ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2019 lato

Seminaria ITC 2019 lato

 Data Osoba Temat Zakład/Instytucja
26 lutego Prof. Andrzej Sobiesiak Internal Combustion Engines: is there a Future? University of Windsor, Kanada/ZSL
5 marca Mgr inż. Andrzej Bryła Przebudowa i rozbudowa Gmachu ITC – inwestycja OPTYMEiL ITC
12 marca Dr inż. Jarosław Bigorajski Modelowanie i symulacja funkcjonowania instalacji fotowoltaiczno-cieplnej ZChiEB
19 marca      
26 marca      
2 kwietnia Mgr inż. Piotr Darnowski Badania nad rekrytycznością podczas ciężkich awarii wrzących reaktorów jądrowych ZMUE
9 kwietnia      
16 kwietnia

Prof. J. Banaszek

Dr hab. inż. Artur Rusowicz prof. PW

Ustawa 2.0 Spotkanie informacyjne dla pracowników ITC
7 maja Arkadiusz Sieńko Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych …  poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
14 maja Dr inż. Krzysztof Rafał Elektrochemiczne magazyny energii - technologie i ich badania eksploatacyjne w Centrum Badawczym PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne IMP PAN
21 maja Mgr inż. Łukasz Złoty Wpływ otworów odciążających w wirnikach pomp wirowych na zdolności ssawne, siłę osiową oraz sprawność pompy ZRUE
28 maja Dr inż. Sławomir Bielecki Modelowanie i przewidywanie stopnia rozwoju jednostek OZE ZRUE
4 czerwca Mgr inż.Jakub Bachanek Badania wtrysku paliw przegrzanych ZSL
11 czerwca Mgr inż. Marcin Bugaj Elastyczne fotowoltaiczno-termiczne kolektory słoneczne - zagadnienia badawcze ZT