
mgr Ewa Stefaniak 22 234 51 67
22 825 9557
405 c ewa.stefaniak@itc.pw.edu.pl
  22 234 52 56
22 825 5270
108  
Agnieszka Żmuda 22 234 52 36
22 825 6965
8 agnieszka.zmuda@pw.edu.pl

Finanse

mgr Karolina Jazowska 22 234 52 60 111 b karolina.jazowska@pw.edu.pl
mgr Elżbieta Pobóg-Pągowska 22 234 52 88 111 b elzbieta.pagowska@pw.edu.pl
mgr Kinga Sokół 22 234 52 29 111 c kinga.sokol@pw.edu.pl
mgr Anna Świerczyńska 22 234 52 69 111 c anna.swierczynska@pw.edu.pl
mgr Małgorzata Witek 22 234 52 49 111 c malgorzata.witek@itc.pw.edu.pl

Administracja

mgr inż. Andrzej Bryła 22 234 74 22 318 andrzej.bryla@itc.pw.edu.pl

Inżynieryjno-techniczni

Wojciech Buczek 22 234 52 57    
inż. Marceli Czachor 22 234 52 64 224 marceli.czachor@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Darnowski 22 234 52 86 113 piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Dariusz Kisiel 22 234 52 25 116 dariusz.kisiel@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Mazgaj 22 234 52 86 113 piotr.mazgaj@itc.pw.edu.pl
Jacek Mikołajewicz 22 234 52 57 121  
mgr inż. Ireneusz Piątek 22 234 52 25 116 ireneusz.piatek@itc.pw.edu.pl
Paweł Rejmer 22 234 52 57    
mgr inż. Joanna Sagan 22 234 52 42 3 joanna.sagan@itc.pw.edu.pl
inż. Piotr Szulc 22 234 52 48 104 piotr.szulc@pw.edu.pl

Doktoranci

Imię i nazwisko Zakład Promotor Telefon Pokój e-mail
Karrar Qasim Farhan Al-Ahmedi ZChiEB D. Chwieduk     karrar.al-ahmedi@itc.pw.edu.pl
Malek M Sharif Al. Abani ZChiEB D. Chwieduk      
Jakub Bachanek ZSL A. Teodorczyk     jakub.bachanek@itc.pw.edu.pl
Balasubramanian Rathnakumar ZChiEB A. Rusowicz      
Tomasz Bulsiewicz ZT P. Łapka      
Arkadiusz Baran ZMiUE J. Milewski      
Jakub Białek ZMiUE W. Bujalski      
Maciej Boiski ZMiUE J. Milewski      
Rafał Bryk ZMiUE K. Świrski     rafal.bryk@itc.pw.edu.pl
Adrian Chmielewski ZChiEB D. Chwieduk      
Marek Cichocki ZChiEB A. Rusowicz     marek.cichocki@itc.pw.edu.pl
Łukasz Cieślikiewicz ZT T. Wiśniewski 22 234 52 53 209a lukasz.cieslikiewicz@itc.pw.edu.pl
Aleksandra Czerniak ZMiUE W. Bujalski      
Paweł Domitr ZT R. Laskowski      
Adam Dorsz ZChiEB A. Rusowicz   53 hala C adam.dorsz@itc.pw.edu.pl
Olaf Dybiński ZMiUE J. Milewski     olaf.dybinski@itc.pw.edu.pl
Aleksandra Dzido ZMiUE K. Badyda 22 234 52 99 4 aleksandra.mikolajczak@itc.pw.edu.pl
Michał Gatkowski ZMiUE K. Świrski     michal.gatkowski@itc.pw.edu.pl
Paweł Grębowiec ZMiUE K. Badyda      
Janusz Grzybowski ZSL J. Kindracki      
Michał Guzek ZMiUE W. Bujalski      
Bartłomiej Gzowski ZMiUE K. Świrski      
Artur Harutynyan ZMiUE K. Badyda     artur.harutynyan@itc.pw.edu.pl
Stanisław Jagielski ZMiUE J. Milewski      
Sebastian Jarosiński ZSL A. Teodorczyk      
Piotr Jóźwiak ZMiUE K. Badyda     piotr.jozwiak@itc.pw.edu.pl
Jakub Kajurek ZChiEB A. Rusowicz     jakub.kajurek@itc.pw.edu.pl
Marcin Kaliszewski ZSL A. Teodorczyk     marcin.kaliszewski@itc.pw.edu.pl
Jacek Kałowski ZMiUE R. Laskowski      
Aleksej Kaszko ZMiUE H. Anglart     aleksej.kaszko@itc.pw.edu.pl
Maksymilian Kochański ZRUE T. Skoczkowski     maksymilian.kochanski@itc.pw.edu.pl
Jan Kolarz ZMiUE J. Lewandowski      
Maciej Konieczka ZRUE T. Skoczkowski      
Katarzyna Korczak ZRUE T. Skoczkowski     katarzyna.korczak@itc.pw.edu.pl
Magdalena Kosiorek ZMiUE J. Milewski      
Ewa Kowalik-Pilarska ZMiUE J. Milewski     ewa.kowalik@itc.pw.edu.pl
Dariusz Kozak ZSL A. Teodorczyk      
Teresa Kurek (Bil) ZMiUE K. Świrski     teresa.bil@itc.pw.edu.pl
Michalina Kurkus-Gruszecka ZMiUE K. Badyda 22 234 52 99  4 michalina.gruszecka@itc.pw.edu.pl
Roman Kwiecień ZRUE T. Skoczkowski      
Piotr Lis ZMiUE J. Milewski     piotr.lis@itc.pw.edu.pl
Mirosław Maciąg ZMiUE P. Krawczyk      
Gaweł Madejowski ZMiUE J. Lewandowski      
Dawid Maleszyk ZSL J. Kindracki      
Konrad Malik ZSL A. Teodorczyk      
Błażej Marciniak ZSL J. Kindracki      
Aliaksandr  Martsinchyk ZMiUE J. Milewski      
Michał Matuszczak ZSL A. Teodorczyk      
Kalpita Meshram ZMiUE P. Krawczyk      
Marek Migdal ZMiUE W. Bujalski      
Konrad Motyliński ZMiUE J. Milewski      
Dominik Muszyński ZMiUE H. Anglart      
Grzegorz Nehring ZMiUE K. Badyda      
Paweł Niszczota ZSL M. Gieras      
Magda Nowicka ZMiUE W. Bujalski     magda.nowicka@itc.pw.edu.pl
Dariusz Olczak ZT M. Jaworski      
Artur Olszewski ZMiUE J. Milewski      
Michał Parlicki ZSL A. Teodorczyk      
Adrian Parzybut ZSL J. Kindracki      
Przemysław Paszkiewicz ZSL J. Kindracki     przemyslaw.paszkiewicz@itc.pw.edu.pl
Dominik Paweł ZMiUE P. Krawczyk      
Mariusz Pieńkowski ZMiUE W. Bujalski     mariusz.pienkowski@itc.pw.edu.pl
Kamil Pluta ZMiUE W. Bujalski      
Arkadiusz Przychodzień ZMiUE J. Lewandowski      
Rafał Rogóż ZSL A. Teodorczyk     rafal.rogoz@itc.pw.edu.pl
Kamil Różycki ZChiEB D. Chwieduk   53 hala C kamil.rozycki@itc.pw.edu.pl
Grzegorz Rymarski ZMiUE W. Bujalski      
Stanisław Sałyga ZMiUE K. Badyda      
Tomasz Sawa ZSL M. Gieras      
Łukasz Sękulski ZMiUE J. Lewandowski      
Stanisław Siatkowski ZSL J. Kindracki     stanislaw.siatkowski@itc.pw.edu.pl
Anna Sobotka ZMiUE K. Badyda      
Michał Stępień ZMiUE K. Badyda     michal.stepien@itc.pw.edu.pl
Szymon Suchcicki ZMiUE R. Laskowski      
Marek Szlaga ZRUE K. Karaśkiewicz   408 marek.szlaga@itc.pw.edu.pl
Magdalena Thielmann ZT M. Jaworski      
Rohit Thokala ZSL A. Teodorczyk      
Artur Tokarczyk ZMiUE K. Badyda      
Paweł Trawiński ZMiUE K. Badyda      
Adrian Trzeciak ZSL M. Gieras     adrian.trzeciak@itc.pw.edu.pl
Krzysztof Wacko ZSL J. Kindracki      
Michał Wasik ZT P. Łapka  22 234 52 44 209 michal.wasik@itc.pw.edu.pl
Michał Wierzbicki ZMiUE J. Milewski      
Przemysław Wiesiołek ZMiUE W. Bujalski      
Anna Włodarczyk ZT M. Jaworski      
Mateusz Włostowski ZMiUE R. Laskowski      
Przemysław Woźniak ZSL J. Kindracki      
Łukasz Złoty ZRUE K. Karaśkiewicz   408 lukasz.zloty@itc.pw.edu.pl
Stefan Żuchowski ZChiEB D. Chwieduk     stefan.zuchowski@itc.pw.edu.pl

Obsługa

Recepcja

  Tomasz Augustjański 22 234 5219
  Piotr Hobora 22 234 5219
  Jan Pietrusiński 22 234 5219
  Mariusz Sokół 22 234 5219

Sprzątanie

  Małgorzata Buczek  
  Renata Łukasiewicz  
  Bożena Matijaszkiewicz  
  Elżbieta Pietrasik  
  Anna Sokół  
  Marta Wróbel