ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka

Dydaktyka

Pod opieką pracowników Zakładu RUE Studenci MEiL mogą wykonywać prace dyplomowe i przejściowe w obszarach tematycznych obejmujących zagadnienia:

 • elektrotechniki
 • elektroenergetyki
 • energoelektroniki i elektroniki
 • systemów, sieci i instalacji elektrycznych, w tym sterowania i regulacji
 • energetyki prosumenckiej i Smart Gridu
 • efektywności energetycznej
 • pomp i układów pompowych
 • sieci i systemów ciepłowniczych
 • rynków energii i gospodarowania energią

Propozycje tematyki prac dyplomowych i przejściowych dla Studentów znajdują się na stronach pracowników zakładu.

 

W otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa S.A. i Politechnikę Warszawską (edycja 2021) wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj dyplomanci, których opiekunem był dr inż. Adam Smyk z Zakładu ZRUE:

 •  I miejsce - Artur Szymczak, - za pracę inżynierską „Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem   pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego”
 • III miejsce – Jakub Strzelczyk  - za pracę  inżynierską ”Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy ciepłowni miejskiej w Grajewie o blok kogeneracyjny”.

Dzięki kontaktom ZRUE z przedstawicielami firmy EATON Electric, światowego koncernu branży elektrotechnicznej i automatyki przemysłowej, organizowane są seminaria i warsztaty, na których studenci WMEiL mają okazję poznać najnowsze trendy i innowacyjne rozwiązania techniczne. Prelegentami podczas wydarzeń są dysponujący praktyczną wiedzą, doświadczeni pracownicy Firmy EATON, na co dzień zajmujący się wdrażaniem prezentowanych technologii. W trakcie warsztatów istnieją możliwości uzyskania zaproszeń do odbycia praktyk i staży, gdyż corocznie Firma EATON umożliwia najlepszym studentom WMEiL odbycie płatnych staży w tej firmie.

W nowej sali Laboratorium Elektrycznego MEiL w dniu 24.01.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentów 5. semestru kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunku Power Engineernig. Warsztaty przeprowadzone w języku polskim oraz angielskim, dotyczyły najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w tym innowacyjnych urządzeń chroniących przed zwarciami łukowymi (detektory iskrzenia klasy AFDD+), a także możliwości zastosowań kompaktowych sterowników programowalnych (przekaźniki programowalne easyControl). Interaktywna prelekcja została przeprowadzona przez wysokiej klasy profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem - inżynierów z Firmy EATON Electric. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, o czym świadczyły zadawane w jego trakcie pytania.

a1
a2
a3
Resized_20200124_085518
IMG_20200124_100215
Resized_20200124_085532

W dniu 15.11.2019 r. odbyło się Semiarium, zorganizowane przez Zakład RUE,  przeznaczone dla Studentów 3-go i 5-go semestru studiów inżynierskich kierunku Energetyka. Prowadzone ono było przez przedstawicieli firmy EATON Electric. Prezentacja dotyczyła nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach elektrycznych z zakresu automatyki, w tym aparatury sterowania oraz nowych urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem, zwarciem i łukiem elektrycznym w obwodzie.

image000000
1_Resized_20191115_100155
3_Resized_20191115_100744
Resized_20191115_100852
Resized_20191115_114354
Resized_20191115_114152

Prace dyplomowe obronione  w Zakładzie RUE, które zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach:

Praca dyplomowa inżynierska autorstwa Pawła Litmana "Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy ciepła technologicznego z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej" (promotor: dr inż. Adam Smyk) zdobyła w 2019 r. w V edycji programu „Zrób dyplom z  Veolią” II nagrodę oraz pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Poza nagrodą pieniężna Paweł Litman wziął udział w Veoila Summer School w Paryżu

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2018) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

 •  I miejsce - inż. Łukasz Grębowski, Dyplomant dra inż. Adama Smyka
 • III miejsce - inż. Dorota Gręda, Dyplomantka dra inż. Sławomira Bieleckiego

http://itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zwyciestwo-studenta-Wydzialu-MEiL-Lukasza-Grebowskiego

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2017) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

Poprzednie konkursy:

Konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych ZRUE (link) 

 

Studenci Wydziału MEiL, zapisani na 1. lub 2. semestr stacjonarnych studiów II-go stopnia mogą realizować

przedmiot pt. „Projekt obliczeniowy” (NK 380) w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii.

 

Nauczanie przedmiotów z grupy elektryczno-elektronicznej jest wspomagane profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym:

 • NI Multisim®
 • PowerWorld®
 • MATLAB®

W Zakładzie prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:

Przedmioty w języku polskim

      Przedmiot Kierownik przedmiotu
   
 • Elektronika – ZNW 121
mgr inż. Tadeusz Palimąka
mgr inż. Tadeusz Palimąka
mgr inż. Tadeusz Palimąka
 • Elektrotechnika (zaoczne) – ZNW 113
dr hab. inż. Sławomir Bielecki
dr hab. inż. Sławomir Bielecki
mgr inż. Janusz Lipka
 • Efektywność energetyczna - NS689
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
dr inż. Jacek Szymczyk
 • Fizyka inżynierska I - ZNW104
dr inż. Jacek Szymczyk
dr hab. inż. Sławomir Bielecki
mgr inż. Janusz Lipka
mgr inż. Janusz Lipka
 • Maszyny elektryczne I –  NK 333
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Podstawy elektroenergetyki - NK 716
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Pompy – NS 539
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Pompy i układy pompowe  – ZNS 539
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Pompy wirowe – NS 541
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Projekt obliczeniowy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
dr inż Adam Smyk
 • Systemy ciepłownicze – NS 557
dr inż. Adam Smyk
mgr inż. Tadeusz Palimąka
mgr inż. Tadeusz Palimąka
dr inż. Jacek Szymczyk
   

 

Przedmioty w języku angielskim

  Kierownik przedmiotu
   
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • Electric Circuits – ANK113
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electric Circuits II
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electric Power Systems 1 – ANK 381
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
dr hab. inż. Sławomir Bielecki
 • Electrical Machines ‑  ANK 333
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electrical Machines II
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electronics I – ANW 135
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Electronics II
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
prof.dr hab.inż. Tadeusz Skoczowski
 • Energy Policy and Law – ANK 487
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Engineering Project – ANK382
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczowski
 • Rotodynamic Pumps and Pumping Systems – ANS 539
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
dr inż. Jacek Szymczyk

Zakład posiada własną bazę laboratoryjną, składającą się z wielu jednostek dydaktycznych, zgrupowanych w merytoryczne bloki:

 

Zakład proponuje szereg przedmiotów obieralnych stanowiących rozszerzenie lub bezpośrednio związanych z przedmiotami kierunkowymi, m. in.:

 • efektywność energetyczna układów pompowych w przemyśle i gospodarce komunalnej,
 • elektroenergetyczne układy zasilania, metody regulacji i sterowania Odnawialnymi Źródłami Energii,
 • elektryczne energooszczędne układy napędowe urządzeń przemysłowych,
 • EMC, zagrożenia radiacyjne i elektryczne,
 • maszyny i urządzenia elektryczne,
 • ochrona środowiska w sektorze elektroenergetycznym,
 • racjonalne użytkowanie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych i komunalnych,
 • systemy termoenergetyczne,
 • technika cyfrowa i mikroprocesorowa (w tym wprowadzenie do systemów operacyjnych),
 • trójgeneracja – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • urządzenia elektroenergetyczne,
 • zastosowanie inżynierskie rozległych sieci komputerowych,
 • zastosowanie urządzeń energoelektronicznych,
 • zrównoważona polityka energetyczna Unii Europejskiej.

Wybór wykładów obieralnych pozwala studentom na:

 • pełniejsze zrozumienie zagadnień związanych z analizą i zastosowaniem numerycznych metod obliczania układów elektrycznych,
 • uzupełnienie wiedzy na temat cyfrowych układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroprocesorowej,
 • pogłębienie wiedzy na temat energoelektronicznych układów zasilania napędów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem układów o regulowanej prędkości obrotowej,
 • poszerzenie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych stosowanych w energetyce, przemyśle i lotnictwie,
 • poszerzenie wiedzy na temat układów elektroenergetycznych, metod sterowania i regulacji Odnawialnych Źródeł Energii,
 • uzupełnienie wiedzy na temat działania liberalizowanych rynków energii elektrycznej, handlu pozwoleniami na emisję CO2 i zagadnieniami ochrony środowiska istotnymi dla sektora energetyki i przemysłu.