ITC / Projekty / NCBiR5 / Skład sieci naukowej

Skład sieci naukowej

Poniżej umieszczono Partnerów wraz z koordynatorami w sieci naukowej realizujących Zadanie.

Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

kwasniew@imir.agh.edu.pl

www.agh.edu.pl

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski

www.ichtj.waw.pl

 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

dr inż. Jerzy Niagaj

jerzy.niagaj@is.gliwice.pl

www.is.gliwice.pl

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

dr inż. Ewa Hajewska

hajewska@cyf.gov.pl

www.ncbj.gov.pl

 

Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Ewald Macha

e.macha@po.opole.pl

www.po.opole.pl

 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kowalski

r.kowalski@il.pw.edu.pl

www.il.pw.edu.pl

 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

prof. dr hab. inż. Józef Paska

jozef.paska@ien.pw.edu.pl

www.ee.pw.edu.pl

 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

dr inż. Łukasz Ciupiński

lciupins@inmat.pw.edu.pl

www.inmat.pw.edu.pl

 

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Edward Chlebus

www.pwr.wroc.pl