ITC / Studia / KRK - Krajowe Ramy Kwalifikacji

KRK - Krajowe Ramy Kwalifikacji

krk_male
KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) to realizacja Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Tabela odniesień efektów kierunkowych do obszarowych. Kierunek Energetyka I stopień
Tabela odniesień efektów kierunkowych do obszarowych. Kierunek Energetyka II stopień
Macierz efektów kształcenia Energetyka I stopień
Macierz efektów kształcenia - Energetyka II stopień
 Opis efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych
KRK-Techniczne.pdf 308,36 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji :

http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-szkolnictwo/

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-dla-szkolnictwa-wyzszego/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Ramy_Kwalifikacji

http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Krajowe-Ramy-Kwalifikacji-wdrozenie-w-PW