ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka / NW113

Elektrotechnika 1

Kierownik przedmiotu:

dr inż. Sławomir Bielecki

Skrócone efekty kształcenia

 • Znajomość i rozumienie podstawowych praw elektrotechniki, twierdzeń i metod rozwiązywania obwodów.
 • Umiejętność wyznaczenia stanów pracy obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego, zarówno w układach 1-no jak i 3-fazowych (wyznaczenie rozpływu prądów, rozkładu napięć oraz bilansu mocy).
 • Znajomość podstaw z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, obwodów magnetycznych, stanów nieustalonych, działania maszyn elektrycznych i transformatorów. 

Skrócone treści przedmiotu:

 • Prawa elektrotechniki i własności obwodów elektrycznych.
 • Metody rozwiązywania obwodów DC i AC: klasyczna, oczkowa, superpozycji, przekształcenie Y-D, tw. Thevenina.
 • Metoda symboliczna analizy obwodów AC.
 • Moce w obwodach elektrycznych, obwody RLC i rezonans, sprzężenia magnetyczne.
 • Magnetowody - wielkości, podstawowe prawa i zależności, rozwiązywanie obwodów.
 • Obwody 3-fazowe: rodzaje, cechy, sposoby opisu, rozwiązywanie obwodów.
 • Składowe symetryczne w obwodach 3-fazowych.  Przebiegi  odkształcone.
 • Stany nieustalone - rozwiązywanie metodą klasyczną.
 • Elementarne sposoby opisu czwórników, podstawy linii długiej.
 • Transformatory - opis i modele matematyczne.
 • Podstawy maszyn elektrycznych.
 • Środki i zasady ochrony przeciwporażeniowej.

Dokumenty (informacje porządkowe i regulaminy):

INTRO.pdf 339,63 kB

Materiały z wykładów i przykładowe zadania na ćwiczenia są udostępnione na http://estudia.meil.pw.edu.pl/ (kurs Elektrotechnika I wykład)