ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Kubiś Michał

Michał Kubiś

Dr inż. -Zakład Termodynamiki, pok. T102, e-mail: michal.kubis@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 33

 

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
8-10, 12-14
 Wym. Ciep. II
  T205
 
 14-15 konsultacje T208
10-12 Lab. Zint.
 T143, 148, 016, 205
10-12 Lab. Zint.
 T143, 148, 016, 205
 
 12-13 konsultacje
 T208
 
 14-16 Int. Lab.
 T143, 148, 016, 205
10-12 Wym. Ciep. II
 T205
 
 12-14 Heat Transf. 2
  T205
10-12 Wym. Ciep. II T205   12-14 Miern. C-P
 T143, 148, 016, 205

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Pomiary właściwości cieplnych materiałów
 • Materiały kompozytowe
 • Modyfikacja właściwości cieplnych materiałów kompozytowych

Dydaktyka:

 • Termodynamika II
 • Wymiana Ciepła II
 • Heat transfer II
 • Miernictwo Cieplno-Przepływowe

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 • Modyfikacje przewodności cieplnej kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym (prace eksperymentalne)
 • Badanie właściwości cieplnych kompozytów polimerowych

Ważniejsze publikacje:  

 • Ciecierska, Ewelina, Anna Boczkowska, Michał Kubiś, Paulina Chabera, and Tomasz Wiśniewski, Enhancement of Thermal and Electrical Conductivity of CFRP by Application of Carbon Nanotubes. European Society for Composite Materials, 2014, ISBN 84-616-9798-7, 8 s
 • Ciecierska E., Boczkowska A., Kubiś M., Chabera P., Wiśniewski T., Effect of styrene addition on thermal properties of epoxy resin doped with carbon nanotubes, Polymers for Advanced Technologies, 2015, Vol. 26, Issue 12, pp. 1593-1599, DOI: 10.1002/pat.3586.
 • Ciecierska Ewelina, Boczkowska Anna, Kubiś Michał [i in.]: Kompozyty żywicy epoksydowej z napełniaczami węglowymi. Struktura i właściwości, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 94, nr 11, 2015, ss. 2033-2037, DOI:10.15199/62.2015.11.28
 • Głuszek Małgorzata, Kubiś Michał, Żurowski Radosław [i in.] : Enhancement of thermo-rheological properties of smart materials based on sio2 and ppg modificated with expanded graphite, w: International Journal of Applied Ceramic Technology, Wiley-Blackwell Publishing, Inc., 2017, DOI:10.1111/ijac.12808
 • Czarnocki Piotr, Boczkowska Anna, Frączek Wojciech, Chabera Paulina, Kubiś Michał, Marjanowski Jędrzej: Carbon Fiber/Epoxy Mold with Embedded Carbon Fiber Resistor Heater - Case Study, w: SAE International Journal of Materials & Manufacturing, vol. 11, nr 2, 2018, ss. 105-112, DOI:10.4271/05-11-02-0011 
 • Głuszek Małgorzata, Żurowski Radosław, Kubiś Michał [i in.]: Shear thickening behavior and thermal properties of nanofluids with graphite fillers, w: Materials Research Express, vol. 6, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/2053-1591/aae425 
 • Kubiś Michał, Boczkowska Anna, Ciecierska Ewelina [i in.]: Wpływ nanorurek węglowych na przewodność termiczną i elektryczną kompozytów na bazie żywic epoksydowych, w: Materiały Kompozytowe, Media Tech s.c., nr 1, 2017, ss. 15-20
 • K. Pietrak, T.S. Wiśniewski, M. Kubiś.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, Thermochimica Acta, 654 (2017), 54–64
 • Pietrak Karol, Kubiś Michał, Langowski Marcin, Kropielnicki Michał, Wultański Paweł, Effect of particle shape and imperfect filler-matrix interface on effective thermal conductivity of epoxy-aluminum composite, Composites theory and practice, 17: 4 (2017) 183-188

 

Patent

 • Boczkowska Anna, Kubiś Michał, Ciecierska Ewelina, Kozera Paulina, Wiśniewski Tomasz, Czarnocki Piotr, Świtkiewicz Roman, Frączek Wojciech, Marjanowski Jędrzej, Rafał Mikke, Papiorek Andrzej: Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób wytwarzania materiału kompozytowego (ang. Polymeric composite material and method for producing the composite material), Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.411637, Numer patentu/prawa: PAT.228039, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-03-2015, Data udzielenia (decyzji): 25-09-2017

 

 Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej, POIG.01.01.02-00-097/09, 2009-2014
 • PRELOT – Opracowanie technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z preimpregnatów węglowych, z pominięciem procesu autoklawowego”, PBS1/B5/9/2012
 • INNOOS - Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych, 
  O OBR 0011 03 001, (2014-2016)
 • PRD - Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (2015)
 • DRYWALL - Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, 
  POIR. 04.01.02-00-0099/16

  Ważniejsze ekspertyzy:

 • Badanie anizotropii przewodności cieplnej żeliw (Jenbacher Gas Engines, 2019)
 • Badanie przewodności cieplnej żeliw (ILOT, 2018)
 • Pomiar przewodności cieplnej taśm aluminiowych (Eurometal, 2016)
 • Badania współczynnika przewodzenia ciepła, badania sorpcji oraz obserwacje mikrostrukturalne wełny izolacyjnej (Dalkia/Veolia, 2014-2015)

Inne:

Podwójny doktorat zrealizowany na Politechnice Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.