ITC / Projekty / SARWUT

SARWUT

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska realizował projekt SARWUT, którego tematem było  "Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii".

Projekt SARWUT był częścią strategicznego projektu badawczego NCBiR pt.  "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

sarwut1m

Zakres projektu obejmuje m.in.:

  • modelowanie reaktorów  PWR i BWR oraz opracowanie metod przeprowadzania analiz bezpieczeństwa
  • przygotowanie modelowego zestawu danych do prowadzenia wyżej wymienionych analiz, z uwzględnieniem takich przypadków jak: zmiany ilości chłodziwa w   obiegu pierwotnym, częściowa utrata szczelności, częściowe odparowanie chłodziwa, awarie reaktywnościowe oraz zmiany w odbiorze ciepła przez obieg wtórny. 
  • wykonanie obliczeń z wykorzystaniem kodów RELAP5, TRACE, ASTEC, MELCOR.
  • opracowanie uproszczonych metod obliczeń do zastosowania w symulatorach reaktorów PWR i BWR przeznaczonych do szkolenia personelu operacyjnego. 
  • podjęcie prac obliczeniowych o charakterze walidacyjnym w zakresie uzgodnionym z dozorem jądrowym. 

 

Wynikami projektu SARWUT będą:

  • opis i metodologia stosowana przy analizie bezpieczeństwa reaktorów PWR i BWR
  • modele reaktorów niezbędne do przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa uwzględniającej przypadki zawarte w zakresie projektu
  • dane wejściowe do wyżej wymienionych kodów obliczeniowych, umożliwiające wykonywanie symulacji niezbędnych do poprawnej analizy bezpieczeństwa
  • obliczenia walidacyjne w zakresie uzgodnionym przez dozór jądrowy.

W projekcie mogą też uczestniczyć doktoranci specjalizujący się w energetyce jądrowej, mechanice płynów ze znajomością mechaniki aerozoli, mechaniki przepływów dwufazowych, metodologii przeprowadzania analiz bezpieczeństwa reaktora oraz inne osoby będące specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.

 

Zapraszamy do składania CV z opisem doświadczenia i kariery zawodowej do Biura Projektu:

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305e,

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa.

sarwut2m

9 – 10 września, 2013 w 
Instytucie Techniki Cieplnej,
Politechnika Warszawska 
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

odbyły się warsztaty

FAMILIARIZATION WITH CALCULATION CODES APPLICATION AND SAFETY ANALYSIS WORKSHOP

O WARSZTACIE:

Politechnika Warszawska opracowała i pokazała wyniki analizy bezpieczeństwa dla  trzech scenariuszy, przedstawiających awarie reaktorów jądrowych. Warsztat został zorganizowany wspólnie z AREVA, francuską firmą projektującą i budującą reaktory na całym świecie.

Politechnika Warszawska przedstawiła podejście do modelowania i obliczenia, a specjaliści z AREVA skomentowali i udzielili wskazówek czy modele zostały przygotowane zgodnie ze światowymi standardami, a analizy należycie wykonane.

szczegóły: