ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Mężyk Łukasz

Łukasz Mężyk

Lm
Dr inż. – Zakład Silników Lotniczych, pokój 303, e-mail: lukasz.mezyk@pw.edu.pl, tel. 22 234 52 68

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • Członek Polskiego Instytutu Spalania
 • Ekspert Zespołu ds. Edukacyjnych Projektów Technologii Kosmicznych, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych, PAN

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • silniki rakietowe typu cold gas
 • silniki rakietowe typu resistojet
 • silniki rakietowe na ciekły materiał pędny – mono i bi-propellant
 • silniki rakietowe na stały materiał pędny
 • ekologiczne materiały pędne
 • termiczna inicjacja rozkładu HTP
 • zapłon hipergoliczny
 • układy zapłonowe silników rakietowych
 • badanie zatyczek dyszowych

Dydaktyka:

 • Techniki kosmiczne
 • Space Technologies
 • Spacecraft Design
 • Napędy kosmiczne
 • Zaawansowane Laboratorium Silników (wybrane zagadnienia)
 • Advanced Aeroengines Laboratory (choosen problems)
 • Laboratorium Technik Kosmicznych (wybrane zagadnienia)
 • Aparatura Kosmiczna (wybrane zagadnienia)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Projekty wstępne silników rakietowych
 • Badania laboratoryjne silników rakietowych (cold gas, resistojet, monopropellant)
 • Badania laboratoryjne procesu rozkładu katalitycznego i termicznego nadtlenku wodoru
 • Badania laboratoryjne zapłonu hipergolicznego
 • Projekty wstępne układów napędowych satelitów
 • Obliczenia numeryczne z zakresu optymalizacji procesów zachodzących w silnikach rakietowych

Publikacje:

 • Mężyk Ł., Paziński A., Florczuk W., Kobiera A.,”Research on design of pulsed resistojet” Proceedings of 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, 18-20 May 2011, Poznań, Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, str.37-42.
 • Kobiera A., Mężyk Ł.”Design and Performance Study of a low thermal inertia resistojet model”, Proceedings of Space Propulsion 2012 publikacja w formie CD.
 • Kobiera A., Kindracki J., Boruc Ł., Mężyk Ł.”Numerical optimization of a novel resistojet powered by supercapacitors”, Nonequilibrium processes in plasma, combustion and atosphere, Torus Press, Moscow, 2012, str 159-164.
 • Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł., Biczel P., Wolański P., „New kind of resistojet with power system based on supercapacitors”, 5th European Conference for Aeronautics and Space Sciences EUCASS 2013, publikacja w formie CD, ISNN: 978-84-941531-0-5.
 • Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł. Biczel P., Wolanski P. „Resistojet thruster with a power system based on supercapacitors”, Challenges of modern technology vol 5 No. 3, July-September 2014, ISSN 2082-2863.
 • Mężyk Ł., Boruc Ł., Kobiera A., Kindracki J., Seweryn K., Rybus T. „Innovative Resistojet Propulsion System – Use in Robotic Space Platforms”, Aerospace Robotics II,  Geoplanet: Earth and Planetary Sciences (ISSN 2190-5193), Springer, 2015.
 • Mężyk Ł., Gut Z., Wolański P., Rarata G. „Research on thermal decomposition of 98+ hydrogen peroxide of HTP class”, Journal of Power Technologies 96 (5) 2016, 321-327, ISSN 2083-4187, Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology.
 • Kindracki J., Tur K., Paszkiewicz P., Mężyk Ł., Boruc Ł., Wolański P., „Experimental research on low-cost cold gas propulsion for a space robot platform”, Aerospace Science and Technology 62 (2017) 148–157, ISSN 1270-9638, http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2016.12.001, 2016
 • J. Oleś, J. Kindracki, T. Rybus, Ł. Mężyk, P. Paszkiewicz, R. Moczydłowski, T. Barciński, K. Seweryn, and P. Wolański, “A 2D Microgravity Test Bed for the Validation of Space Robot Control Algorithms,” J. Autom. Mob. Robot. Intell. Syst., vol. 11, no. 2, 2017
 • L. Mezyk, Z. Gut, P. Paszkiewicz, P. Wolański, G. Rarata, “Possibility of Using Thermal Decomposition of Hydrogen Peroxide For Low Thrust Propulsion System Application”, 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences, 03-06. 07. 2017, Milan, Italy, DOI: 10.13009/EUCASS2017-626.
 • Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław: Experimental research on the resistojet thruster heater, w: Archives of Thermodynamics, vol. 39, nr 3, 2018, ss. 29-43, DOI:10.1515/aoter-2018-0018
 • T. Rybus, K. Seweryn, J. Oleś, F. L. Basmandji, K. Tarenko, R. Moczydłowski, T. Barciński, J. Kindracki, Ł. Mężyk, P. Paszkiewicz, and P. Wolański, “Application of a planar air-bearing microgravity simulator for demonstration of operations required for an orbital capture with a manipulator,” Acta Astronomica, vol. 155, pp. 211–229, 2019.
 • Jan Kindracki, Lukasz Mezyk, Przemysław Paszkiewicz: Resistojet thruster with supercapacitor power source – design and experimental research, Aerospace Science and Technology, vol. 92, 2019, pp. 847-857, DOI:10.1016/j.ast.2019.07.010
 • Lukasz Mezyk, Zbigniew Gut, Kiran Mohan, Przemyslaw Paszkiewicz, Grzegorz Rarata: Thermal Decomposition of 98% Concentrated Hdrogen Peroxide for a Green Monopropellant Thruster Application. – Acta Astronautica – Under Revision;

Projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne

 • „Badania eksperymentalne wirującej detonacji w komorze zasilanej mieszaniną hybrydową” - współpraca przy badaniach nad detonacją wirującą - projekt MNiSW um nr 0838/B/T02/2009/37, projekt nr NN509083837,
 • „Badania oraz modelowanie procesów zapłonu i spalania oraz weryfikacja eksperymentalna obliczeń” - współpraca przy badaniach nad samozapłonem wodoru podczas wypływu z instalacji wysokociśnieniowej – praca statutowa – 2009r.
 • „Gas Resistojet Thruster for Medium Size Satellite Attitude Control System” - budowa i badanie korekcyjnego silnika termorezystancyjnego w ramach PECS (umowa z Europejską Agencją Kosmiczną), projekt nr 98104  – główny wykonawca a w końcowej fazie projektu – kierownik
 • „Badanie własności superkondensatorów w zmiennych warunkach pracy” – kierownik,  grant Dziekański 2014
 • „Badanie nieustalonej wymiany ciepła w urządzeniach o małych wymiarach„ – kierownik oraz główny wykonawca projektu w ramach grantu NCN (konkurs „Preludium 2”)
 • „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” – grant w ramach konkursu PBS, współredaktor wniosku, członek zespołu badawczego.
 • „Badania procesu termicznego rozkładu nadtlenku wodoru (H2O2)” –  w ramach OPUS NCN, redaktor wniosku, członek zespołu badawczego
 • „Opracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet” – NCBiR w ramach konkursu PBS we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych, UAVS Polska, GMV oraz Elektrotechnika B+R, współredaktor wniosku, członek zespołu badawczego
 • „Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji”- NCBiR nr DOB-BIO8/07/01/2016 - współredaktor wniosku, członek zespołu badawczego (obecnie)
 • „Opracowanie projektu elementów układu wykonawczego dla sterów gazodynamicznych”, umowa z MESKO SA nr 3/DC/2017, członek zespołu badawczego;
 • „Opracowanie i wykonanie demonstratorów układów wykonawczych dla sterów gazodynamicznych PB-1 i PB-2”, umowa z MESKO SA nr 7/DC/2018, członek zespołu badawczego;
 • „Catalyst bed for 1N class HTP thruster” – grant finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z firmą Jakusz (lider) oraz Instytutem lotnictwa – kierownik na PW (obecnie)
 • „Badanie opóźnienia zapłonu hipergolicznego wybranych paliw rakietowych na bazie nafty z nadtlenkiem wodoru o stężeniu 98%+”, kierownik – grant Dziekański 2019;

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

 • Wypromowani studenci: prace inżynierskie - 14, prace magisterskie - 13;
 • Recenzje prac dyplomowych: inżynierskich – 16, magisterskich – 11;
 • Członkostwo w komisjach dyplomowych: inżynierskich – 14, magisterskich – 27;
 • “Krótka historia napędu rakietowego”, 9. Sieradzka Konferencja Kosmiczna, Sieradz, Polska (2018) – wykład na zaproszenie organizatorów;
 • Czy Elon Musk może stworzyć miasto na Marsie. Techniczne zagadnienia lotu kosmicznego”, wykład plenarny na zaproszenie Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego działającego przy WPIA UW, Warszawa (2019);

Działalność organizacyjna:

 • Sekretarz obron ITC PW
 • Przeprowadzenie 6 h szkolenia z zakresu napędów rakietowych oraz śmieci kosmicznych w ramach kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST, 2018
 • Członek zespołu szkoleniowego: „Cykl projektowy integracji satelity – faza 0/A/BC/D” („Satellite desing phases 0/A/BC/D”)
 • Członek komitetów organizacyjnych i naukowych:
  • 34th International Symposium on Combustion, Warszawa 2012
  • Wystawa polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości na wydziale MEiL PW, 2018;
  • VIII International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2013;
  • IX International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2015;
  • X International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2017;
  • XI International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2019;

Nagrody I wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018;
SEMESTR LETNI
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:15-9:00    

Space Technologies

(T 204)

   
9:15 – 10:00        
10:15 – 11:00     Konsultacje (303)

Astronautyka

(NL A2)

 
11:15 – 12:00      
12:15 – 13:00  

Napędy kosmiczne

(306 A)

Techniki Kosmiczne (T5)    
13:15 – 14:00  

Astronautics

(T5)

 
14:15 – 15:00      
15:15 – 16:00          
SEMESTR ZIMOWY
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:15-9:00          
9:15 – 10:00     Zebranie ZSL    
10:15 – 11:00     Konsultacje (303)    
11:15 – 12:00        
12:15 – 13:00          
13:15 – 14:00          
14:15 – 15:00 Spacecraft Design (NL 325)        
15:15 – 16:00