ITC / Projekty / MOLCAR / Seminarium projektowe w Warszawie -13.06.2023

Seminarium projektowe w Warszawie -13.06.2023

Dnia 13.06.2023 r. w Warszawie odbyło się seminarium projektowe z udziałem wszystkich konsorcjantów projektu. Na seminarium zaproszono studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy zapoznali się z tematyką prowadzonych prac badawczych (prezentacje wygłosili: prof. Jarosław Milewski, dr inż. Jakub Skibiński, dr Wen Xing, mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk). Częścią praktyczną seminarium była wizyta w siedzibie Fuel Cell Poland (konsorcjant projektu), podczas której zwiedzano halę produkcyjną ogniw paliwowych, omawiano zagadnienia związane z produkcją ogniw i konstrukcją stosu paliwowego