ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych / Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Modelowanie urządzeń energetycznych
 • Optymalizacja procesów energetycznych
 • Sterowanie procesami energetycznymi
 • Bilansowanie układów energetycznych
 • Zagadnienia rynków energii
 • Analizy techniczno- ekonomiczne inwestycji energetycznych
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczną
 • Projekty kotłów energetycznych
 • Projekty modernizacyjne turbin
 • Ograniczanie emisji z instalacji energetycznych
 • Polityka energetyczna koncernów energetycznych
 • Systemy informatyczne elektrowni i koncernów energetycznych
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo elektrowni jądrowych
 • Modelowania procesów w reaktorach jądrowych
 • Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
 • Energetyka jądrowa w sektorze energetycznym