ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Dydaktyka

Dydaktyka

W Zakładzie Termodynamiki prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (weekendowym). Na ofertę Zakładu składa się kilkanaście pozycji stanowiących zarówno zajęcia wykładowe (W), ćwiczenia audytoryjne (C) a także bogata oferta zajęć laboratoryjnych (L) i projektowych (P).

Tematyka prowadzonych zajęć jest szeroka: od podstaw termodynamiki technicznej oraz mechanizmów wymiany ciepła poprzez transport energii i wykorzystanie metod numerycznych w rozwiązywaniu problemów wymiany ciepła.

Zajęcia w Zakładzie Termodynamiki obejmują głównie treści przeznaczone dla studentów kierunku Energetyka jednak wiele przedmiotów jest przygotowanych i opracowanych pod kątem pozostałych kierunków: Lotnictwo i Kosmonautyka, Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn. Większość przedmiotów jest dostępna także w angielskiej wersji językowej.

   
whtboard