ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2010 zima

Seminaria ITC 2010 zima

Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 10:15 w sali TC-105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej

19 października Dr inż. Wojciech Bujalski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Zasobniki w dużych systemach ciepłowniczych”
26 października Dr inż. Andrzej Wiśniewski firma OSRAM „Nowe technologie LED w oświetleniu”
2 listopada Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Nauczanie elektrotechniki na Wydziale MEiL”
9 listopada Prof. dr hab. inż. Roman Domański Zakład Termodynamiki „Nauczanie termodynamiki i wymiany ciepła na Wydziale MEiL”
16 listopada Prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens Zakład Silników Lotniczych „Pasywne i aktywne metody tłumienia wybuchów przemysłowych”
23 listopada Mgr inż. Ewa Kręcielewska,
mgr inż. Hanna Bindarowska
OBR SPEC i FINPOL „Problemy projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów preizolowanych w systemach ciepłowniczych”
30 listopada Dr inż. Jarosław Milewski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Zaawansowany model ogniwa paliwowego typu SOFC”
7 grudnia Prof. dr hab. inż. Józef Portacha Koło Naukowe Energetyków „Wykorzystanie energii odpadów miejskich do celów energetycznych”
14 grudnia Dr inż. Jerzy Kuta Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Sterowanie rozproszonymi źródłami energii”
14 grudnia Prof. DSc A.M. Arkcharov Chief of Cryogenic Department „E4” of Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman „On not really suitable exerqy variant at the thermodynamic analysis of low temperature systems”
4 stycznia dr inż. Artur Rusowicz Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa „Modelowanie matematyczne skraplaczy energetycznych”
11 stycznia Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Pakiet klimatyczny - realia krajowe”
18 stycznia mgr inż. Jan Błaszczyk,
mgr inż. Adam Dominiak
Zakład Termodynamiki „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej – Projekt TERMET”
25 stycznia Dyr. Andrzej Jaworski Vattenfall Heat Poland „Nowy blok energetyczny w EC Siekierki”