ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2017 zima

Seminaria ITC 2017 zima

Data Osoba Temat Zakład/Instytucja
17 października doc. dr inż. Marek Średniawa Inteligentne miasta z perspektywy technik informacyjnych i komunikacyjnych Instytut Telekomunikacji PW /ZChiEB
24 października dr inż. Jerzy Kuta Oprogramowanie dostępne w ITC PZI / ZMiUE
31 października Piotr Nowakowski, Z-ca Dyr. Techniczno-Produkcyjnego ds. Technicznych Prezentacja firmy. Kluczowe projekty. Oferta współpracy Zakłady Maszyn Elektrycznych Z.M.E. EMIT S.A.
07 listopada dr inż. Daniel Ząbek Energy harvesting ZRUE
14 listopada dr inż. Grzegorz Niewiński Wpływ skutków uwolnienia materiałów promieniotwórczych z reaktora AP1000 w wyniku wybranych awarii projektowych ZMiUE
21 listopada dr inż. Karol Pietrak Zastosowanie metod odwrotnych w badaniach właściwości cieplnych ZT
28 listopada Konferencja PBEC Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej ITC
05 grudnia mgr inż. Anna Wronka Analiza możliwości wykorzystania zagregowanych źródeł rozproszonych do świadczenia usług systemowych w KSE ZRUE
12 grudnia dr inż. Sławomir Bielecki Moc bierna jako kategoria energetyczna ZRUE
19 grudnia dr inż. Adam Ruciński Metody wytwarzania chłodu - współczesność i przyszłość ZChiEB
09 stycznia dr inż. Łukasz Kapusta Wykorzystanie metod laserowych w pomiarach wtrysku roztworu wodnego mocznika ZSL
16 stycznia dr inz. Konrad Wojdan Optymalizacja Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej ZMiUE
23 stycznia dr inż. Łukasz Mężyk Badania termicznego rozkładu nadtlenku wodoru do zastosowań w małych silnikach rakietowych ZSL
30 stycznia      

Zastosowanie metod odwrotnych w badaniach właściwości cieplnych

seminarium z 21 listopada

dr inż. Karol Pietra, ZT

Zastosowanie metod odwrotnych w badaniach właściwości cieplnych

Energy Harvesting

Energy harvesting

Seminarium 07 listopada - dr inż. Daniel Ząbek, ZRUE

Inteligentne miasta z perspektywy technik informacyjnych i komunikacyjnych

Prezentacja z seminarium ITC z dnia 17.10.2017 - doc. dr inż. Marek Średniawa - Instytut Telekomunikacji PW