ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczo-naukowych

  • Urządzenia termoakustyczne
  • Absorpcyjne urządzenia chłodnicze
  • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
  • Trójgeneracja
  • Pompy ciepła
  • Wymiana ciepła w gruntowych wymiennikach ciepła
  • Instalacje kriogeniczne (produkcja tlenu i azotu, skraplanie gazu ziemnego LNG, kriogeniczne metody CCS)