ITC / Studia / Nuclear Power Engineering / Historia Specjalności

Historia Specjalności

Energetyka jądrowa na wydziale MEiL – HISTORIA

Obraz0
Obraz1

Wydział MEiL był pierwszym wydziałem w Polsce, na którym uruchomiono specjalność z dziedziny technik jądrowych. Stało się to już w roku 1959

Obraz2

Pod różnymi nazwami – Techniki Jądrowe, Inżynieria Jądrowa, Energetyka Jądrowa – specjalność prowadzona była do roku 1992. Ogólna liczba absolwentów sięga 170

Obraz3

Również od roku 1959 prowadzone były studia podyplomowe z dziedziny energetyki jądrowej. Do roku 1989 ukończyło je ok. 500 słuchaczy.

Obraz4
Obraz5

W 2006 r.  ponownie uruchomiono specjalność „Energetyka Jądrowa”.

W 2010 r. reaktywowano studium podyplomowe- 68 absolwentów

Obraz6

Początkowo specjalność realizowano w ciągu 3 semestrów w ramach studiów magisterskich (II stopnia) w języku angielskim we współpracy z Królewskim Instytutem Technologicznym (KTH) w Sztokholmie. Potem czas trwania studiów wydłużono do 4 semestrów, a język zmieniono na polski.

Obraz7

Młody, ambitny zespół wykładowców odtwarza wydziałową szkołę fizyki reaktorów i rozwija badania nad reaktorami współczesnymi i przyszłościowymi (generacji IV.)

ue