ITC / Studia / Nuclear Power Engineering / Program zajęć / Energetyka Jądrowa - program

Energetyka Jądrowa - program

opiekun: dr inż. Nikołaj Uzunow

Od lutego 2013 r. specjalność Energetyka Jądrowa prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim pod nazwą Nuclear Power Engineering.

Nuclear Power Engineering jest specjalnością II stopnia studiów, realizowaną w ciągu 4 semestrów we współpracy z Wydziałem Fizyki PW i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Rekrutację prowadzi się zgodnie z ogólnymi zasadami, dostępnymi na stronie wydziałowej: http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Procedury/Rekrutacja-na-stacjonarne-studia-magisterskie-uzupelniajace.

Współpraca z wiodącymi uczelniami (KTH - Royal Institute of Technology,  Stockholm; Technische Universitaet Dresden; Oregon State University; oraz innymi),

instytutami badawczymi (NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych; IChTJ - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; CEA - Commissariat a'lEnergie Atomique, Francja; HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf; CERN - Organisation Europeene pour la Recherche Nucleaire, Genewa; oraz innymi)

i przedsiębiorstwami (PGE Energia Jądrowa; Areva; Westinghouse; General Electric - Hitachi; EDF; GDF-Suez; CEZ; oraz innymi).

Nuclear Power Engineering to jedyna specjalność w kraju, w ramach której odbywają się ćwiczenia z fizyki reaktorów na reaktorze MARIA w NCBJ w Świerku oraz obowiązkowy, przynajmniej dwumiesięczny staż dyplomowy na instalacji jądrowej - zagranicznej (Francja, Niemcy, USA, Szwecja Szwajcaria, Belgia) lub krajowej (NCBJ, IChTJ)!

Możliwości realizacji zawodowej:

- działy badawczo-rozwojowe firm;

- uczelnie i instytuty badawcze - studia doktoranckie/projekty badawcze;

- jednostki administracji państwowej (dozór jądrowy, dozór techniczny);

- firmy branżowe - PGE, Enea, Tauron, EDF, GDF-Suez, RWE, Vattefall, Areva, General Electric, Westinghouse.

Program specjalności ENERGETYKA JĄDROWA:

Nr katal. Przedmiot Wymiar ECTS
ML.ANK348 Computational Fluid Dynamics W2L1 3
ML.ANK487 Energy Policy and Law W2 2
ML.ANK415 Energy Transport W1C1 2
ML.ANK342 Finite Element Method W2L1 4
ML.ANK486 Math. Mod. and Pr. Identification W2C1 4
ML.ANK347 Numerical Methods in Heat Transfer W2L1 3
ML.ANK481 Partial Differential Equations W2C1 5
ML.ANS664 Elements of Nuclear Physics W2C1L1 4
  Legal Frames for Nuclear Power Industry W1 1
Sem. I 28
ML.ANK371 Business Law W2C1 2
ML.ANK385 Neural Networks W2 3
ML.ANW132 Physics 2 W2 3
ML.ANS599 Stat. and Noneq. Thermodynamics W2 2
ML.ANS666 Nuclear Reactor Physics W2C1L2 6
ML.ANS667 Contemporary Nuclear Reactor Systems (LWR, HWR) W3 4
ML.ANS671 Nuclear Reactor Modelling and Simulation W2C1L2 6
ML.ANS673 Nuclear Fuels and Fuel Cycles W2 2
Sem. II 28
ML.ANK382 Engineering Project   3
ML.ANK491 Intermediate Masters Project   6
ML.ANS559 Information Systems in Management W2 2
ML.ANK445 Project Management W2 2
  Nuclear Instrumentation and Control W2L2 4
ML.ANS675 NPP Safety W2C1 3
ML.ANS676 NPP Operation and Maintenance W2 2
ML.ANS670 GenIV Nuclear Reactor Systems (HTR, FBR) W2 2
  Thermonuclear synthesis W2 2
ML.ANS688 Nuclear Energy and International Security W1L1 2
Sem. III 28
ML.ANS678 Internship at a Nuclear Installation   8
ML.ANW138 Master Diploma Seminar   2
ML.ANW137 Master Diploma Thesis   20
Sem. IV 30

Wymiar – liczba godzin tygodniowo. W – wykłady; C – ćwiczenia seminar.; L – ćwiczenia labor.