ITC / Badania / Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

DHC-PL – Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych

 kierownik dr inż. Adam Smyk
 e-mail smyk@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 94, +48 602 533 598
 data rozpoczęcia 2006.06.14
data zakończenia 2008.12.13

Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika

 kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 e-mail ateod@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 26
 data rozpoczęcia 2007.10.09
data zakończenia 2009.10.08

Badania mechanizmu przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego dla mieszaniny gazów metanu, wodoru i powietrza

 kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 e-mail ateod@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 26
 data rozpoczęcia 2006.11.07
data zakończenia 2009.05.06

 
 

Badania modelowe silnika odrzutowego o ciągłym spalaniu detonacyjnym

 kierownik prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 e-mail wolanski@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 825 02 41
 data rozpoczęcia 2005.10.10
data zakończenia 2008.10.09

 
 

Badania silnika o zapłonie iskrowym wyposażonego w nowy system spalania z półotwartą komorą spalania

 kierownik mgr inż. Tomasz Leżański
 e-mail lezanski@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 66
 data rozpoczęcia 2006.04.12
data zakończenia 2009.04.11

Badanie dynamiki rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową i w ciągłym przepływie powietrza

 kierownik prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
 e-mail klemrud@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 80
 data rozpoczęcia 2006.10.04
data zakończenia 2009.10.03

 
 

Badanie termicznego oporu kontaktowego w nieruchomych i ruchomych połączeniach części maszyn

 kierownik dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
 e-mail tswis@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 50
 data rozpoczęcia 2006.10.04
data zakończenia 2008.10.03

Badanie układów trójgeneracji opartych na ogniwach paliwowych

 kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 e-mail badyda@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 81
 data rozpoczęcia 2007.05.21
data zakończenia 2008.05.20

Badanie układów z ogniwem paliwowym MCFC zmniejszających emisję CO2 z istniejących krajowych obiektów energetycznych

 kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
 e-mail jlew@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 93
 data rozpoczęcia 2007.05.21
data zakończenia 2008.05.20

Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną

 kierownik dr inż. Wojciech Bujalski
 e-mail bujalski@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 13
 data rozpoczęcia 2007.10.03
data zakończenia 2008.10.02

Fizyczny proces formowania gradientowych wielowarstwowych powłok metodą detonacyjną na podłoża tytanowe i stali niskowęglowej

 kierownik dr inż. Przemysław Żydak
 e-mail pzydak@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 51 70
 data rozpoczęcia 2007.10.26
data zakończenia 2010.10.25

Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego

 kierownik prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
 e-mail banaszek@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 34
 data rozpoczęcia 2005.10.24
data zakończenia 2008.04.23

Opracowanie typoszeregu aktywnych superszybkich systemów tłumienia wybuchów przemysłowych

 kierownik prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
 e-mail klemrud@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 80
 data rozpoczęcia 2007.03.13
data zakończenia 2010.03.12

Sieć doskonałości – Bezpieczeństwo wodoru jako nośnika energii

 kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 e-mail ateod@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 75 09
 data rozpoczęcia 2004.03.01
data zakończenia 2009.02.28

Symulacje numeryczne procesu detonacji w silniku wykorzystującym wirującą detonację

 kierownik dr inż. Zbigniew Gut
 e-mail zgut@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 87
 data rozpoczęcia 2006.09.28
data zakończenia 2009.09.27

Układ sterowania i wprowadzania mocy dla hybrydowego zespołu energetycznego – wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe – turbina gazowa

 kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
 e-mail miller@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 86
 data rozpoczęcia 2006.08.11
data zakończenia 2009.02.10

 
 

Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania zmienionych warunków pracy ogniwa paliwowego SOFC

 kierownik dr inż. Konrad Świrski
 e-mail swirski@itc.pw.edu.pl
 tel. +48 22 234 52 07
 data rozpoczęcia 2008.01.01
data zakończenia 2008.12.31