ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Muszyński Mirosław

Mirosław Muszyński

muszynski
dr inż. Mirosław Muszyński, ZSL

Dydaktyka:

  • Eksploatacja silników lotniczych
  • Aircraft Engine Maintenance

 

Konsultacje/Office hours:

Środa: 18:00-19.00; s. 306

Prace dyplomowe, przejściowe:

  • Analiza niesprawności i uszkodzeń silników lotniczych i ich podstawowych części składowych
  • Metody i techniki monitorowania i diagnozowania silników lotniczych
  • Projektowanie systemów monitorowania, diagnozowania oraz eksploatacji silników lotniczych
  • Projektowanie programów obsług technicznych oraz remontów silników lotniczych
  • Ocena stanu technicznego silników lotniczych w kontekście podwyższania poziomu bezpieczeństwa lotów statków powietrznych

 

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

Wypromowani studenci (inż. oraz mgr) - 15