ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Nagrody

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2021 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2022);
 • Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia organizacyjne w roku 2021 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2022);
 • Laureat konkursu Best Paper Politechniki Warszawskiej w roku 2021;
 • Laureat konkursu Best Paper Politechniki Warszawskiej w roku 2020;
 • Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2018 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2019);
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2 października 2017);
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2016);
 • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014);
 • Laureat konkursu Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE, w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering
 • Laureat konkursu "Wykłady mobilne dla studentów I st Kierunku Energetyka" w ramach projektu "Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku". (2014).
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (30 sierpnia 2011);
 • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Laureat konkursu na "Opracowanie i uruchomienie nowych specjalności i przedmiotów dydaktycznych" w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Brązowa honorowa odznaka SIMP (2010);
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2008);
 • Nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji (2003).